Posted in Հասարակագիտություն

Երեխայի իրավունքները

Սկզբունք 1

Երեխան պետք է ունենա սույն Հռչակագրում նշված բոլոր իրավունքները: Այս իրավունքները պետք է ճանաչվեն բոլոր երեխաների համար առանց որևէ բացառության և առանց տարբերակման կամ խտրականության ռասայի, գույնի, սեռի, լեզվի, դավանանքի, քաղաքական կամ այլ կարծիքի, ազգային կամ սոցիալական ծագման, ունեցվածքի, ծննդյան կամ երեխայի նկատմամբ այլ հանգամանքների հիման վրա: նրա ընտանիքը.

Սկզբունք 2

Երեխային պետք է օրենքով և այլ միջոցներով ապահովվի հատուկ պաշտպանություն, և հնարավորություններ և բարենպաստ պայմաններ, որոնք հնարավորություն կտան նրան զարգանալ ֆիզիկապես, մտավոր, բարոյապես, հոգևոր և սոցիալական առողջ և նորմալ ձևով և ազատության և արժանապատվության պայմաններում: Երեխայի լավագույն շահերը պետք է առաջնային ուշադրություն դարձնեն այդ նպատակով օրենքներ հրապարակելիս:

Սկզբունք 3

Երեխան ծննդյան օրվանից պետք է ունենա անուն և ազգության իրավունք:

Սկզբունք 4

Երեխան պետք է օգտվի սոցիալական ապահովության առավելություններից: Նա պետք է ունենա առողջ աճի և զարգացման իրավունք. Այդ նպատակով պետք է հատուկ խնամք և պաշտպանություն տրամադրվի ինչպես նրա, այնպես էլ նրա մոր համար `ներառյալ նախածննդյան և հետծննդյան համապատասխան խնամքը: Երեխան պետք է ունենա բավարար սնունդ, բնակարան, զվարճանք և առողջապահական խնամքի իրավունք:

Սկզբունք 5

Ֆիզիկական, մտավոր կամ սոցիալական հաշմանդամություն ունեցող երեխային պետք է տրամադրվի հատուկ բուժում, կրթություն և խնամք, որն անհրաժեշտ է իր հատուկ վիճակի պատճառով:

Սկզբունք 6

Իր անհատականության լիարժեք և ներդաշնակ զարգացման համար երեխան կարիք ունի սիրո և փոխըմբռնման: Նա պետք է հնարավորության դեպքում մեծանա ծնողների խնամքի և պատասխանատվության ներքո, և ամեն դեպքում ՝ սիրո և բարոյական և նյութական անվտանգության մթնոլորտում: փոքր երեխան չպետք է, բացառությամբ բացառիկ հանգամանքների, առանձնանա իր մորից: Հասարակությունը և պետական ​​մարմինները պետք է պարտավոր լինեն հատուկ խնամել առանց ընտանիքի և երեխաների `առանց բավարար կենսամիջոցների: Անկալի է, որ բազմանդամ ընտանիքներին տրամադրվեն պետական ​​կամ այլ երեխաների օժանդակ նպաստներ:

Սկզբունք 7

Երեխան իրավունք ունի կրթություն ստանալու, որը պետք է լինի անվճար և պարտադիր, գոնե նախնական փուլերում: Նրան պետք է տրվի այնպիսի կրթություն, որը կնպաստի նրա ընդհանուր մշակութային զարգացմանը և որի միջոցով նա կարողանա հնարավորությունների հավասարության հիման վրա զարգացնել իր կարողություններն ու անձնական դատողությունը, ինչպես նաև բարոյական և սոցիալական պատասխանատվության գիտակցումը և դառնալ հասարակության օգտակար անդամ:

Երեխայի լավագույն շահերը պետք է լինեն առաջնորդող սկզբունքը նրանց համար, ովքեր պատասխանատու են իրենց կրթության և ուսուցման համար: այս պատասխանատվությունը հիմնականում ընկնում է նրա ծնողների վրա:

Երեխային պետք է տրամադրվեն խաղերի և ժամանցի լիարժեք հնարավորություններ, որոնք ուղղված կլինեն կրթության հետապնդած նպատակներին: հասարակությունը և պետական ​​մարմինները պետք է ջանքեր գործադրեն խթանելու այս իրավունքը:

Սկզբունք 8

Երեխան ամեն դեպքում պետք է լինի նրանց մեջ, ովքեր առաջինն են ստանում պաշտպանություն և օգնություն:

Սկզբունք 9

Երեխան պետք է պաշտպանված լինի բոլորից

Posted in Հասարակագիտություն

Մարտի 30- ապրիլի 14- հասարակագիտություն

Ո՞վ է ամենադաժանը

Ամեն մարդ ինչ-որ բանից կամ ինչ-որ մեկից ուժեղ է ։ Դրա համար թույլ մարդիկ մտածում են , որ ուժեղ մարդիկ դաժան են և նրա պատճառով թույլ մարդիկ վախենում են ուժեղ մարդկանցից։

Երբ մեռնում է երաժշտությունը

Իմ համար երաժշտությունը շատ կարևոր է ։ Ինձ թվում է , որ երաժշտությունը բոլորի համար է կարևոր ։

Սպիտակ թթի սև գաղտնիքը կամ Սև թթի սպիտակ էջը

Ինձ թվում է այս առակի. մեջ խոսում է րասիզմի մասին։

Posted in Հասարակագիտություն

Իշխանություն և ժողովրդավարություն

  • ի՞նչ է իշխանությունը

Կարքավոր ել և կառավարել հասարակագիտության անդամներին գործողություները և փոխհարաբերություները

  • ի՞նչ է ժողովրդավարությունը

ժողովրդավարություն — երրկիրը կառավարում է , վարում է ժողովուրդը ։

  • ո՞րն է ժողովրդավարական իշխանությունը

ժողովրդավարական իշխանությունը ժողովրդի ձայնը հասցնելն է համապատասխան մարմիներին ։

  • Ի՞նչ եք կարծում, մեր հանրապետությունը որքանո՞վ է համապատասխանում ժողովրդավարական պետության չափանիշներին

Ես կարծում եմ որ , մոտ 80% է կազմում ՀՀ-ում ժողովրդավարական իշխանությունը

Posted in Հասարակագիտություն

Պատասխանատվություն

Պատասխանատվությունը շատ մեծ նշանակություն ունի մարդու կյանքում։ Մարդ պետք է փոքր տարիքից գիտակցի, որ պատասխանատու է իր ամեն ասածի ու արածի համար։ 

Յուրաքանչյուր մարդ իր շրջապատում ինչ տեսնում է դա էլ սովորում է։ Այսինքն, եթե մարդը շրջապատված լինի կրթված, դաստիարակված և պատասխանատու մարդկանցովնա հենց այդպիսին էլ կլինի։ Երեխայի մեջ պետք է պատասխանատվություն սերմանեն նրա ծնողները դեռ ամենափոքր տարիքից։ Պետք է այնպես անեն, որ երեխան ամեն խոսքից առաջ մտածի ու հասկանա, թե արդյոք նա իր այդ խոսքով չի նեղացնում ոչ ոքի։ 

Պատասխանատու լինելով. Ավելի լավն է դարձնում ձեր կյանքը: Երբ կատարում ես այն, ինչ խոստացել ես, մարդիկ քեզ տեսնում են որպես պատասխանատու և հուսալի անձնավորություն: ... Սա ուժեղացնում է մարդու ինքնասիրությունը և ինքնագնահատականը: Աշխատակիցի համար նրանք շուտով կգտնեն, որ իրենց տրված են ավելի բարձր նշանակություն ունեցող առաջադրանքներ և հանձնարարականներ ՝ ի վերջո հանգեցնելով բարձրացման և առաջխաղացման:
Պատասխանատվություն: Պատասխանատու լինել նշանակում է լինել վստահելի, խոստումներ պահելը և մեր պարտավորությունները կատարելը: Այն ընդունում է այն հետևանքները, որոնք մենք ասում ենք և անում ենք: Դա նաև նշանակում է զարգացնել մեր ներուժը: Պատասխանատու մարդիկ չեն արդարացնում իրենց գործողությունները կամ մեղադրում են ուրիշներին, երբ գործերը սխալ են գնում:
Posted in Հասարակագիտություն

Ազատություն

Ազատությունը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով։ Ժամանակակից աշխարհում ազատություն բառը ավելի լայն ընկալման շրջան ունի քան առաջ։ Ասելով «ազատություն» մենք պատկերացնում ենք մտքի, ֆիզիկական, կրոնական, բարքերի ազատություն։ Ազատություն հագուստի ընտրության մեջ։ Չափից շատ և չափից ավելի ազատությունը կարող է տարբեր ձևով անրադառնալ մարդու վրա։

Posted in Հասարակագիտություն

Կրթություն հայաստանւմ եւ ուրիշ երկրներում

Նախագծի մասնակիցնե են՝ Անի, Գոհար , Արաքս , Էլիզա

Նպատակ ՝ Ներկայացնել մեր դպրոցի եւ ուրիշ երկրների կրթության տարբերոթյունը։

Խնթիր՝ Պարզել մեր դպրոցի, տարբեր դպրոցների եւ այլ երկրների կրթության աստիճանը։

Posted in Հասարակագիտություն

Կանանց իրավունքները ուրիշ երկրնեում

 Կանայք տարիներով բան չեն ասել եւ կատարել են ամեն ինչ ։ Տղամարդիկ միշտ ասում են , որ կանայք եւ աղջիկները թույլ են , պետք է տանգործորը կատարել եւ այլն։Ուրիշ երկրներում օրինակ Դուբայում կանայք պետք է հակնվեն սեւ գոգնոցներ եւ սեւ կտոր փաթաթեն իրենց դեմքի շուրջ եթե ամուսինը չի ուզում նրա կնոջ դեմքը չերեվի ուրեմն նրանք կտորի վրաից հաքնվեն մասք ։Ընտանիքի անդամները կարող են ասել թե ինչ հաքնվեն ; Օրինակ եղբայրը կարող է ասել նրա քրոջ ինչ հաքնվի նա

Նրանք հաքնվում են այսպիսի հաքուստները

Ինչ են հաքնվում նրանք լողավազանում

Նրանք համարվում են ԻՍԼԱՄ բայց իրենց եթե նրանց չեն թողնում, որ հաքնվեն նորմալ շորեր հաքնվեն

Posted in Հասարակագիտություն

Մարդը եւ հասարակությունը

Մարդը իր ծննդյան օրից մանջև կյանքի վերջ, ապրում է հասարակության մեջ և շփվում է մարդկանց հետ: Մարդկանց մեծամասնությունը, ինչ որ քայլ անելուց առաջ հաշվի է առնում՝ հասարակության կարծիքը, իսկ փոքրամասնությունը դրան ուշադրություն չի դարձնում:

Մարդը բնական արարած է

Այն, որ մարդը բնական էակ է, դրանում ոչ մեկ չի կասկածում: Մարդը հասարակական էակ է, ծննդյան օրից միջ՝ կյանքի վերջին օրը, մարդը ապրում է հասարակության մեջ և շփվում այլ մարդկանց հետ: Մարդը, ինչպես և մնացած կենդանի արարած ները, բնական էակ է, որն ունի բնության օրենք ներին համապատասխան, այսինքն՝ բնական ճանապարհով ձևավորված ու զարգացող մարմին և բնական պահանջմունքներ: Այդուհանդերձ, մարդը կենսաբանորեն ավելի զարգացած է, քան մնացած կենդանիները: