Posted in Հայոց լեզու 8

Հաշվետվություն

Ամեն օր, բացի հանգստյան օրերից, ես արթնանում եմ առավոտյան ժամը 8:00-ին։ հագնվում, հավագում եմ իմ սենիակը , լվացվում և պատրաստվում դասերին։ Երբ ավարտվում են տեսադասերը ես սկսում եմ մասամբ կատարել տնայիներ։ Տնայիները ավարտելուց հետո իմ գիրքնեմ շարունակում։ Գիրք կարդալուց հետո ես playstation եմ խաղում կան օրեր որ մենակ եմ խաղում կան օրեր որ խաղում եմ ընտանիքիս հետ։ Բայց հիշեցնեմ որ օրվա ընդացքում խաղում եմ շնիկիս հետ։ Երեկոյան ընդրում ենք ընտանիքով և ֆիլմ նայում։ Մենք քնում են ժամը 12:00-ին։
Posted in Հայոց լեզու 8, Գրականություն 8

Զատկական բառարան

Ձու

Խաչ

Ներկեր

Փլավ

Չամիչ

հիսուս քրիստոս

Եկեղեցի

Քաղցրավենիք

Ճուտիկ

Նապաստակ

ձվի որս

Զատիկ

Ծաղկազարդ

Ծիթենի տերև

Արևլյան Զատկական բառարան

Զատկվա կարկանդակներ

Հատուկ ճաշացուցակ

Խթման գիշեր

Հավկթախաղ

Posted in Հայոց լեզու 8

Ձևի պարագա

 1. Պահպանված կենդանիների մեջ կան տեսակներ, որոնք աննշան թիվ են կազմում։

1. Պահպանված կենդանիների մեջ կան աննշան թիվ կազմող տեսակներ։

2.Նա վերջին տիրակալն էր, որ երկրի անտառներում խոշոր կենդանիներ տեսավ։

2. Նա երկրի անտառներում խոշոր կենդանիներ տեսաժ վերջին տիրակալն էր,

3.Բինտուրոնգը, որը կառչուն պոչ ունի, շատ յուրօրինակ կենդանի է։

3. Կառչուն պոչ ունեցող Բինտուրոնգը, շատ յուրօրինակ կենդանի է։

4.Չկար կապիտան Բրիգսը և անձնակազմը, որ բաղկացած էր ութ մարդուց։

4. Չկար կապիտան Բրիգսը և  ութ մարդուց բաղկացած անձնակազմը։

5.Մարդկությանն այդպիսի ապագա է գուշակում օվկիանոսագետ Ժակ Իվ Կուստոն, որը համաշխարհային հռչակ է ձեռք բերել։

5. Մարդկությանն այդպիսի ապագա է գուշակում համաշխարհային հռչակ է ձեռք բերած օվկիանոսագետ Ժակ Իվ Կուստոն։

Posted in Հայոց լեզու 8

Պայմանի պարագա

Գտի՛ր պայմանի պարագաները:

• Բարձր գնահատական ստանալու դեպքում կարժանանամ ծնողներիս գովասանքին:

• Եթե շուտ հասնեին, կկանխվեր այդ անասելի ողբերգությունը:

• Ջերմուկ կարող ենք մեկնել տնօրենից թույլտվություն վերցնելու պայմանով:

• Նման դեպքում միշտ հարցը վճռվում է հօգուտ մեծամասնության:

• Վերջին խոսքը տրվեց նրան ճշմարտությունն ասելու պայմանով:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պայմանի պարագաներ: Ավելացրածպարագաները դարձրու երկրորդական նախադասություն:

• Ջրհորից սառը ջուր կհանենք :

• Նա փրկեց փոքրիկին

• Թոռան գալը տատին կուրախացնի կատակներ անելով:

• Ես կհանդիպեմ նրան ճշմարտություւնն իմանալու պայմանով։

• Նա հեռացավ ընկերոջը դիմավերելու :

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

• Արագածի կատարին արտասուքից լիճ է գոյանում, իսկ Մասիսի վրա մինչև օրս մարդու չի հաջողվում բարձրանալ:

լիճ-ենթակա.
գոյանում է -ստորոգյալ.
արտասուքից-
կատարին-տեղի պարագա.
Արագածի-հատկացուցիչ.
Մասիսի վրա -տեղի պարագա.
մարդու-ուղղիղ խնդիր.
չի հաջողվում-ստորոգյալ.
բարձրանալ-ստորոգյալ.
մինչև օրս-ժխմանակի պարագա

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայականդարձվածներ:• Երբ Պեդրոն տխրում էր, մտնում էր իր տակառը:• Եթե ուղևորությունը կատարվի նավով ու գնացքով, մոտ երեսունօր պետք կլինի:• Երբ հերթական զոհերին են տանում հրեշի մոտ, նրանց միանումէ թագավորի տղան:• Որքան զարմացավ նա, երբ բոլոր կողմերից գյուղերովշրջապատված անտառում եղջերուներ տեսավ:• Միշտ հնարավոր չէր լինում գտնել կամ որսալ այն կենդանուն, որը մեզ հարկավոր էր:• Եթե կրկին անդրադառնանք ոչնչացված կենդանիներիցուցակին, կնկատենք առանձնապես տագնապալի միհանգամանք:

Կետադրի՛ր:

1. Երբ եկավ մեզ մոտ, պստլիկ քոթոթ էր որսկան շան չափ:

2. Պրոֆեսոր Պիկարի որդին՝ Ժան Պիկարը իջավ օվկիանոսի ամենախոր անդունդը ՝մարիանյան իջվածքը:

3. Իրար փարվելով, երկու զուլալ գետ հենց տաճարի ոտքերի ,տակ ձորի մեջ ավելի էին զուլալվում:

4. Նա մազերս քաշեց ծիծաղելով կրկին տեղ բռնեց գահավորակի վրա իմ առաջ:

5. Հորիզոնի տակ գունատ մշուշը որպես հսկայակաան պատանմեղմորեն իջնում և պարուրում էր հանգչող բնությունը:

Posted in Հայոց լեզու 8

Պատճառի պարագա

Գտի՛ր պատճառի պարագաները:

 • Տիկինը սարսռաց սեփական մտքից:
 • Մեր մոլորակի կենդանիները զանգվածաբար ոչնչացել են կլիմայի փոփոխության պատճառով:
 • Փորձարարները զղջում էին, որ կանգ առան կես ճանապարհին:
 • Նա բոլորովին չէր վախենում, որ իրեն չեն հասկանա:
 • Բոլորի հայացքներն ուղղվեցին նավի կողմը, քանի որ այն անսպասելի հայտնվեց:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պատճառի պարագաներ:

 • Շների ծառայությունների մասին պետք է խոսել, քանի որ նրանք անհանհստացնում են բնակիչներին (ինչո՞ւ):
 • Ոչ մի հնար չօգնեց, որովհետև նա չէր լսում մեզ (ինչո՞ւ):
 • Լճում ձկների տեսակները շատացել են ջրի քաղցրությունից (ինչի՞ց):
 • Նա աշխատանքից դուրս եկավ զբաղվածության պատճառով (ինչի՞ պատճառով):
 • Երեխաները հասարակությունից (ինչի՞ց) կաշկանդվում էին:

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

 • Գետերի հոսանքում (տեղի պարագա) ձուկն (ենթակա) ազատ երթևեկելու (ստորոգյալ) հնարավորություն չունի, քանի որ ամենուրեք սեփականատերերի կողմից (վերաբերության խնդիր) դրված են (ստորոգյալ) ջրմուղ սարքեր ու կայաններ (ենթակա) (պատճառի պարագա):

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայական դարձվածներ:

 • Քանի որ լույսը շատ էր, ձկները խորն էին իջել:

Լույսի պատճառով ձկները խորն էին իջել։

 • Երեկոն շատ խաղաղ էր, որովհետև մեքենաներ չկային:

Երեկոն շատ խաղաղ էր մեքենաների չլինելու պատճառով։

 • Խանութն արդեն երկար ժամանակ փակ էր, քանի որ հարկերը չէր մուծել:

Խանութն արդեն երկար ժամանակ փակ էր հարկերը չմուծելու պատճառով։

 • Հրամանները շատ արագ էին կատարվում, քանի որ նրանցից էր կախված հայրենիքի ճակատագիրը:

Հրամանները շատ արագ էին կատարվում հայրենիքի ճակատագիրն իրենցից կախված լինելու պատճառով։

 • Մեծ գիտնական Նյուտոնը քիչ աշակերներ է ունեցել, որովհետև սիրում էր մենակ աշխատել:

Մեծ գիտնական Նյուտոնը քիչ աշակերտներ է ունեցել մենակ աշխատել սիրելու պատճառով։

Կետադրի՛ր:

 • Նրանց մարմինը համեմատաբար կարճ է, վիզը՝ երկար:
 • Մորթին ամռանը շիկակարմիր է, ձմռանը՝ գորշ:
 • Ուղտապանները կերակրում են իրենց ուղտերին, և անվերջ շոյում՝ փայփայում նրանց:
 • Սևանում համեմատաբար բարվոք է սիգ ձկան վիճակը, որը՝ դրսից ռուսական Լադոգա և Չադ լճերից բերվել է Հայաստան:
 • Որպես սառն անուշեղեն, չինացիները գործածել են ձյունը՝ լիմոնի, նարնջի կտորների ու նռան հատիկների հետ խառնած:
Posted in Հայոց լեզու 8

Ձևի պարագա

Գործողության կատարման ձևը (ինչպե՞ս) ցույց տվող բայական անդամի լրացումը կոչվում է ձևի պարագա:

 • Մենք կարող ենք արդյունավետ պայքարել մոլախոտերի դեմ:
 • Ոզնին գլորվելով հասավ իր բույնը:
 • Նապաստակի նման ամբողջ օրը գազար է ուտում:
 • Սիրով կարդում էր բանաստեղծությունները:

Գտի՛ր ձևի պարագաները:

 • Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար:
 • Քամին սկզբում քշեց թեթև, իսկ հետո գազանաբար պոկեց թույլ ամրացրած տանիքները:
 • Տարերքը կամաց–կամաց սեղմում էր իր չարագույժ օղակը:
 • Չոր խոտը շատ արագ ու հեշտ է վառվում անգամ փոքրիկ կայծից:
 • Դժվարությամբ է հարմարվում նոր վայրում:
 • Արահետը ոչ թե գնում էր դեպի գյուղը ուղիղ գծով, այլ շարունակ ծառերի մեջ գալարվելով:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր ձևի պարագաներ:

 • Դելֆինները բաց ակվարիումից ուրախ  լողում էին դեպի ազատություն:
 • Տղան դանդաղ մոտեցավ տնօրենի սենյակի դռանը:
 • Լուռ  նայում էր իրիկնային տերևների ու թփերի տարուբերումին:
 • Նրանք լուռ լսում էին ջրերի ձայնը:

Դերբայական դարձվածները դարձրո՛ւ երկրորդական նախադասություններ:

 • Սենյակները ներկելիս՝ պատուհաններն ու դռները փակ պիտի լինեն:

Պատուհաններն ու դռները պիտի բաց լինեն սենյակները ներկելիս

 • Հողից հանելիս՝ որդն իսկույն խեղճանում է:

Երբ Որդն հողից հանելիս խեղճանում է ։

 • Մի՞թե մտածող մարդն անտարբեր կմնա՝ հանդիպելով այդ ճանապարհներից մեկին:

Երբ Մտածող մարդն անտարբեր չի մնա հանդիպելով այդ ճանապարհներից մեկին։

 • Մի սկսնակ բանաստեղծ այցելության է գնում Վիկտոր Հյուգոյին և խոսում իր մտադրությունների մասին:

Բանաստեղծը Վիկտոր Հյուգոյի հետ այցելության ժամանակ խոսում է իր մտադրությունների մասին։

 • Քաղցից թուլացած կենդանիներն իրենք են հեշտությամբ կեր դառնում առյուծների համար:

Քաղցած կենդանիները կեր են դառնում առյուծների համար ։

Կետադրի՛ր:

 • Դիմացս՝ բարձրաբերձ լեռներն են ծածկված արծաթազօծ ձյան շերտով:
 • Գիշերվա՝ ժամը տասն էր, երբ երեքն էլ հյուրանոցից դուրս եկան:
 • Գիշերային մուգ կապույտ երկինքը՝ պարզ էր, աստղերը սովորականից խաղաղ:
 • Տիրոջ և ստրուկի վիճակի մեջ էինք, և տերը՝ նա էր:
 • Երկու քունքերիս երակներն ուռել էին, և ականջներումս լսվում էր մի անորոշ բզզոց:
Posted in Հայոց լեզու 8

Պարագայական բացահայտիչ

 1. Ժամանակի պարագայական բացահայտիչը կոնկրետացնում է գործողության կատարման ժամանակը:

Այստեղ՝ մեր կրթահամալիրում, նախագծային կրթություն է իրականացվում:

 1. Տեղի պարագայական բացահայտիչը կոնկրետացնում է գործողության կատարման տեղը:

Ընդգծի՛ր պարագայական բացահայտիչները՝ նշելով տեսակը: Կետադրի՛ր:

 1. Ձորի երկու կողմում՝ թավուտ անտառների մեջ արջեր շատ են լինում:
 2. Պապս արթնանում է վաղ առավոտյան՝ ուղիղ ժամը վեցին:
 3. Երևանում՝ Աբովյան փողոցում աշխույժ եռուզեռ է:
 4. Հաջորդ օրը՝ շոգ կեսօրին նա տուն վերադարձավ:
 5. Դրսում՝ մայթերին տների անկյուններում կուտակվել էին չորացած տերևներ:
 6. Ձմռանը՝ առաջին ձյան գալուն պես հովիվներն իջնում են սարերից:
 7. Նա՝ բոլորովին որբ եկել էր Բաթում իր ազգականի մոտ:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պարագայական բացահայտիչներ:

 1. Մարինեն լուռ նստել էր բակում՝ պապի խնամած այգում:
 2. Առաոտյան՝ արևը բացվելուն պես, Արամը սպասում էր ընկերներին:
 3. Այս գիրքը վերցրել եմ պահարանից՝ գրքերով լի դարակից:
 4. Մայրս որոշել է անպայման վերադառնալ տուն՝ իր ծննդավայր:
 5. Երեկ՝ առավոտյան,  ձիով վերադառնում էի վերին գյուղերից:

Ժամանակի պարագա-երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայական դարձվածներ:

 • Փորձված որսորդը, երբ գիշերը եղեգները խշշում են, լարում է լսողությունը:Գիշերը եղեգները խշշալիս՝ փորձված որդորդը լարում է լսողությունը։
 1. Երբ կամուրջն այրվեց, Պուբլիուս Հորացիուսը թռավ ջուրն ու բարեհաջող հասավ յուրայիններին: Պուբլիուս Հորացիուսը թռավ ջուրն ու բարեհաջող հասավ յուրայիններին, երբ կամուրջն այրվեց:
 2. Երբ նայում ենք Երկրին, չենք կարող նրանով չհիանալ: Երկրին չնայելով չենք կարող չհիանալ նրանով:
 3. Երբ իսպանացիները ցամաք ելան Հաիթիում, տեսան, որ կղզու բնակիչները նիզակով ձուկ են բռնում: Կղզու բնակիչները նիզակով ձուկ են բռնում, երբ իսպանացիները ցամաք ելան Հաիթիում:
 4. Երբ աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը համարվող այդ տաճարի շինարարությունն ավարտին հասավ, զարմանք ու հիացմունք առաջացրեց բոլոր նրանց մեջ:

Զարմանք ու հիացմունք առաջացրեց բոլոր նրանց մեջ, երբ աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը համարվող այդ տաճարի շինարարությունն ավարտին հասավ:

Տեղի պարագա-դերբայական դարձվածները դարձրո՛ւ երկրորդական նախադասություններ:

 1. Սպանություն իրականացրած վայրում ոստիկանները փորձաքննություն էին անցկացնում:  Ոստիկանները փորձաքննություն էին անցկացնում, սպանություն իրականացրած վայրում:
 2. Նավի խորտակված վայրից մարմինները չէին կարողանում դուրս բերել:Մարմինները չէին կարողանում դուրս բերել, նավի խորտակված վայրից:
 3. Նա երկար կանգնեց աղջկա հետ պայմանավորված վայրում: Աղջկա հետ պայմանավորված վայրում նա երկար կանգնեց:
 4. Ծերունին երազում էր վերադառնալ երիտասարդ տարիներն անցկացրած վայրերը:  Երիտասարդ տարիներն անցկացրած վայրերը ծերունին երազում էր վերադառնալ:
Posted in Հայոց լեզու 8

Ժամանակի պարագա

Այսօր մեր դասընկերոջ ծննդյան օրն է:

Այսօրվանից փակվում են բոլոր դպրոցները:

Այսօրվա դասն անհետաքրքիր էր:

Ժամանակի պարագան ցույց է տալիս գործողության կատարմանժամանակը (ե՞րբ, երբվանի՞ց, երբվա՞):

Գտի՛ր ժամանակի պարագաները:

• Մթնաձոր տանող միակ ուղին առաջին ձյունի հետ փակվում է, մինչև գարուն ոչ մի մարդ ոտք չի դնում անտառներում:

• Սակայն Մթնաձորում այժմ էլ թավուտ անտառներ կան:

• Մի օր էլ, բլրակը բարձրանալիս, ոտքս սայթաքեց, ու ընկա:

• Արդարացի որոշումից հետո լիովին հանգստացել էին:

• Հեթանոսական շրջանի նավասարդի գիշերը զարթնում էին ճրագը վառում և միայն վաղորդյան ճաշ անում:

Կետերի փոխարեն դի՛ր ժամանակի պարագաներ (ե՞րբ, երբվանի՞ց, երբվա՞):

• … ստանձնում է գործարանի տնօրենի պաշտոնը:

•երեկ ոչ ոքի չէին սպասում:

• Այդ կինը այսօր չկա:

• Մի քիչ առաջ պատմությունը բոլորին պատմում էր:

•մի քանի րոպե առաջ զգեստը վնասեց:

Ժամանակի պարագա-երկրորդական նախադասությունըտրոհվում է ստորակետով:

• Երբ գիշերը հեռախոսը զնգում է, անմիջապես վատ բան ենքմտածում:

Համակատար դերբայով (երգելիս) կազմված դերբայականդարձված-ժամանակի պարագան տրոհվում է.

• նախադասության սկզբում և վերջում՝ բութով. – Եռօրյաճամփորդության գնալիս՝ հարկավոր է վերցնել տաքծածկոցներ: – Հարկավոր է վերցնել տաք ծածկոցներ՝ եռօրյաճամփորդության գնալիս:

• նախադասության մեջտեղում՝ երկու կողմից ստորակետերով. –Մեր դասարանի սովորողները, ավտոբուսով երկարճանապարհ գնալիս, զվարճալի խաղեր են խաղում:

Կետադրի՛ր:

1. Ամռանը ,երբ ջուրը պակասում է ,գյուղացիներն սկսում են վիճելմի կաթիլի ջրի համար:

2. Աշխարհի քաղաքական քարտեզը թերթելիս, մարդ հաճախզարմանում է:

3. Վիթխարի հզորության հողափոր մեքենան ,տեղից տեղփոխադրվելիս ՝մարդու կամ ձիու քայլելուն նմանվող շարժումներ է անում:

4. Տրոյական պատերազմից քսան տարի էր անցել ,արդեն երբՈդիսևսը տուն վերադարձավ:

5. Ծովափին կանգնելիս՝ աղջիկը հայացքը հառում էր հեռուհորիզոնին:

Դերբայական դարձվածները դարձրու՛ երկրորդականնախադասություններ. ուշադի՛ր եղիր կետադրության փոփոխությանը:

• Անգղերի կռնչոցից վախենալիս՝ ձիերը խլշում են ականջները:

• Ժայռի կատարին բազմելիս՝ արծիվն ակնդետ նայում է երկնիլազուրին:

• Օրիորդը գլուխը կախում էր՝ մտածության մեջ ընկնելիս:

• Ընկերը, այլայլված անկյունից անկյուն քայլելիս, չնկատեց ներսմտած աղջկան:

Շարահյուսորեն վերլուծի՛ր նախադասությունը:

• Այժմ էլ, եթե բարձրանաք մեր գյուղի վերին բլուրները, ուրամռան լուսնկա գիշերներին եզները մեղմ որոճացել են, դուք կհանդիպեք մեր հանդերի ամենախորամանկ կենդանուն՝ աղվեսին:

բարանանք-ստորոգյալ
գյուղի-հատկացուցիչ.
մեր-հատկացուցիչ.
բլուրները-ենթակա.
վերին -տեղի պարագա.
այժմել-ժամանակի պարագա.
եզները-ենթակա.
գիշերներին- ժամանակի պարագա.
ուրամռան լուսնկա-որոշիչ.
որոճացել են -ստորոգյալ.
մեղմ-ձևի պարագ

Posted in Հայոց լեզու 8

Տեղի պարագա

Ես թողել եմ հեռվում դալարագեղ այգին:

Ես գալիս եմ հեռվիցևգնում եմ հեռու՝անհայտ ու անժամանակ:

Փողոցով մի հին մեքենա սլացավ:

Ընդգծված բառերը ցույց են տալիս գործողության տեղ. դրանք տեղի պարագաներ են (ու՞ր, որտե՞ղ, որտեղի՞ց, որտեղո՞վ):

Գտի՛ր տեղի պարագաները:

 1. Կացարանի պատուհանից պոկված լույսի բույլը խճճվել էր ծիրանենու սաղարթում:
 2. Սողոմոնի հայացքը ընկերոջ ափում բնակալած նամակի ճոթին էր:
 3. Կիսամութի մեջ նրանք նման էին կաթիլների՝ շարժուն ու տաք:
 4. Հետո հնչյունները պոկվեցին երկնքից, դարձան կապույտ հուլունքներ:
 5. Հնչյունները նրան տարան իր հարազատ ծննդավայր:

Կետերը փոխարինի՛ր տեղի պարագաներով (ու՞ր, որտե՞ղ, որտեղի՞ց, որտեղո՞վ)

 1. Ե՞րբ կբացվի պայծառ առավոտ Սևանում :
 2. Այս ճանապարհով ենք գնում ամեն օր:
 3. Մութ անտառում բուի կռինչն է տարածվում մեկ-մեկ:
 4. Պատուհանից լույս էր կաթկթում:
 5. Արորով ինձ սենյակից հանեցին:

Տեղի պարագա-երկրորդական նախադասությունները տրոհվում են ստորակետով:

 • Գյուղով անցնող ծերունին եկավ այնտեղ, ուր եղբայրներն էին կանգնած:

Կետադրի՛ր: Այնուհետև երկրորդական նախադասությունները դարձրու դերբայական դարձվածներ (բառակապակցություններ):

 1. Մենք թաքնվեցինք այնտեղ ,ուր խիտ եղեգներ էին աճում:
 2. Նրա հայացքը գնաց այնտեղ , որտեղից պատանին ձեռք էր պարզել:
 3. Ուղիղ երկու շաբաթ Մաշտոցը դուրս չեկավ այնտեղից , ուր փակվել էր աղոթելու համար:
 4. Զորավարն անցնում էր այնտեղով , որտեղով երեկ թշնամու զորքն էր սլացել:
 5. Մշուշ էր բարձրանում այնտեցից , ուր ձյունը բարդաբոյ էր հասնում:

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

 1. Սողոմոնը փակեց աչքերը. օտար բառերի միջից նա լսում էր հին-հին մի զրույց բարության, լավի ու մարդկայնության մասին, որը տկար էր ու անզոր, երբ աշխարհը լի էր չարությամբ ու դաժանությամբ:
Posted in Հայոց լեզու 8

Վերաբերության խնդիր

Թերակղզու բնակիչները մի պատմություն են պատմում անծանոթ ծերունու մասին:

Այդ օրը բոլորը վիճում էին հեղափոխությանշուրջ:

Պապը անընդհատ հարցնում էր զինվորթոռից:

Վերաբերության խնդիրը այն առարկան կամ անձն է, որի շուրջ կամվերաբերմամբ կատարվում է գործողությունը:

Գտի՛ր վերաբերության խնդիրները:

1. Նրա շուրջը զանազան պատմություններ էին պտտվում:

2. Քո վերաբերյալ իմ ձեռքի տակ եղած նյութերն արդեն իսկբավարար են ձերբակալելու համար:

3.Արիության, փառքի ու սխրանքի մասին ես մոռանում էի այս դառնագին հողում:

4Ուսուցչիս նկատմամբ իմ հոգածությունը տարիների ընթացքում չխամրեց:

5Ծննդյան օրվա առթիվ ստացած շնորհավորանքները չէին մեղմացնում սրտի վիշտը:

Կետերի փոխարեն լրացրու վերաբերության խնդիրներ:

Դու քրոջդ մասին Ուրիշներից կարծիքներ ես հավաքում:
1.Երբեմն ինձ հարցնում էր տիեզերքի, աստղերի, մոլորակների մասին:
2.Իրինայի լուրջ քննարկումներ սկսվեցին:
3. Քթի տակ ինքն իրեն խոսում էր Վիկայի, Անահիտի, Աշխենի վերաբերյալ:
4.Պլուտոնի վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն չունեին:

•հանցագործի մասին ոչ մի տեղեկություն չունեին:

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:


• Ջրի կաթիլներով ողողվում էին փոքրիկ շենքի խղճուկ պատերը, իսկ ծերունին աչքերով փորձում էր ստուգել ներսակողմիկազմվածքի ամրությունը:

պատերը—ենթակա
ողողվում էին—ստորոգյալ.
կաթիլներով— միջոցի խնդիր
ջրի—հատկացուցիչ
խղճուկ-որոշիչ.
շենքի— հատկացուցիչ.
փոքրիկ—որոշիչ.
ծերունին—ենթակա.
աչքերով—միջոցի խնդիր
փորձում էր—ստորոգյալ.
ստուգել—ստորոգյալ.
ներսակողմիկազմվածքի—հատկացուցիչ.
ամրությունը—ուղիղ խնդիր

Կետադրիր.

1. Երկու մոմ, իբրև հույսի կերոններ մարմրում էին տաճարիներսում:

2. Շենքը մի քանի հարկաբաժին ուներ և դրանցում միասին բնակվում էին՝ Կամսարական հինգ եղբայրները:

3. Նրանք իջնում էին բարձր լեռներից, որոնց գոգերում ծվարել ենգյուղերը ,որտեղ խավար խեղճություն կա:

4. Գնում էին հազար գույնի ձիեր քուռակներով, ու դեռ անծինթամբած ու մերկ դեղձան ու սպիտակ բաշերով:

5. Երևանյան գեղեցիկ անդորրավետ մի տուն էր ՝Գրիգոր պապիերբեմնի տունը հաստատուն հիմքերով ու պատերով, շոգիցպաշտպանող նեղ լուսամուտներով փայտե պատշգամբով:

Երկրորդական նախադասությունները դարձրեք բառակապակցություններ (դերբայական դարձվածներ)՝օգտագործելով վերաբերության խնդիրներ:

1.Կինը մտածում է, որ նրանից գլուխ չի հանում:

 2.Նա հարցրեց աղջկան, թե որտեղ են տանեցիները:

3.Ապա խոսեց Աշոտ սեպուհը, որ պարսից զորավարը զորք է բերել Հայաստան:

 4.Նա զարմանում էր, թե ինչ է իր մեջ տեղի ունենում:

 5.Բեշիրը մտածում էր, որ իր անունը լսելիս սարսափահար ենլինում: