Posted in հայոց լեզու10

Գովազդի լեզուն

Գովազդը հայտարարության յուրօրինակ տեսակ է, որը կատարում է երկու գործառույթ` տեղեկատվական և ներգործման: Դրանք փոխկապակցված են:

Գովազդատուն շահագրգռված է ներգործման խնդրով, իսկ գովազդառուն` տեղեկատվությամբ:

Գովազդային տեքստ գրելը մեծ արվեստ է: Այն ունի իր պահանջները. քիչ բառերի միջոցով առավելագույն տեղեկույթ հաղորդել, կարողանալ հրապուրել սպառողին, վստահություն ներշնչել գովազդվող ապրանքի կամ ծառայության հանդեպ:

Գովազդները լինում են` ա) տեսողական (տպագիր գովազդ, լուսագովազդ, ֆոտոգովազդ են), բ) լսողական (ռադիոգովազդ), գ) տեսալսողական (հեռուստագովազդ, կինոգովազդ): Դրանց տարածման ուղիները բազմազան են` զանգվածային լրատվական միջոցներ՝ ռադիո, հեռուստատեսություն, պարբերական մամուլ, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ, կայքէջեր, պաստառային գովազդներ` տեղեկատվական վահանակներ, խոշորածավալ պաստառներ, որոնք ամրացված են սյուների վրա կամ կախովի են, պլանշետային (պատկերներ, որոնք հաջորդաբար փոխվում են էլեկտրաշարժիչի օգնությամբ), խանութների ցուցատախտակներ, լուսատախտակներ, վազող տողեր, առձեռն տրվող գովազդ (թերթեր, թռուցիկներ, հուշանվերներ, խանութներում տրվող զանազան ապրանքներ) ևն:

Հարցերին գրավոր պատասխանիր բլոգումդ․

1․ Գովազդի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։ Ո՞ր տեսակն է ավելի շատ ներգործում ձեզ վրա և ինչո՞ւ։

Իմ կարծիքով դա տեսալսողական գովազդն է: Մենք այսօր ռադիո շատ քիչ, կարելի է ասել ընդհանրապես չենք օգտագործում՝ այդիսկ պատճառով չեմ կարծում, որ լսողական տարբերակով հնարավոր է նորմալ գովազդ անել և դրանից օգուտ ունենալ:
Իսկ տեսագովազդը նույնպես աշխատող տարբերակ է, սակայն այսօր մարդիկ ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում հեռուսացույց նայելով, կամ համացանցում:

2․ Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝ հիմնավորելով պատասխանները։

ա) Երբևէ նկատե՞լ եք գովազդում եղած արտասանական, բառագործածության, քերականական և այլ սխալներ։

Ըստ իս դրանք ավելի շատ լինում են տեսողական գովազդի տարբերակներում, այսինքն տպագրված հայտարարություններում են ավելի շատ լինում սխալներ: Հիմնականում տառասխաները, շարահյուսական սխալները և բացթողումներն են: Բնականաբար այդպիսիները վստահություն և դրական ավելի քիչ են ներշնչում ընթերցողին:

բ) Ո՞ր գովազդն է ավելի դուր գալիս. երբ գրակա՞ն է լեզուն, թե՞ երբ կան խոսակցական, ժարգոնային բառեր, արտահայտություններ։

Իմ կարծիքով դա պետք է կախված լինի գովազդվող ապրանքի կամ ծառայության տեսակից: Իհարկե, միշտ ցանկալի է լսել մաքուր գրական հայերենը, սակայն երբեմն խոսակցական բառապաշարն ավելի անմիջական է դարձնում գովազդը: Այսպես ասած կապը գովազդառուի և գովազդատուի միջև ավելի բաց է լինում: Իսկ ժարգոնային բառապաշարին հանրային վայրերում դեմ եմ, դա կլինի տեսողական, լսողական, թե տեսալսողական տարբերակներով:

գ) Ուշադրություն դարձնո՞ւմ եք արդյոք գովազդողի ձայնին, հնչերանգին, խոսքի տեմպին, բարբառային կամ ոչ գրական արտասանությանը։

Բնականաբար, քանի որ դրանք շատ կարևոր մանրուքներ են: Կարող են խանգարել կամ ընդհակառակը՝ հրապուրել գովազդառուին:

դ) Ո՞ր գովազդն է մեծ տպավորություն թողել Ձեզ վրա:

Այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ այդպիսի գովազդները շատ են՝ թե տեղական, թե արտասահմանյան աշխարհում: Առանձնացնել դրանցից մեկնումեկը դժվար է, սակայն այս գովազդն այն եզակիներից է, որ չնայած իր վաղեմությանը՝ անհնար է այն մոռանալ:https:


ե) Ի՞նչ նշանակություն ունեն գովազդողի անձը և անձնային հատկանիշները:

Ինձ թվում է դրանք մեծ դերակատարում ունեն վաճառքի հարցում, սակայն կան բացառությունները: Հաճախ ապրանքը կամ գովազդվող ծառայությունն այնքան լավն է լինում, որ գովադող անձի մասին կարող ես մոռանալ: Բայց դա ավելի շատ անձնական է, քանի որ միշտ էլ կան մարդիկ, որ հաշվի են առնում՝ թե ով է գովազդում այն:

3․ Գրե՛ք կամ բանավոր ներկայացրե՛ք փոքրիկ (լսողական, տեսողական, տեսալսողական) գովազդ (օրինակ՝ վաճառում եք որևէ իր, առաջարկում եք Ձեր ծառայությունները որևէ ոլորտում)։

Գովադվող ապրանք՝ գինի

Դարերի խորքից եկող այս էնդեմիկ տեսակի խաղողից պատրաստված գինին կջերմացնի և էլ ավելի յորահատուկ կդարձնի ձեր երեկոները:

4․ Բերե՛ք գովազդային տեքստերի օրինակներ, որոնցում, ըստ Ձեզ, կան լեզվական տարաբնույթ սխալներ. ուղղե՛ք դրանք և բացատրե՛ք:

Posted in հայոց լեզու10

Խոսքի մշակույթ

Առաջադրանքներ


1. Որո՞նք են լեզվի հիմնական հատկանիշները:

Նրանք են: 1. կամայական, 2. արդյունավետ, 3. ստեղծագործական, 4.համակարգված,6. վոկալ, 7.սոցիալական,8. ոչ բնազդային և 9.պայմանական.


2. Ինչպիսի՞ն է աշխարհի լեզուների պատկերն ըստ ծագման, տարածվածության, պետական կարգավիճակի: Ի՞նչ է նշանակում մեռած լեզու:

Ըստ տարածվածության առաջին շարքերում են չինարենը (1,2 մլրդ), անգլերենը (1,1 մլրդ), իսպաներենը (0,5 մլրդ), ռուսերենը(260 մլն): Հայերենը դասվում է առաջին հարյուր լեզուների շարքին (9-10մլն): Ըստ այն հատկանիշի, թե լեզուներից որը քանի երկրում պետական կարգավիճակ ունի, պատկերը հետևյալն է. միայնակ կամ տեղական լեզուների հետ միաժամանակ պետական կարգավիճակ ունեն ֆրանսերենը (27 երկրում), արաբերենը (23), անգլերենը (20), իսպաներենը (19), ռուսերենը (7), չինարենը (3) են: Հայերենը պետական լեզու է 2 երկրում` Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում: Պետական կարգավիճակ ունեն 116 լեզուներ:

Մեռած լեզուները այն լեզուներ են, որն այլևս առօրյա օգտագործման մեջ չէ, ինչպես օրինակ լատիներենը:


3. Թվե՛ք մի քանի լեզուներ, որոնց հետ հայերենը ցեղակցական կապ ունի:

հայերենը պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին:


4. Ի՞նչ տարբերություններ կան գրական ու խոսակցական լեզուների և բարբառների միջև:

Գրական հայերենը մշակման ենթարկված, կանոնարկված լեզվի տարբերակն է։

Խոսակցական լեզուն մեր ամեն օրիա խոսակցելձև նէ։

Բարբառները լեզվի տարածքային տարբերակներ են և սպասարկում են հասարակության որոշակի հատվածների: Յուրաքանչյուր բարբառի բնորոշ են հնչյունական, բառային և քերականական առանձնահատկություններ, որոնցով էլ այն ինքնուրույնություն է դրսևորում և տարբերվում է մյուս բարբառներից ու գրական լեզվից:

Posted in հայոց լեզու10, Թարգմանություն

Queen

Queen- ը բրիտանական ռոք խումբ է, որը ձևավորվել է Լոնդոնում 1970 թվականին: Նրանց դասական կազմն էին Ֆրեդի Մերկուրին (գլխավոր վոկալ, դաշնամուր), Բրայան Մեյը (կիթառ, վոկալ), Ռոջեր Թեյլորը (հարվածային գործիքներ, վոկալ) և Deոն Դիքոնը (բաս): Նրանց ամենավաղ ստեղծագործությունների վրա ազդել են պրոգրեսիվ ռոքը, հարդ-ռոքը և ծանր մետաղը, սակայն խումբն աստիճանաբար ձեռնարկեց ավելի սովորական և ռադիոընկերական ստեղծագործություններ ՝ ներառելով հետագա ոճեր, ինչպիսիք են արենա-ռոքը և փոփ-ռոքը:

Մինչ Queen- ի ստեղծումը, Մեյը և Թեյլորը միասին նվագել էին Smile խմբում: Մերկուրին ժպիտի երկրպագու էր և խրախուսում էր նրանց փորձարկել ավելի մշակված բեմի և ձայնագրման տեխնիկան: Նա միացավ 1970 -ին և առաջարկեց «Թագուհի» անունը: Deacon- ը հավաքագրվել է 1971 թվականի փետրվարին, նախքան խումբը թողարկեց իրենց համանուն դեբյուտային ալբոմը 1973 թվականին: Queen- ն առաջին անգամ հայտնվեց Մեծ Բրիտանիայում իրենց երկրորդ ալբոմով ՝ Queen II- ով, 1974 թվականին: Sheer Heart Attack ավելի ուշ այդ տարի և A Night at the Opera 1975- ում դրանք միջազգային հաջողություններ են: Վերջինս ներկայացրեց «Bohemian Rhapsody» երգը, որը 9 շաբաթ մնաց Մեծ Բրիտանիայի առաջին համարին և օգնեց ժողովրդականացնել երաժշտական ​​տեսահոլովակի ձևաչափը:

Խմբի 1977 թվականի News of the World ալբոմը պարունակում էր «We Will Rock You» և «We Are the Champions» երգերը, որոնք օրհներգ են դարձել սպորտային միջոցառումներին: 1980 -ականների սկզբին Queen- ը աշխարհի ամենամեծ մարզադաշտային ռոք խմբերից էր: The Game- ից «Another One Bites the Dust»-ը (1980) դարձավ նրանց ամենավաճառվող սինգլը, մինչդեռ նրանց 1981 թվականի Greatest Hits հավաքածու ալբոմը Միացյալ Թագավորությունում ամենավաճառվող ալբոմն է և ԱՄՆ-ում ինն անգամ պլատինե հավաստագիր է ստացել: 1985 -ի Live Aid համերգին նրանց ելույթը տարբեր հրատարակությունների կողմից դասվում է ռոքի պատմության մեջ ամենամեծերի շարքին: 1986 -ի օգոստոսին Մերկուրին Queen- ի հետ վերջին ելույթն ունեցավ Անգլիայի Քնեբվորթ քաղաքում: 1991 -ին նա մահացավ բրոնխոպնևմոնիայից (ՁԻԱՀ -ի բարդություն), և Սարկավագը թոշակի անցավ 1997 -ին: 2004 թ. -ից Մեյը և Թեյլորը «Queen +» անվան տակ շրջագայեցին վոկալիստներ Փոլ Ռոջերսի և Ադամ Լամբերտի հետ:

Queen- ը ժողովրդական մշակույթի գլոբալ ներկայություն է ավելի քան չորս տասնամյակ: Նրանց ռեկորդային վաճառքների գնահատականները տատանվում են 170 միլիոնից մինչև 300 միլիոնի սահմաններում, ինչը նրանց դարձնում է աշխարհի ամենավաճառվող երաժշտական ​​արտիստներից մեկը: 1990 թվականին Քուին ստացավ Բրիտ մրցանակը Բրիտանական երաժշտության մեջ ունեցած նշանակալի ավանդի համար: Նրանք 2001 թվականին ընդգրկվեցին Ռոքնռոլի փառքի սրահում, և հիթ -սինգլներ կազմած յուրաքանչյուր անդամի հետ միասին չորսն էլ 2003 թվականին ընդգրկվեցին երգերի հեղինակների փառքի սրահում: 2005 թվականին նրանք ստացան Ivor Novello մրցանակը բրիտանացիներից `« Երգերի լավագույն հավաքածուի համար »: Երգերի, կոմպոզիտորների և հեղինակների ակադեմիա, և 2018 -ին նրանց հանձնվեց Գրեմմիի կյանքի նվաճում մրցանակը:
Queen- ը կրկին իմ ամենասիրելի խմբերից է: Ես այնտեղ շատ եմ սիրում երաժշտությունն ու երաժշտությունը, և ես շատ վրդովվեցի, երբ Ֆրեդիը մահացավ, բայց նա լեգենդ է երաժշտական ​​արդյունաբերության մեջ, և ես միշտ նրան կնայեմ:
Posted in հայոց լեզու10, Թարգմանություն

ABBA

ABBA  շվեդական փոփ խումբ է, որը Ստոկհոլմում ձևավորվել է 1972 թվականին ՝ Ագնետա Ֆուլցկոգի, Բյորն Ուլվայուսի, Բենի Անդերսոնի և Աննի-Ֆրիդ Լինգստադի կողմից: Խմբի անունը նրանց անունների առաջին տառերի հապավումն է: Լայնորեն համարվելով բոլոր ժամանակների ամենամեծ երաժշտական ​​խմբերից մեկը, նրանք դարձան հանրաճանաչ երաժշտության պատմության մեջ առևտրային առումով ամենահաջողված գործողություններից մեկը ՝ 1974 -ից 1983 թվականներին գլխավորելով աշխարհի հիթ -շքերթները:1974 թվականին ABBA- ն Շվեդիայի առաջին հաղթողն էր Եվրատեսիլ երգի մրցույթում «Վաթերլո» երգով, որը 2005 թվականին մրցույթի 50 -ամյակի տոնակատարության շրջանակներում ընտրվեց որպես մրցույթի պատմության լավագույն երգը: Խմբի հիմնական ակտիվ տարիների ընթացքում այն ​​բաղկացած էր երկու ամուսնական զույգերից `Ֆյուլցկոգից և Ուլվաուսից, և Լինգստադից և Անդերսոնից: Նրանց ժողովրդականության աճի հետ մեկտեղ,նրանց անձնական կյանքը տուժեց, ինչը, ի վերջո, հանգեցրեց երկու ամուսնությունների փլուզմանը: Հարաբերությունների փոփոխությունները արտացոլվեցին խմբի երաժշտության մեջ, վերջին կոմպոզիցիաներում ՝ մուգ և ավելի ներքնատես բառեր: ABBA- ն 35 տարի լուծարվելուց հետո Անդերսոնը և Ուլվաուսը բեմի համար երաժշտություն գրելու հաջողության հասան , իսկ Լինգստադն ու Ֆուլցկոգը զբաղվեցին մենակատարի կարիերայով:Խմբի լուծարումից 10 տարի անց թողարկվեց ABBA Gold հավաքածուն, որը դարձավ համաշխարհային բեսթսելեր: 1999 թվականին ABBA- ի երաժշտությունը հարմարեցվեց Mamma Mia !, հաջողակ մյուզիքլին, որը շրջագայեց աշխարհով մեկ: 2008-ին թողարկված համանուն ֆիլմը այդ տարի դարձավ Միացյալ Թագավորության ամենաբարձր եկամուտ ունեցող ֆիլմը: Շարունակություն, Մամա Միա: Here We Go Again, թողարկվել է 2018 թվականին: Նույն թվականին հայտարարվեց, որ խումբը 35 տարի անգործությունից հետո վերամիավորվել և ձայնագրել է երկու նոր երգ: Voyage- ը ՝ վերջին 40 տարվա ընթացքում նրանց առաջին ստուդիական ալբոմը, կթողարկվի 2021 թվականի նոյեմբերին:Ալբոմին աջակցելու համար ABBA- ն որպես վիրտուալ ավատար ներկայացվող համերգային նստավայրը տեղի կունենա 2022 թվականին:

Նրանք բոլոր ժամանակների ամենավաճառվող երաժշտական ​​արտիստներից են, որոնց վաճառքը գնահատվում է 150 միլիոն ձայնասկավառակ ամբողջ աշխարհում: 2012 թվականին ABBA- ն զբաղեցրել է Միացյալ Թագավորության ամենավաճառվող սինգլների ութերորդ հորիզոնականը ՝ վաճառված 11,2 միլիոն սինգլով : ABBA- ն առաջին անգլալեզու երկրից առաջին խումբն էր, որը հետևողական հաջողությունների հասավ անգլալեզու երկրների, այդ թվում ՝ ԱՄՆ-ի, Միացյալ Թագավորության, Իռլանդիայի Հանրապետության, Կանադայի, Ավստրալիայի, Նոր Zeելանդիայի, Ֆիլիպինների և Հարավային Աֆրիկայի գծապատկերներում: Նրանք բոլոր ժամանակների ամենավաճառվող շվեդական խումբն են և մայրցամաքային Եվրոպայից սկիզբ առած ամենավաճառվող խմբերից մեկը: ABBA- ն Մեծ Բրիտանիայում ուներ ութ անընդմեջ թիվ մեկ ալբոմ: Խումբը զգալի հաջողություններ ունեցավ նաև Լատինական Ամերիկայում և ձայնագրեց իրենց հիթային երգերի հավաքածուն իսպաներենով: 2010 -ին խումբը ընդգրկվեց Ռոքնռոլի փառքի սրահում: 2015 թվականին նրանց «Dancing Queen» երգը ներառվեց Ձայնագրող ակադեմիայի Գրեմմիի փառքի սրահում: Մեկ այլ աղբյուր պնդում է, որ նրանք 50 տարվա ընթացքում վաճառել են ավելի քան 400 միլիոն ձայնագրություն:

Ճիշտն ասած, ես մեծացել եմ ABBA-ի հետ և սիրում եմ նրանց, երբ լսեցի, որ նրանք միասին են: Ես այնքան ոգևորված էի ալբոմի համար, և երաժշտության , նրանք արդեն թողարկել են 2 երգ, իսկ մնացածին սպասում եմ: