Posted in Գրականություն 8

Գլուխ Գ

Բացատրել բառերը

Վեհանձնություն- մեծահոգություն,  բարձրահոգի, վեհասիրտ

Շորթել-  խլել

Երաշխիք- որևէ բանի համար նախապես սահմանվող ապահովություն

Անվրեպ- չվրիպող

Նիրհել- ննջել

Կիրճ-  լեռնանցք

Կարկամել- լեզուն կապ ընկնել

Կզակ-  ստորին ծնոտի կլորավուն դուրս ընկած ծայրը

Պատվար-   պատնեշ

Շառաչ- աղմկալից ձայն

Անողոքաբար- անողոք կերպով

Տնտղել- ուշադրությամբ զննել

Քննարկենք (գրավոր կարծիքները նախօրոք պատրաստել).

Ինչքա՜ն լավ է, որ մենք ստիպված չենք սպանել աստղերին։ … Բայց ինչքան լավ է, որ ստիպված չենք սպանել արևին, լուսնին ու աստղերին։ Բավական է, որ ուտելիք ենք շորթում ծովից ու սպանում ենք մեր եղբայրներին։ — Օվկիանոսից շորթում ենք ուտելիք, իսկ լուսատուներից ի՞նչ կշորթենք: Ի՞նչ կլինի եթե ստիպված լինենք սպանել աստղերին:

Երբ ծերունին ձուկ բռնեցնա մտածեցոր այդ հսկայական ձուկը շատմարդկանց կկբավականցնի։ Ճիշտ էնա խղճում էր ձկանըբայց դաչփրկեց նրան ևծերունին ստիպված էր սպանել։ Իմ կարծիքով շատլավ էոր աստղերից ու երկնքից լուսատուներին մարդը չի կարողիջացնելթե չէ հաստատ իր կարիքների համար նրանց էլ կսպաներ ուկվերացներ երկրի երեսից։ Մարդու կողմից ոչնչանալու վտանգ չիսպառնում լուսնինարևինբայց նույնը չենք կարող ասել բնության ուկենդանական աշխարհի մասին։ Եթե մի տեղից կարելի է ուտելիքշորթելապա մադը վերացնում է ցանկացած կենդանու ու թռչնի։Կենդանուն սպանում է իր գեղեցիկ ու տաք հագուստի համարծառըկտրում է ջերմանալու համար։  Նույն բնական կարիքները հոգալուհամար մարդը կսպաներ նաև լուսատուներինառանց մտածելուորկհայտնվի սարնամանիքիմթության ու խավարի մեջ։

Աշխարհում ոչ ոք արժանի չէ նրանով սնվելու, հապա մի նայեցե՛ք՝ ինչպես է իրեն պահում և ինչպիսի վեհանձնությամբ։ — Բացատրիր վեհանձն բառի իմաստը. ինչու՞ չի կարելի նսեմացնել այն:

Հոգեկան բարձր հատկանիշներով օժտվածներողամիտ ուբարյացակամՎեհանձն –մեծահոգի,  բարձրահոգի և վեհասիրտ։

Նա անձեռնմխելի էհպարտանհնար է առանց նրա կյանքը և նաբարձր է բոլորից ու օգտակար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s