Posted in Ֆիզիկա 8

Դաս 12, 12, 13

ԹԵՄԱ՝

Մարմնի իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը: Ռեակտիվ շարժում:

Լաբորատորիայում փորձերի միջոցով քննարկվող հարցեր՝

1.Որ մեծությունն է կոչվում մարմնի իմպուլս:

Մարմնի իմպուլս կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալին: 

2. Ինչ բանաձևով է որոշվում մարնի իմպուլսը:

Նշանակվում է p,փոքրատար լատինական տառով: p=mv 

3.Ինչ միավորով է չափվում իմպուլսը ՄՀ-ում:

Իմպուլսի միավորն է կգ*մ/վ: 

4.Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է, թե սկալյար:

Իմպուլսը համարվում է վեկտորական մեծություն:

5.Ինչն են համարում համակարգի իմպուլս:

Համակարգի իմպուս կոչվում է համակարգի բոլոր մարմինների, իմպուլսների գումարը:

6.Որքան է նույն զանգվածով 2 գնդերի համակարգի իմպուլսը,եթե դրանք շարժվում են իրար ընդառաջ՝ մոդուլով հավասար արագություններով:

Եթե դրանք շարժվում են մոդուլով հավասար արագություններով, և զանգվածներն էլ նույնն են, ապա համակարգի իմպուլսը հավասար է 0-ի: 

7.Մարմինների որ համակարգն է կոչվում փակ:

Մարմինների համակարգը կովում է փակ, եթե համակարգի մարմինները չեն փոխազդում արտաքին մարմինների հետ, կամ այդ փոխազդեցությունը այնքան փոքր է, որ կարելի է անտեսել:

8. Ձևակերպել իմպուլսի պահպանման օրենքը:

Փակ համակարգի մարմինների գումարը, անկախ այդ մարմինների փոխազդեցությունից չի փոխվում: m1v1+m2v2

9. Նկարագրել իմպուլսի պահպանման օրենքն հաստատող փորձ:

10. Որ շարժումն է կոչվում ռեակտիվ;                              

11.Բերել ռեակտիվ շարժման օրինակներ:

12. Ինչ կառուցվածք ունի հրթիռը:

13. Կարող է արդյոք հրթիռն արգելակել  տիեզերքում (անօդ տարաությունում): Ինչպես:

14. Կարող է արդյոք իդեալական հարթ հորիզոնական սառույցի վրա կանգնած մարդը տեղից շարժվել՝ որևէ ձևով չհրվելով սառույցից:

Թեմային կցվող տեսանյութ՝

Սովորել Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ.-էջ31-41

 §11.Մարմնի իմպուլս:  §12. Իմպուլսի պահպանման օրենքը:      

§13.Ռեակտիվ շարժում: Հրթիռային տեխնիկայի զարգացումը:

Լուծել հետևյալ խնդիրները՝

1. Կրակելիս 3,4 գ զանգվածով գնդակն  ինքնաձիգի փողից դուրս է թռչում 900մ/վ արագությամբ: Կրակոցից անմիջապես հետո ինչ արագություն ձեռք կբերի ինքնաձիգը, եթե զինվորը նրա խզակոթն ամուր չսեղմի ուսին: Ինքնաձիգի զանգվածը 3,6 կգ է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s