Posted in Աշխարագրություն 8

Հարավային Եվրոպա

  1. Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:
  2. Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը
  3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները: 

1.Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրքը ծովային է, ընդգրկում է Պիրենյան, Ապենինյան, Բալկանյան թերակղզիները և Միջերկրական ծովի բազմաթիվ կղզիներ: Քանի որ երկրների մեծմասը գտնվում է Միջերկրական ծովի ավազանում, որոշ աշխարհագետներ այս տարածաշրջաննանվանում են նաև Միջերկրածովյան Եվրոպա:  Թեև ժամանակի ընթացքում աշխարհագրականդիրքը փոփոխվել է, բայց միշտ բարենպաստ է եղել տարածաշրջանի երկրների զարգացմանհամար, հատկապես հին ժամանակներում:

2.Հարավային Եվրոպայում զարգացած է բուսաբուծությունը և գյուղատնտեսությունը: ՀարավայինԵվրոպան աշխարհի զբոսաշրջության և հանգստի խոշոր շրջաններից է: Ունի բուսաբուծությանհամար հարմար կլիմա:

3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s