Posted in Գրականություն 8

Կոմիտասյան օրեր (Հոդված երկրորդ)

Հոդված երկրորդ. քննարկել հոդվածի նյութը, մեկնաբանել՝ ելնելով սեփական փորձից:

Ես կարծում եմոր ճանաչել սեփական մշակույթըսեփական պարն ուարվեստը շատ կարևոր էՈչ բոլոր դեպքերումբայց կարող են լինելդեպքերոր պարը ունենա մեծ դեր դաստիրակության մեջԿարծում եմորպարըորպես առարկա պետք է լինի բոլոր դպրոցներումքանի որ շատլավ էերբ երեխաները վաղ տարիքից ծանոթանում են հինավանդականպարերինպարեր կանորոնք ունեն շատ հետաքրքիր պատմություններ ևայդ ամեն ինչը իմանալու համար պետք է դպրոցում անցնել պարառարկա և ուսումնասիրել պարի լեզուն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s