Posted in Գրականություն 8

Առաջին շրջանի հաշվետուցուն

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

 • բացակայություներ չունեմ ։
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
 • Русский-27
 • English – 16
 • Համաշխարհային պատ -14
 • Հայոց լեզու – 16
 • Հայոց պատ. – 18
 • Հանրահաշիվ -23
 • Քիմիա -5
 • ՖԻԶԻԿԱ  – 7
 • Աշխարագրություն – 14
 • Գրականություն -29
 • Երկրաչաբություն – 12
 • Կենսաբանություն – 6
 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
 • Մասնակցել եմ սահմնաված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին ուշացել եմ 5 անգամ։ 
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության 
  • բացակայել եմ 4 անգամ։
  • խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   1 անգամ։
   ուսումնասիրություն
   լուսաբանում
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում
   անհատական աշխատանքը նախագծում
  • Ջրիկ tv
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
   1 անգամ
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
   Այս կիսամյակ չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
   Չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
   Այս կիսմյակ չեմ մասնակցել։
 • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
  • Խախտում չունեմ։
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
  Ձեռքբերումներ չունեմ։
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • Русский  — վատ
 • Հայոց լեզու-Գրականություն  — նորմալ
 • Հանրահաշիվ-Երկրաչափություն — վատ
 • Պատմություն — նորմալ
 • Քիմիա  — լավ
 • քինո ֆոտո – գերազանց
 • English  — գերազանց
 • Աշխարհագրություն  — լավ
 • Տրամաբանական մաթեմատիկա – նորմալ
 • Կենսաբանություն  — նորմալ
 • Ֆիզիկա  – նորմալ
 • Ֆիզկուլտուրա — գերազանց
 • Երգ —գերազանց
 • Պար —գերազանց
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
  Առաջարկներ չունեմ։
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք

Ֆիլմերի դիտում։

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
 • Ընթեցանություն
 • Բլոգավարություն
 • Ես ազատում եմ ինձ ցանկապատերից(12)
 • Մտափունջ
 • Քիմիան և սնունդը 
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
   Առաջարկներ չունեմ։
  • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s