Posted in Հայոց լեզու 8

Տնային աշխատանք

  1. Կապտավուն սարերն այնքան պարզ(ինչպե՞ս) էին երևում, որ հեռվից(որտեղի՞ցկարելի էր համրել նրանց մաքուր լանջերի բոլոր ձորակները:
  2. Նա սովորություն ուներ ուշ աշնանը վերջին անգամ(ե՞րբ) այգին մտնելու, դուռ ու ցանկապատ ամրացնելու:
  3. Քամուց հնձանի դռնակը մեղմ(ինչպե՞սճռնչում էր, և մաշված դուռը դողդոջ(ինչպե՞սերգում էր մի հին երգ:
  4. Շուտով(ե՞րբկիջնի ձմեռ, բացվող գարնանը նորից(երբվանի՞ցպիտի բանա այգու դուռը:
  5. Հանկարծ(ե՞րբմի թփի հետևից լսվեց կաքավի ձայնը:
  6. Ներքևում(որտե՞ղ)՝ քարերի վրա, այնքան միրհավ կար:
  7. Այսօր(ե՞րբանտառում լռություն է:
  8. Ամենուրեք(որտե՞ղթագավորում էր անշշուկ անդորրը:
  9. Հորեղբայր Ջեկը շատ(ինչքա՞նէր հառաչում:
  10. Երկար(ինչքա՞ննստում էր և սաստիկ(ինչքա՞նհուզված լսում դեղնած ծառերի սոսափը:

Ե՞րբ – 5

Ինչպե՞ս – 3

Ինչքա՞ն – 3

Որտե՞ղ- 3

Մարդկությունը մինչև հիմա(ե՞րբ) ամեն ինչ չէ, որ իմանում է իր մոլորակի մասին:

Մոտ ժամանակներս(ե՞րբ)  հայտնաբերում են դամբարաններ ու քաղաքներ:

Վերջերս(ե՞րբ)  կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նորածին երեխաները չեն սիրում ջազը և սիրով լսում են քնքուշ երաժշտություն:

Ճապոնական մի ընկերություն ուր որ է(ե՞րբ) սկսելու է գրպանի հեռուստացույցների արտադրություն:

Սարքերն ասում էին, որ այսօր(ե՞րբ) պիտի ուժեղ երկրաշարժ լիներ:

մոտ ժամանակներսմինչև հիմաուր որ էվերջերսայսօր:Ժամանակի մակբայ

Զարմացած թագավորը դանդաղ(ինչպե՞ս) նստեց գահին:

Սոված առյուծները զույգզույգ(ինչպե՞ս) կանգնեցին նրա գահավորակի մոտ:

Օդը կամացկամաց(ինչպե՞ս) սկսեց սառչել, անձրևը հորդացավ:

Նրանք ընկերներ էին և միասին(ինչպե՞ս) շատ դժվար ճանապարհ էին անցել:

Զինվորները հրամանատարի կենացը ոտնկայս(ինչպե՞ս) էին խմում:

միասինկամացկամացդանդաղհոտնկայսզույգզույգ:Ձևի մակբայ

Մի ուլիկ ժայռից ցած(որտե՞ղ) ընկավ:

Փահլևանները գյուղեգյուղ(որտե՞ղ) ընկած՝ ելույթներ էին ունենում:

Կամակոր տղան դեսուդեն(որտե՞ղ) շպրտեց խաղալիքները:

Հանրապետությունում տեղտեղ(որտե՞ղ) սպասվում են տեղումներ:

Գզիրն ընկավ դռնեդուռ(որտե՞ղ), էլ չթողեց տուն-կտուր:

դռնեդուռցածտեղտեղգյուղեգյուղդեսուդեն:Տեղի մակբայ

Թափառաշրջիկը ամբողջովին(ինչքա՞ն) թրջվել էր անձրևից:

Նա հաճախ(ինչքա՞ն) է դասից բացակայում:

Աշակերտները իսպառ(ինչքա՞ն) մոռացել են գիրք կարդալը:

Նրա ձայնը գրեթե(ինչքա՞ն) չէր լսվում:

Լևոնին ամենևին(ինչքա՞ն) չէր հետաքրքրում ուրիշի ասածը:

գրեթեհաճախամենևինամբողջովինիսպառ:Չափի մակբայ

Առանձնացնել ըստ տեսակների.

Բազմիցս, երբեք, հետո, այլևս, պատեպատ, մոտավորապես, կրկին, շուտ, մեղմորեն, բարոյապես, հիմնովին, ագահաբար, շարունակ, դուրս, վաղուց, դարձյալ, փողոցն ի վար, ցմահ, հնուց, ուշ-ուշ, իսկույն, այլուր, գրեթե, նորից, հաճախ, մերթընդմերթ, ստեպ, ներկայումս, անդադար:

Տեղի մակբայ

Պատեպատ,դուրս, փողոցն ի վար, այլուր

Ժամանակի մակբայ

Բազմիցս,երբեք, հետո,այլևս մոտավորապես, շարունակ ,կրկին, շուտ, վաղուց, դարձյալ, հնուց, ուշ-ուշ, նորից, հաճախ, մերթընդմերթ,  ներկայումս

Ձևի մակբայ

Մեղմորեն, բարոյապես, հիմնովին, ագահաբար, ցմահ, իսկույն, ստեպ,  անդադար

Չափի մակբայ

Գրեթե

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s