Posted in Հայոց լեզու 8

Պարզ համառոտ և պարզ ընդարձակ նախադասություններ

Նախադասության մեջ թող միայն ամենակարևոր տեղեկություն հաղորդող բառերը:

 1. Ես նշմարեցի:
 2. Դեղձենիները ներկվել էին:
 3. Աչքը կկշտանա:
 4. Ես ունեմ:
 5. Գլուխը դողում էր:

Անվանիր նախնական և վերջնական նախադասությունները:

Նախնական նախադասությունը ընդարձակ էր, իսկ վերջնականը համառոտ։

Ինչպիսի, ում, որ, ինչը, ինչով, ինչից, ինչքան, ինչպես, երբ, որտեղ, ուր, ինչու հարցերին պատասխանող լրացումներ ավելացրու նախադասության գլխավոր անդամներին:

 1. Սպիտակ կատուն բակում բռնում է մեծ մկանը, որպեսզի ուտի:
 2. Երեկոյան բակում մեղմ քամին փչեց գեղեցիկ ծաղիկների վրա:
 3. Գեղեցիկ դելֆինները լողում էին մաքուր ծովում:
 4. Երկար և լայն արահետը ձգվել էր դեպի ցորենի դաշտերը:
 5. Գարնան վարարած Գետերը քանդում են այն ամենը ինչ հանդիպում է իրենց ճանափարհին:

Նկարագրիր նախնական և վերջնական նախադասությունների տարբերությունները:

Նախնական նախադասությունը համառոտ էր, իսկ վերջնականը ընդարձակ։

Ընդգծիր ենթականերն ու ստորոգյալները:

 1. Կենսաբանների փորձերից ձանձրացած դելֆինները հացադուլ են հայտարարում:
 2. Օձի թույնը բժշկության մեջ շատ արժեքավոր է:
 3. Գերմանացի մի կոնստրուկտոր մթության մեջ տեսնող և հաչող արհեստական շուն է պատրաստել:
 4. Հնդկաստանի բնակիչները ութ հարյուր լեզվով ու բարբառով են խոսում:
 5. Աղմուկի միջից մեզ էին հասնում օգնության հուսահատ կանչերը:

Բաց թողած տեղերում դիր տրված ենթականերից մեկը՝ համաձայնեցնելով ստորոգյալի հետ:

 1. Մի տան պատուհանից ճրագի սպիտակ շող (երևալ) երևաց:
 2. Գարնան արևոտ օրերը ինձ (հիշեցնել) հիշեցրեցին, որ մայիսն է:
 3. Քամին (հալածել) հալածեց մառախուղի թանձր քուլաները:
 4. Ճապոնիայում (թողարկվել) թողարկվեցին ծայրին փոքրիկ լամպ ունեցող գրիչներ:
 5. Դելֆինները բաց ակվարիումից դանդաղ (լողալ) լողացին դեպի ազատություն:

Քամին, օրեր, դելֆիններ, շող, գրիչներ

Գտիր համաձայնության սխալները:

 • Մի մասը լռում (են) է:
 • Երեմն ընկերոջ հետ (գնացին) գնաց:
 • Ընդունվում (է) են պատվերներ:
 • Ամեն մի զինվոր ու հրամանատար իրենց պարտքը պիտի (կատարեն) կատարի:
 • Պահանջվում (է) են վարորդներ:

Ընդգծիր ենթակաները, գտիր ենթակայի կետադրության սկզբունքները՝ վերլուծելով օրինակները:

 • Արևը մի քանի ամիս հորիզոնում չէր երևում:
 • Արևը և լուսինը մի քանի ամիս հորիզոնում չէին երևում:
 • Արևը մի քանի ամիս հորիզոնում չէր երևում և խավարի մեջ էր պահում երկիրը:
 • Արևը մի քանի ամիս հորիզոնում չէր երևում, և բևեռային գիշերներ էին լինում: 

Ընդգծիր ենթակաները, ըստ անհրաժեշտության կետադրիր:

 • Լճում ձկների տեսակները շատացել են և կերի պակաս է նկատվում:
 • Մեր Երկրին ինչ-որ Աստղակերպ կամ փոքր մոլորակ է ընդհարվել:
 • Չղջիկը շատ նուրբ լսողություն ունի:
 • Ամենուրեք բավականաչափ կենդանիներ կային և մարդիկ չէին մտածում դրանց վերանալու մասին:
 • Ժամանակին հսկաներ են ապրել և այդ ձորերը նրանց համար առուներ են եղել:
 • Դու քաջ ես ու անձնվեր և կարդարացնես մեր հույսերը:
 • Մեղուներն ու ճանճերը այդ քիմիական միացությունից չափազանց ագրեսիվ են դառնում:
 • Աշունը շուկան լցրել է մրգերով և անտառները գույներով:
 • Նավի հսկա սուր քիթը ճեղքում էր ջուրը և առաջ սլանում:

Վագրը ծառի ետևից մռնչաց և անտառը սարսափեց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s