Posted in Հայոց լեզու 8

Տեղի պարագա

Ես թողել եմ հեռվում դալարագեղ այգին:

Ես գալիս եմ հեռվիցևգնում եմ հեռու՝անհայտ ու անժամանակ:

Փողոցով մի հին մեքենա սլացավ:

Ընդգծված բառերը ցույց են տալիս գործողության տեղ. դրանք տեղի պարագաներ են (ու՞ր, որտե՞ղ, որտեղի՞ց, որտեղո՞վ):

Գտի՛ր տեղի պարագաները:

 1. Կացարանի պատուհանից պոկված լույսի բույլը խճճվել էր ծիրանենու սաղարթում:
 2. Սողոմոնի հայացքը ընկերոջ ափում բնակալած նամակի ճոթին էր:
 3. Կիսամութի մեջ նրանք նման էին կաթիլների՝ շարժուն ու տաք:
 4. Հետո հնչյունները պոկվեցին երկնքից, դարձան կապույտ հուլունքներ:
 5. Հնչյունները նրան տարան իր հարազատ ծննդավայր:

Կետերը փոխարինի՛ր տեղի պարագաներով (ու՞ր, որտե՞ղ, որտեղի՞ց, որտեղո՞վ)

 1. Ե՞րբ կբացվի պայծառ առավոտ Սևանում :
 2. Այս ճանապարհով ենք գնում ամեն օր:
 3. Մութ անտառում բուի կռինչն է տարածվում մեկ-մեկ:
 4. Պատուհանից լույս էր կաթկթում:
 5. Արորով ինձ սենյակից հանեցին:

Տեղի պարագա-երկրորդական նախադասությունները տրոհվում են ստորակետով:

 • Գյուղով անցնող ծերունին եկավ այնտեղ, ուր եղբայրներն էին կանգնած:

Կետադրի՛ր: Այնուհետև երկրորդական նախադասությունները դարձրու դերբայական դարձվածներ (բառակապակցություններ):

 1. Մենք թաքնվեցինք այնտեղ ,ուր խիտ եղեգներ էին աճում:
 2. Նրա հայացքը գնաց այնտեղ , որտեղից պատանին ձեռք էր պարզել:
 3. Ուղիղ երկու շաբաթ Մաշտոցը դուրս չեկավ այնտեղից , ուր փակվել էր աղոթելու համար:
 4. Զորավարն անցնում էր այնտեղով , որտեղով երեկ թշնամու զորքն էր սլացել:
 5. Մշուշ էր բարձրանում այնտեցից , ուր ձյունը բարդաբոյ էր հասնում:

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

 1. Սողոմոնը փակեց աչքերը. օտար բառերի միջից նա լսում էր հին-հին մի զրույց բարության, լավի ու մարդկայնության մասին, որը տկար էր ու անզոր, երբ աշխարհը լի էր չարությամբ ու դաժանությամբ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s