Posted in Գրականություն 8

« Գիրք ծաղկանց»

Կարդալ պատմվածքի առաջին հատվածը (մինչև … փոքրիկ Զվարթը):

  • Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր դրանք:

Շուրջառ- թիկնոց

Վեղար- քահանայի գլխարկ

Կոհակ- բարձր

Նառ- քարավանի առջևից գնացող ուղտ

  • Բնութագրիր Զվարթին:

Զվարթը տարբերվում էր բոլորից։ Նրան ոչ ոք չէր հասկանում, որովհետև նա բոլորի նման կյանքին չէր նայում մի կողմից։ Նա ամեն ինչի մեջ միշտ լավն էր գտնում և այդպես սեղծում էր իր գունավոր աշխարհը։

  • Բնութագրիր հասարակությանը, որտեղ ապրում էր Զվարթը:

Զվարթի շրջապատում գտնվող մարդիկ շատ մռայլ էին, չար և չէին սիրում կյանքը, որովհետև կյանքում միայն ուշադրություն էին դարձնում վատին և երբեք չէին նկատում լավը։ 

  • Ի՞նչ հակասություն կար նրանց միջև (ցույց տուր մեջբերումներով), որն էր դրա պատճառը: Դու բնակա՞ն ես համարում այդ հակասությունը. ինչու՞:

Զվարթի հակասությունները ընկերների, հարևանների և շրջապատի մարդկանց միջև էր։ Ընկերները նրան սիրում էին, բայց չէին սիրում, երբ նա ստում էր իրենց։ Իսկ ստելու համար վազում էին հետևից, որ ծեծեն։ Հարևանները միշտ բողոքում էին Զվարթի ծնողներին, երբ նա քնած էր լինում։ Հարևանները չէին սիրում նրան։ Սակայն Զվարթը շարունակում էր ապրել իր գեղեցիկ կյանքը և վայելել ամեն րոպեն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s