Posted in Գրականություն 8

« Գիրք ծաղկանց» (մաս 3)

Կարդալ պատմվածքի երրորդհատվածը(մինչև … թաղեցին քարե գաղտնարանում):

  • Դուրս գրել անհասկանալի բառերը և բացատրել բառարանի օգնությամբ:

Անիմա առանց իմանալու

սաղմոս աղոթքների ժողովածու

ծարուրիկ դաշտային ծաղկի անուն

ապերասան անսանձ

կոկոզավիզ վիզը գոռոզաբար ձգած

  • Ինչ էր փորձում քարոզել Զվարթը:

Զվարթը ուզում էր վանականներին մի քիչ ուրախացնելպատմելմարմնավորաց կյանքըԵրևակայության շնորհիվ Զվարթը վանականներիկյանքը ուզում էր լցնել ուրախությամբ և սիրովՆա քարոզում էր սեր:

  • Ինչու՞ է նախանձը, սահմանափակը փորձում միշտ փակել Սիրո ճանապարհը:

Նախանձը մնում է նախանձՆախանձը միայն ուզում է ինքը լինելգլխավորըուշադրության կենտրոնում այդ իսկ պատճառով նանախանձում է սիրուն և փակում նրա ճանապարհը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s