Posted in Գրականություն 10

Հասարակության մաս լինելը…

Հասարակության մաս լինելը տալիս է բազմաթիվ տարբեր առավելություններ. ոչ միայն նոր ընկերներ եմ ձեռք բերում, այլև հնարավորություն ունեք մասնակցելու այնպիսի գործողությունների, որոնք կարող եմ բարձրացնել  ինքնագնահատականը և արժեքի զգացում ապահովել ավելի լայն համայնքում: Հասարակության անդամակցությունը ուսանողներին տալիս է դասընթացների և սոցիալական կյանքի հավասարակշռություն:Երբ ընտրում եմ միանալ հասարակություն, կարևոր է հասկանալ, թե ինչու եմ հենց այդպես ուզում լինել այդ հասարակության մի մասը: Ինձ համար բազմաթիվ պատճառներ կան: Ես ոչ միայն ոգևորված եմ նոր ընկերներ ձեռք բերելով, այլև ցանկանում եմ լինել մի համայնքի մի մաս, որտեղ կկարողանայի գրկել և գնահատել փոքր, բայց նշանակալի դեր կատարելը ՝ սոցիալապես և հոգևորապես աջակցելով ուրիշներին, միևնույն ժամանակ բարելավելով իմ փոխանցելի հմտությունները:Բայց ես կհամաձայնվեմ հասարակության մեջ շատ կռիվներ են տեղի ունենում, և դա միշտ չէ, որ հաճելի է և ծիածան: ինչպես մենք ունենք շատ խնդիրներ, որոնք պետք է շտկենք, բայց ժամանակի ընթացքում կտեսնենք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s