Posted in Աշխարագրություն 9

Համեմատություն

  1. Կաթարի վերջին տարիներին ծնելիությունը շատացել է, իսկ Հայաստանում նվազում է։

2. Հայաստանի միջին տարիքը 35.4 Իսկ Քաթարի միջջին տարիքը 32.2։

3. Հայաստանում երկրի բնակչությունն ավելի շատ է, քան Կաթարում։

4.Հայաստանը մոտավորապես 29,743 քառակուսի կմ է, իսկ Կատարը մոտավորապես 11,586 քառ. Կմ

5.Տարածքային համեմատությամբ Հայաստանը ավելի մեծ է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s