Posted in գրաբար

Գրաբար1

լավ է կույր աչով , քան կույր մտքով ։

1)Իմ կարծիքով գրաբարը ավելի սիրուն է հնչվում ։

2) Կոյր մտօք ես հասկանում եմ դեպիլ, անհասկացող հասկացողությունը ։

3) Այո կարող է լինել կույր սրտով , որովհետեւ մարդիկ կան որ ոչ մի բան չեն հասկանում ։

4) ավելի լավ է կույր աչով , քան կույր մտքով ։ նշանակում է , որ մարդիկ լինում են կույր բայց խելացի իսկ այն մարդիկ , որը կույր չեն բայց անհասկացող են լինում կույր մարդիկ պետք է լինեն խելացի , որպեսի նրանք կարողանան ապրեն։

5) Այս նախադասությունից հասկանում եմ , որ գան մարդիկ , որ իրենց միայն ազատ են զգում կամ ընդարձակ ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s