Posted in Հանրահաշիվ 10

Պարապմունք 8

1.80/2,5=32
Պատասխան 32

2.(80-30):2,5=20
Պատասխան 20

3.64*75:100=48
(64-48):0,5=32
Պատասխան 32

4.80-x*2,5=64-x*0,5
80-64=2,5x-0,5x
16=2x
x=16:2
x=8
Պատասխան 8

1.միս=2*3000=6000
նարինջ=4*600=2400
6000+2400=8400
9600-8400=1200
Պատասխան 1200

2.100%-600
x-240
x=100*240:600=40
Պատասխան 40

3.կարտոֆիլ-1200
միս-3000
1200+3000=4200
9600-4200=5400
5400:600=9
Պատասխան 9

4.կարտոֆիլ-1200*15:100=180
նարինջ-2400*10:100=240
180+240=420
Պատասխան 420

Posted in Հանրահաշիվ 10

Պարապմունք 7

1. Քնարիկի և Մանեի տարիքների գումարը 25 է, Քնարիկի և Լիաննայի տարիքների գումարը՝ 19, իսկ Մանեի ու Լիաննայինը՝ 18: Պարզի՛ր Լիաննայի տարիքը։

Պատասխան 6

 2. Նկարում պատկերված սարքը հավասարակշռված է։ Հորիզոնական ձողերի և ուղղաձիգ լարերի կշիռը կարելի է անտեսել։ Մարմինների ընդհանուր զանգվածը 112 գրամ է։ Որքա՞ն է աստղի զանգվածը։

Պատասխան 7

3.Այսօր կիրակի է: Գոռն սկսում է կարդալ 290 էջանոց գիրքը: Ամեն օր նա կարդում է 4 էջ, բացառությամբ կիրակի օրերի, երբ նա կարդում է 25 էջ: Քանի՞ օրում Գոռը կկարդա գիրքը:

Պատասխան 41 օրում

4. Չորս խնձորներն ու մեկ տանձը կշռում են այնքան, որքան 17 սալորները։ Տանձը մեկ խնձորի ու 7 սալորների չափ է կշռում։ Քանի՞ սալոր կհամակշռի մեկ տանձին։

Պատասխան՝ 1 տանձ, 9 սալոր

Posted in Հանրահաշիվ 10

Մաթեմ

1.Վերելակը 1-ին հարկից 6-րդ հարկ բարձրանում է 30 վայրկյանում: Քանի՞ վայրկյանում վերելակը կբարձրանա 1-ին հարկից 3-րդ հարկ (վերելակը շարժվում է հավասարաչափ):

Պատասխան՝ 12 վայրկյանում

2.. Մի ամսվա երեք կիրակի օրերն եղան զույգ թվեր: Շաբաթվա ի՞նչ օր էր այդ ամսվա 22-ը:

Պատասխան՝ շաբաթ

3. Մաթեմատիկական մրցույթի ժամանակ 20 հարց էր տրված: Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմը 12 միավոր էր ստանում, իսկ սխալ պատասխանի դեպքում հանվում էր 10 միավոր: Քանի՞ ճիշտ պատասխան էր տվել թիմը, եթե պատասխանել էր բոլոր հարցերին և հավաքել էր 86 միավոր:

Պատասխան՝ 13 ճիշտ պատասխան

4. Շրջանագծի վրա նշված է 17 կետ: Նրանցից յուրաքանչյուրը միացված է մյուսների հետ, բացի իր անմիջական հարևաններից: Քանի՞ լար կստացվի:

Պատասխան՝ 255

Posted in Հանրահաշիվ 10

Պարապմունք 1

1.10, 2.12, 3.24, 4.56

1.36 սպիտակ և 48 կապույտ մանուշակներից ամենաշատը քանի՞ միանման ծաղկեփունջ կարող են պատրաստել գարնանամուտը շնորհավորելու համար, ընդ որում, բոլոր ծաղիկները պետք է օգտագործվեն։

Պատասխան՝ 12

2. 2, 4, 5 և 7 թվանշաններից յուրաքանչյուրը մեկ անգամ օգտագործելով՝ Ժիրայրը կազմեց ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 3-ի, և՛ 4-ի։ Ո՞րն է այդ թիվը։

Պատասխան՝ 4572


3.Երկու ճյուղերի վրա միասին կա 25 ճնճղուկ։ Այն բանից հետո, երբ առաջինից երկրորդը թռավ 5 ճնճղուկ, իսկ երկրորդից  թռավ-գնաց 7 ճնճղուկ, երկրորդ ճյուղի վրա մնաց երկու անգամ քիչ ճնճղուկ, քան առաջինում։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր ճյուղին:

Պատասխան՝ 1-17, 2-8

4.Տրված քառակուսու յուրաքանչյուր գույնով ներկված մասերի մակերեսները  իրար հավասար են (տե՛ս նկարը): Գտե՛ք քառակուսու մակերեսը:

Պատասխան՝ 100սմ2