Posted in Հասարակագիտություն

Կանանց իրավունքները ուրիշ երկրնեում

 Կանայք տարիներով բան չեն ասել եւ կատարել են ամեն ինչ ։ Տղամարդիկ միշտ ասում են , որ կանայք եւ աղջիկները թույլ են , պետք է տանգործորը կատարել եւ այլն։Ուրիշ երկրներում օրինակ Դուբայում կանայք պետք է հակնվեն սեւ գոգնոցներ եւ սեւ կտոր փաթաթեն իրենց դեմքի շուրջ եթե ամուսինը չի ուզում նրա կնոջ դեմքը չերեվի ուրեմն նրանք կտորի վրաից հաքնվեն մասք ։Ընտանիքի անդամները կարող են ասել թե ինչ հաքնվեն ; Օրինակ եղբայրը կարող է ասել նրա քրոջ ինչ հաքնվի նա

Նրանք հաքնվում են այսպիսի հաքուստները

Ինչ են հաքնվում նրանք լողավազանում

Նրանք համարվում են ԻՍԼԱՄ բայց իրենց եթե նրանց չեն թողնում, որ հաքնվեն նորմալ շորեր հաքնվեն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s