Posted in Հայոց լեզու 8

Պայմանի պարագա

Գտի՛ր պայմանի պարագաները:

• Բարձր գնահատական ստանալու դեպքում կարժանանամ ծնողներիս գովասանքին:

• Եթե շուտ հասնեին, կկանխվեր այդ անասելի ողբերգությունը:

• Ջերմուկ կարող ենք մեկնել տնօրենից թույլտվություն վերցնելու պայմանով:

• Նման դեպքում միշտ հարցը վճռվում է հօգուտ մեծամասնության:

• Վերջին խոսքը տրվեց նրան ճշմարտությունն ասելու պայմանով:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պայմանի պարագաներ: Ավելացրածպարագաները դարձրու երկրորդական նախադասություն:

• Ջրհորից սառը ջուր կհանենք :

• Նա փրկեց փոքրիկին

• Թոռան գալը տատին կուրախացնի կատակներ անելով:

• Ես կհանդիպեմ նրան ճշմարտություւնն իմանալու պայմանով։

• Նա հեռացավ ընկերոջը դիմավերելու :

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

• Արագածի կատարին արտասուքից լիճ է գոյանում, իսկ Մասիսի վրա մինչև օրս մարդու չի հաջողվում բարձրանալ:

լիճ-ենթակա.
գոյանում է -ստորոգյալ.
արտասուքից-
կատարին-տեղի պարագա.
Արագածի-հատկացուցիչ.
Մասիսի վրա -տեղի պարագա.
մարդու-ուղղիղ խնդիր.
չի հաջողվում-ստորոգյալ.
բարձրանալ-ստորոգյալ.
մինչև օրս-ժխմանակի պարագա

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայականդարձվածներ:• Երբ Պեդրոն տխրում էր, մտնում էր իր տակառը:• Եթե ուղևորությունը կատարվի նավով ու գնացքով, մոտ երեսունօր պետք կլինի:• Երբ հերթական զոհերին են տանում հրեշի մոտ, նրանց միանումէ թագավորի տղան:• Որքան զարմացավ նա, երբ բոլոր կողմերից գյուղերովշրջապատված անտառում եղջերուներ տեսավ:• Միշտ հնարավոր չէր լինում գտնել կամ որսալ այն կենդանուն, որը մեզ հարկավոր էր:• Եթե կրկին անդրադառնանք ոչնչացված կենդանիներիցուցակին, կնկատենք առանձնապես տագնապալի միհանգամանք:

Կետադրի՛ր:

1. Երբ եկավ մեզ մոտ, պստլիկ քոթոթ էր որսկան շան չափ:

2. Պրոֆեսոր Պիկարի որդին՝ Ժան Պիկարը իջավ օվկիանոսի ամենախոր անդունդը ՝մարիանյան իջվածքը:

3. Իրար փարվելով, երկու զուլալ գետ հենց տաճարի ոտքերի ,տակ ձորի մեջ ավելի էին զուլալվում:

4. Նա մազերս քաշեց ծիծաղելով կրկին տեղ բռնեց գահավորակի վրա իմ առաջ:

5. Հորիզոնի տակ գունատ մշուշը որպես հսկայակաան պատանմեղմորեն իջնում և պարուրում էր հանգչող բնությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s