Posted in Հայոց լեզու 8

ՈՒՂԻՂ ԽՆԴԻՐ

Հետևյալ բայերը բաժանիր երկու խմբի՝ վ կրավորական մասնիկ ստացող և չստացող:

 • սիրել, ատել, գրել, պատասխանել, կանչել, քայլել, գողանալհեռանալ, մրսել, բռնելծածկելփակելհռչակելբացել, նստել:

Այն բայերը, որոնք ստանում են վ կրավորական մասնիկը, պահանջում են որևէ առարկա կամ անձ (ուղիղ խնդիր), որ կկրեն այդ գործողությունն իրենց վրա:

Պապը սիրում է (ո՞ւմ) թոռներին – ուղիղ խնդիր:

Արմենը բարձրաձայն կարդաց (ի՞նչը) նամակը – ուղիղ խնդիր:

Հարցերի փոխարեն լրացրու ուղիղ խնդիր – բառ, նախադասություն:

 • Մի ականատես նկարագրում էր (ո՞ւմ) աղջկան, (ի՞նչը) գիրքը:
 • Բնության ուժերը փոխում են (ո՞ւմ) մարդուն, (ի՞նչը) օրը:
 • Վայրենիներն ազատ արձակեցին (ո՞ւմ) անմեղիկ, (ի՞նչը) նապաստակներին:
 • Վերջապես արևը տաքացրեց (ո՞ւմ) մրսողին (ի՞նչը) ջուրը:
 • Զբոսաշրջիկները միայն երրորդ օրը գտան (ո՞ւմ) ուղեկցողին, (ի՞նչը) անտառը:

Գտիր ուղիղ խնդիրները, ընդգծիր:

 • Արևը վերևից կրակ է թափում:
 • Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:
 • Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:
 • Ամպերը ծածկեցին երկինքը:
 • Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:
 • Ծերունի Մովսեսը, վերցնելով գավաթը, օրհնանքի խոսքեր ասաց, խրատներ կարդաց Նուբարին:
 • Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:

Նախադասությունը վերլուծել.

 • Գարնան առատ անձրևները ջրեցին չորացած դաշտերն ու այգիները:

Որեշիչ- Գարնան, առատ, չորացած

Ստորոգյալ- ջրեցին

Ենթակա-անձրևներ

Ուղիղ խնդիր-դաշտերն, այգիներ

Կետադրիր:

 1. Քամին շոյում էր տղայի դեմքը, և քաղաքը կանչում էր բյուրավոր լույսերով:
 2. Բայց նրանք մի պահ քարացան, ու հանգիստ շարունակեցին պարել:
 3. Այս պատմությունը ցույց է տալիս, որ հարազատ միջավայրից դուրս հայտնված մարդուն պետք է օգնել ու նեցուկ լինել:
 4. Փարավոնի Ռամզես Չորրորդի ժամանակների Եգիպտոսում է դա կազմվել:
 5. Քարտեզի վրա տարբեր գույներով` օգտակար հանածոների մետաղի քարի հանածոներն են նշված:
 6. Խառնարանի մյուս կողմում ուրիշ հսկայական տիեզերանավեր կան, ու այնտեղից մեզ են նայում:
 7. «Ապոլոն-11» տիեզերանավով ամերիկացի տիեգերագնացները Արմսթրոնգը, Օդրինը և Կոլինգը Լուսին էին թռչում:
 8. Հենց ջրի եզրին նարնջագույն ծանր առարկա տեսավ՝ ոեգբիի գնդակ նման:
 9. 1800 տարում երկրի երեսից վերացել է կաթնասուն կենդանիների 33 ձև, իսկ ընդամենը հարյուր հիսուն տարում յոթանասուներեք:
 10. Մարդիկ միմյանցից` հարյուրավոր քայլ հեռու կանգնած` իրար հետ շշնջոցով կարող են խոսել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s