Posted in Պատմություն 8

Հարցեր. էջ 10

  1. Ինչ է մանուֆակտուրան: ԻՆչով էր այն տարբերվում միջնադարյան արհեստանոցից: Խոշոր մեքենական արդյունաբերությանը նախորդած կապիտալիստական արտադրության ձև: Մանուֆակտուրայում վարձու աշխատող բանվուրնեից յուրաքանչյուչը հմտանում էր արտադրակակն մեկ կամ մի քանի գուրծառության մեջ:
  2. Որ երկրներում առաջինը ստեղծվեց մանուֆակտուրաններ: Դրանք հայտնեցի նախ Անգլիայում, Հոլանդիայում, Ֆրանսիայում, ապա նաև Եվրոպայի մյուս երկրներում:
  3. Փաստերով ցույց տվեք, որ մանուգակտուրաների առաջացումը նպաստեց աշխատանքի արտադրողականության աճին և տեխնիկական առաջընթացին: Աշխատանքը հեշտացնելու համար օգտագործում էին նաև բնության ուժերը՝ քամին, ջորը, կրակը: ԼԱյն տարածում ստացավ ջրանիվը, որը հայտնի էր նաև Հին Աշխարհում: Արդեն 16-րդ դարում ջրանիվ էներգիայով էին աշխատում խառատային հաստոցները,սղոցները, դարբնոցների փուքսերը, մահուդագործական մամլիչները և այլն:
  4. 17-18-րդ դարերում ինչ գործոններ խթանեցին գյուղատնտեսության զարգացմանը: Մանուֆակտուրաները զարգանում էին նաև գյուղական համայնքներում: Հատկապես շատ էին գործվածքներ արտադրող մանուֆակտուրաները: Դա մեծացնում էր բրդի պահանջարկը, որն էլ խթանում էր ոչխարաբուծության զարգացմանը: Կենդանիներին պահելու և կերակրելու նպատակով ցանկապատում էին համայնական արոտավայրերը:
  5. Ինչ է արդյունաբերական հեղաշրջումը: Որ երկրում և երբ տեղի ունեցավ արդյունաբերական հեղաշրջումը: Աստիճանաբար անցում կատարվեց մանուֆակտուրայից մեքեագործարանային արտադրության: Հենց այդ անցումն են անվանում արդյունաբերական հեղաշրջում: Այն սկվել է Անգլիայում, 18-րդ դարի 60-ական թվականներից 19-րդ դարի 40-ական թվականները: 
  6. Երբ է կառուցվել առաջին գործարանը: 1814 թվականին Անգլիայում: 
  7. Տեխնիկական, որ գյուտերը և գիտական հայտնագործությունները նպաստեցին արդյունաբերական հեաշրջման ծավալմանը: Շոգենավի, շոգեմեքենայի, շեգեքարշի և երկաթուղու գյուտերը: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s