Posted in Հայոց լեզու 8

Հատկացուցիչ

Հարցերը փոխարինեք բառերով. ի՞նչ են ցույց տալիս այդ լրացումները:

 • Մոր աչքն ամբողջ օրը ճանապարհին էր:
 • Միշտ հիշում է ծնողների խոսքը:
 • Գետի ջուրը բարձրացել էր ձնհալից:
 • Ծառի արմատները շատ խորն էին թափանցել:
 • Գյուղի փողոցները լայն էին և ուղիղ:

Հատկացուցիչը պատասխանում է ո՞ւմ և ինչի՞ հարցերին:

Տրված բառերը տեղադրեք ճիշտ տեղերում. որոշիչ, հատկացուցիչ:

Այն լրացումը, որը ցույց է տալիս գոյականի որակ, հատկանիշ, կոչվում է որոշիչ: Այն լրացումը, որը ցույց է տալիս գոյականի պատկանելիություն, վերաբերություն, կոչվում է հատկացուցիչ:

Գտնել հատկացուցիչները:

 • Այստեղ որոնում էր ուտելիքի մնացորդներ, որ վագոնների լուսամուտներից շպրտում էին գրեթե բոլոր ուղևորները:
 • Մեր պարտքն է հայտնել բոլորին, դրանից հետո թող նեղանան:
 • Մարդկանց ամենամեծ հավաքատեղին է շուկան:
 • Այստեղից չեն վռնդվում քաղաքի անօթևան շները:
 • Շուկայի դատարկ հրապարակում ցախավելների տակից փոշի է ելնում:
 • Կաղ Վասոն բացեց խորտկարանի դուռը:
 • Սրա մի ոտքը մյուսից կարճ է:
 • Վասոյի հայրը իբր դաժան մարդ է եղել և երբ իմացել է տղայի արատի մասին, վճռել է խեղդել:

Բոլոր գոյականներին ավելացնել հատկացուցիչներ:

 • Նրա ձկները լույսի պատճառով շատ խորն էին իջել:
 • Իմ պապը սիրով կարդում էր բանաստեղծությունները:
 • Քաղաքի երեկոները շատ խաղաղ էին փողոցում:
 • Երևանի պատկերասրահում ցուցադրված էին նկարները:
 • Զինվորները շատ արագ էին կատարում գնդապետի հրամանները:

Ուշադրություն դարձրեք. 

իմ գիրքը – գիրքս

քո գիրքը – գիրքդ

իմ գիրքս

քո գիրքդ

Հատկացուցիչ դերանունները փոխարինիր համապատասխան հոդերով (ս,դ):

 • Ընկերդ մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
 • Որսնս իր ոտքով եկավ:
 • Սիրտդ քա՛ր է, քա՛ր:
 • Շուրջս ոչինչ չեմ նկատում:
 • Կիրակի օրը ծնողներիդ հետ խոսիր:

Հատկացուցիչի կետադրությունը:

Թռչունների երամը չվեց հարավ: – Թռչունների՝ ամպերի մեջ սավառնող երամը չվեց հարավ:

Կետադրիր.

1.Արթուրի՝ ներկաներին ուղղված ողջույնը աննկատ մնաց:
2. Բազեի՝որսորդի զարկից թուլացած մարմինն ընկավ լիճը:
3. Յուրաքանչյուրի ՝ինձ ուղղված խոսքը խոցում էր սիրտս:
4. Առագաստանավի՝ անցյալ դարում ապրած նավապետի գրառումներում մի հետաքրքիր փաստ կա:
5. Արեգակի՝ ընդամենը մի քանի րոպե տևող խավարումը սարսափ առաջացրեց մարդկանց մեջ:

Որոշիչի կետադրություն (թեմայի կրկնություն):

 • Կերպարանքը փաթաթված՝ սև թիկնոցով, առանց դուռը բախելու ներս մտավ:
 • Երկու լեռնաշղթաների արանքում, որի մեջտեղով գլորվում էր լեռնային գետակը՝ ընկած է փոքրիկ քաղաքը:
 • Ապարանքի շուրջբոլորը՝ քարե, հաստաբեստ պարիսպ էր աշտարակներով ու երկաթյա դռներով, որոնք զարդարված էին ոսկեձույլ արձանիկներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s