Posted in Հայոց լեզու 8

Ձևի պարագա

  1. Պահպանված կենդանիների մեջ կան տեսակներ, որոնք աննշան թիվ են կազմում։

1. Պահպանված կենդանիների մեջ կան աննշան թիվ կազմող տեսակներ։

2.Նա վերջին տիրակալն էր, որ երկրի անտառներում խոշոր կենդանիներ տեսավ։

2. Նա երկրի անտառներում խոշոր կենդանիներ տեսաժ վերջին տիրակալն էր,

3.Բինտուրոնգը, որը կառչուն պոչ ունի, շատ յուրօրինակ կենդանի է։

3. Կառչուն պոչ ունեցող Բինտուրոնգը, շատ յուրօրինակ կենդանի է։

4.Չկար կապիտան Բրիգսը և անձնակազմը, որ բաղկացած էր ութ մարդուց։

4. Չկար կապիտան Բրիգսը և  ութ մարդուց բաղկացած անձնակազմը։

5.Մարդկությանն այդպիսի ապագա է գուշակում օվկիանոսագետ Ժակ Իվ Կուստոն, որը համաշխարհային հռչակ է ձեռք բերել։

5. Մարդկությանն այդպիսի ապագա է գուշակում համաշխարհային հռչակ է ձեռք բերած օվկիանոսագետ Ժակ Իվ Կուստոն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s