Posted in Հայոց լեզու 9

Մայրենի լեզվի օրեր

Բառարանային աշխատանք

1.Բառարանների տեսակները

 • Բացատրական
 • Ուղղագրական
 • Թարքմանական
 • Դարձվածաբանական
 • Համանունների բառարան
 • Հարանունների բառարան
 • Հականիշների բառարան
 • Հոմանիշների բառարան

2.Անձնանունների բառարանից դուրս գրել 10 անձնանուններ և բացատրել նշանակությունը։

 • Արաքսյա – Արաքս գետի անունից
 • Մարտիրոս – նահատակ
 • Հովհաննես – հնազանդություն
 • Տալիթա – աղջիկ
 • Լևոն – առյուծ
 • Սիրուն – գեղեցիկ
 • Ղազար – Ղազարոս անվան կրճատ ձևն է , օգնական Աստծո
 • Վրէժ – ստեղծագործական
 • Գևորգ – հողագործ , երկրագործ
 • Սիմոն – լսող

Աղբյուր

3.Ընտրել 10 բարբառային բառ և բացատրել։

 • Ուտիլա – ուտելիք
 • Ուրթիլ – գնալ
 • Իլվիր – վերելք
 • Ուքիլ – գալ
 • Գիլիլ – քայլել
 • Տէխտըկ – տաղտակ
 • Կիղիցա – եկեղեցի
 • Եապանճօ – օտարական
 • լայս – լույս
 • Հուրս – հարս

4.Բառարանը ինձ համար։

Զարգացած խոսք, հարուստ բառապաշար․ այս ամենը իրականանում է բառարանների շնորհիվ։ Կան տարբեր տեսակի բառարաններ, որոնցից յուրաքանչյուրը բարելավում է խոսքը և բառապաշարը յուրովի: Ես օգտագործում եմ բառարանը , երբ անհասկանալի բառեր են լինում և , երբ ինձ ինչ , որ բառի նշանակություն է հետաքրքրում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s