Posted in Թարգմանություն

ֆիլմատարան

ՀԴԲ քրեական պրոֆիլի հեղինակ Ուիլ Գրեհեմը անթաքույց ունակություն ունի համակրելու դոկտոր Հանիբալ Լեկտերին ՝ դատահոգեբույժ: Սակայն նա տեղյակ չէ, որ ինքը մարդակեր է:

Ես անկեղծ կլինեմ, բայց ես դեր չե ավարտել այս սերիալը , բայց հանցագործության իսկական սիրահարների համար դա իսկապես հետաքրքիր պատմություն է։ Սերիալի յուրաքանչյուր պահը նոր ու հետաքրքիր բան է: Շարքն ունի 3 եթերաշրջան, ես դեռ 1-ին եթերաշրջանում եմ, քանի որ աշխատում եմ քննությունների վրա, բայց մինչ այժմ սերիան շատ հետաքրքիր է, և ես 100% -ով խորհուրդ կտայի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s