Posted in Գրականություն 8

Ուսումնական գարուն․ փաթեթ

 • «Քաղաքացիական պատասխանատվություն»․ ի՞նչ է սա նշանակում։ Փորձում եք այս արտահայտության բացատրություը գտնել համացանցում, այդ մասին խոսել ընտանիքի անդամների հետ, մեկ շաբաթ դիտարկել իրավիճակներ, երբ գործում է կամ բացակայում է այն։ Բերել օրինակներ։ Կետերով գրառում արեք բլոգում, իսկ հեռավար օնլայն քննարկման ժամանակ կբարձրաձայնեք ձեր դիտարկումները։

Քաղաքացիական պատասխանատվությունը հարկադրական ներգործության ձև է, քաղաքացիաիրավական հատուկ սանկցիաների կիրառություն, որն իրավախախտի համար անշահավետ գույքային հետևանքներ առաջացնելուց բացի նրան հարկադրում է կատարել մինչև իրավախախտումը գոյություն չունեցող լրացուցիչ պարտավորություն։

Շուկայական տնտեսության բնականոն զարգացման համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունի քաղաքացիական պատասխանատուների բարեխիղճ կատարումը։ Պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով կարող է վնաս պատճառել ոչ միայն այդ հարաբերության մասնակիցներին, այլև հանրությանը։ Պատասխանատվությունը չկատարված է համարվում այն դեպքում, երբ պարտավորության սուբյեկտները ձեռնամուխ չեն լինում պարտավորության բովանդակությունը կազմող գործողությունների կատարմանը կամ կատարում են այնպիսի գործողություններ, որոնք պարտավորվել էին չկատարել։ Օրնակ, ապրանքը չեն հանձնում, գինը չեն վճարում, շենքը չեն կառուցում, աշխատանքը չեն կատարում և այլն։

Անձնական ոչ գույքային հարաբերությունները նպատակ են հետապնդում բավարարել այդ հարաբերության մասնակիցների ոչ նյութական շահերը։ Այդպիսի հարաբերություններ կարող են առաջանալ անձանց հեղինակության իրավունքի, պատվի և բարի անունի, գործարար համբավի, անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիության, մասնավոր կյանքի անձեռնամխլիությամբ և այլ անձնական ոչ գույքային իրավունքների շունչ։

 • 2020-ի մարտի բառարան (բացատրական, ստուգաբանական, պատկերազարդ, ստեղծագործական…)
  • կորոնավիրուս (Կորոնովիրուսը պատկանում է այն վիրուսների խմբին, որոնք առաջացնում են տարբեր հիվանդություններ: Նոր կորոնովիրուսը նոր ենթատեսակ է, որը մինչ օրս չի հայտնաբերվել մարդկանց շրջանում։)
  • պանիկա, խուճապ (Խուճապը տանջալի տագնապի դրվագ է, որն ուղեկցվում է սաստիկ վախով և տարբեր վեգետատիվ նշաններով:)
  • արտակարգ իրավիճակ (Արտակարգ իրավիճակը որևէ տարածքում վթարի, աղետի, համաճարակի, պատերազմի հետևանքով առաջացած իրավիճակն է, որը հանգեցնում է նյութական բարիքների ոչնչացմանը, շրջակա միջավայրի աղտոտմանը։)
  • սոցիալական հեռավորություն (Միմյանց հետ գործառնապես փողկապված սոցիալական գործընթացների, սոցիալական հարաբերությունների, սոցիալական պրակտիկաների, դիրքերի, դաշտերի բազմաչափ հեռավորություն։)
  • ինքնամեկուսացում (Ինքնամեկուսացում է համարվում անձանց, այդ թվում` հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց առանձնացումը իրենց մշտական բնակության կամ իր նախընտրությամբ մեկ այլ վայրում՝ այլ անձանց հետ անմիջական շփումը սահմանափակելու և վարակի տարածումը կանխելու նպատակով)
  • մեկուսացում (Մեկուսացում է համարվում անձանց, այդ թվում` հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց առանձնացումը դրա համար նախատեսված որոշակի տարածքում՝ այլ անձանց հետ անմիջական շփումը բացառելու և վարակի տարածումը կանխելու նպատակով)
  • կարանտին (Բժշկության մեջ, միջոցառումների համակարգ, կիրառվում է` համաճարակի օջախից վարակիչ հիվանդությունների տարածումը կանխելու և օջախը վերացնելու նպատակով։)
  • պարետ (Կայազորային և պահակային ծառայության ճշգրիտ կատարման, հասարակական վայրերում զինծառայողների կարգապահության ևն հսկողության գործը վարող զինվորական պետ:)
  • գրիպ (Ինֆլուենցա, սուր վարակիչ վիրուսային հիվանդություն, որը պարբերաբար կարող է ընդունել համաճարակային և աշխարհավարակ բնույթ։)
  • բժշկական դիմակ (վիրուսից պաշտպանվելու պարզագույն միջոցներից մեկն է)
  • ալկոգել (ալկոհոլային ախտահանիչ, որը ախտահանում է ձեռքերը և վերացնում է բակտերիաների 99.9%-ը)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s