Posted in Հանրահաշիվ 10

Մաթեմ

1.Վերելակը 1-ին հարկից 6-րդ հարկ բարձրանում է 30 վայրկյանում: Քանի՞ վայրկյանում վերելակը կբարձրանա 1-ին հարկից 3-րդ հարկ (վերելակը շարժվում է հավասարաչափ):

Պատասխան՝ 12 վայրկյանում

2.. Մի ամսվա երեք կիրակի օրերն եղան զույգ թվեր: Շաբաթվա ի՞նչ օր էր այդ ամսվա 22-ը:

Պատասխան՝ շաբաթ

3. Մաթեմատիկական մրցույթի ժամանակ 20 հարց էր տրված: Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմը 12 միավոր էր ստանում, իսկ սխալ պատասխանի դեպքում հանվում էր 10 միավոր: Քանի՞ ճիշտ պատասխան էր տվել թիմը, եթե պատասխանել էր բոլոր հարցերին և հավաքել էր 86 միավոր:

Պատասխան՝ 13 ճիշտ պատասխան

4. Շրջանագծի վրա նշված է 17 կետ: Նրանցից յուրաքանչյուրը միացված է մյուսների հետ, բացի իր անմիջական հարևաններից: Քանի՞ լար կստացվի:

Պատասխան՝ 255

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s