Posted in Գրականություն 8

Բարեւ ,նոր դպրոց

Բարեւ , ես Արաքսն եմ ։Ես նոր սեբաստացիներից մեկն եմ: ես 8/7 դասարանում եմ սովորում։ Ես իմ հին դպրոցը չեի սիրում,որովհետեւ լավ դաս չեին տալիս։Միքիչ պատմեմ իմ մասին ես սիրում եմ սբորտ ով զբաղվել , սիրում եմ երգել եւ պարել, սիրում եմ ժպիտ տեսնել բոլորի տեմքի վրա եւ քոմետիա կատարել։Սիրում եմ իմ բոլոր նոր դասընկերներին ,ես շուտ եմ ընտելանում։Ինց հետաքրքրում են կենսաբանություն,քիմիա եւաշխարագրության դասերը ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s