Posted in English

Resident Evil Village

Resident Evil Village is a survival horror game developed and published by Capcom. The sequel to Resident Evil 7: Biohazard (2017),players control Ethan Winters, who is searching for his kidnapped daughter; after a fateful encounter with Chris Redfield, he finds himself in a village filled with mutant creatures. While Village maintains the Resident Evil series’ survival horror elements, the game adopts a more action-oriented gameplay style compared to its predecessor.

This game is one of my resents i played the first resident evil game and i loved the story and everything so when this one came out i was very excited the game is overall interesting for people you like horror i would recommend but if you dont better not playing it there are jump scares sometimes kind of monsters that not all people like but i love them so it was no problem for me overall i would recommend this game it has a very interesting story and amazing graphics.

Posted in English

Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII is a 2017 first-person shooter video game developed by Sledgehammer Games and published by Activision. It was released worldwide on November 3, 2017 for Microsoft Windows, PlayStation 4 and Xbox One. It is the fourteenth main installment in the Call of Duty series and the first title in the series to be set primarily during World War II since Call of Duty: World at War in 2008.

The game’s campaign is set in the European theatre and is centered around a squad in the 1st Infantry Division following their battles on the Western Front and set mainly in the historical events of Operation Overlord. The player controls Ronald “Red” Daniels, who has squad mates who can supply the player with extra ammunition, health, or grenades as well as a targeted grenade and target spotting; none of these are automatically replenished in the campaign. The multiplayer mode features map locations not seen in the campaign. The mode also features the new Divisions system, replacing the create-a-class system that previous games in the series used. A social hub, Headquarters, was also implemented into the game, allowing for players to interact with each other.

Sledgehammer Games were interested in bringing the series back to World War II after developing their previous title, Call of Duty: Advanced Warfare (2014), which featured advanced movements and futuristic warfare technology. Studio head Michael Condrey stated that he was unsure if a World War II game would feel right after creating a futuristic title like Advanced Warfare, but the developers ultimately decided to create a game in this time period. They also chose to include atrocities and Nazi extermination camps apparent during this time period in the campaign mode in order to deliver an authentic war story.

Upon release, the game received generally positive reviews from critics. Praise was given towards its story, the combat support of squad members and lack of regenerating health, multiplayer modes, and visuals. However, it was criticized for the single-player’s lack of innovation and similarity to past games set in the same era. The game was a commercial success, creating $500 million of revenue within just three days of its release. It became the highest-grossing console game of 2017 in North America, and generated over $1 bt

This game is also one of my favorites i really learned about what happened in world war 2 plus if i am not mistaken some of the characters were actually real people like it was based of real solders who went to war at that time. Overall i recommend this game as well

Posted in English

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn is a 2017 action role-playing game developed by Guerrilla Games and published by Sony Interactive Entertainment. The plot follows Aloy, a young hunter in a world overrun by machines, who sets out to uncover her past. The player uses ranged weapons, a spear, and stealth to combat mechanical creatures and other enemy forces. A skill tree provides the player with new abilities and bonuses. The player can explore the open world to discover locations and take on side quests. It was released for the PlayStation 4 in 2017 and Microsoft Windows in 2020. Horizon Zero Dawn was praised by critics for its open world, story, visuals, combat, characterisation, and the performance of voice actress Ashly Burch; however, the dialogue, melee combat, and character models received some criticism. The game won numerous awards and sold over 10 million copies by February 2019, making it one of the best-selling PlayStation 4 games. An expansion, The Frozen Wilds, was released in November 2017. A sequel, Horizon Forbidden West, is currently scheduled to be released for the PlayStation 4 and PlayStation 5 in 2021.

This game is one of my favorites i honestly love the visual representation of the game and the story is amazing i would recommend this game 100%.

Posted in Թարգմանություն

Ֆիլմատարան

Լոս Անջելեսի հայտնի Սեսիլ հյուրանոցը տխրահռչակ է դառնում հյուր Էլիզա Լամի անհետացումից հետո:
Ես կասեմ, որ այս հյուրանոցի հիմքում ընկած պատմությունը շատ հետաքրքիր է, դեպքն ինքնին մի տեսակ սարսափելի է, բայց ինձ դուր եկավ: Այս շարքը դիտելիս ես նաև իմացա,որ այնտեղ ապրում էր վտանգավո մարդասպան: Սերիալում նրանք նշում են, որ հյուրանոցում եղել են բազմաթիվ մահեր, ինքնասպանություններ և սպանություններ, և դա մի տեսակ սարսափելի է, բայց ես շատ հավանեցի այս սերիալը։
Posted in Թարգմանություն

Ֆիլմատարան

Dee Dee Blanchard- ը չափազանց պաշտպանված է իր դստեր ՝ Gypsy նկատմամբ, որը փորձում է խուսափել մոր հետ ունեցած թունավոր հարաբերություններից:Gypsy անկախության որոնումը բացում է Պանդորայի գաղտնիքների տուփը, որը, ի վերջո, բերում է սպանության:
Պատմությունը հետաքրքիր էր և միաժամանակ տխուր: Ես դիտել էի այն ​​վավերագրական ֆիլմը, որտեղ նրանք հարցազրույց էին  վերցրել Gypsy Blandshard-ից և պարզապես մի սպոյլեր, որի սպանությունը կատարած իր ընկերոջը 2019-ի փետրվարին դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման, իսկ Gypsy-ն ստացել է կյանքի նստավայր, կարծում եմ, որ դա սխալ է, և  կասեմ,  ինչու: Gypsy- ն կորցրել է իր մանկության բեժ գույնը թունավոր հարաբերությունների մեջ, այնուհետև անցկացնելով իր կյանքի մնացած մասը `բանտում պարզապես դաժանություն է։ Բայց ընդհանուր առմամբ պատմությունը հետաքրքիր էր, ես խորհուրդ կտայի:
Posted in Թարգմանություն

ֆիլմատարան

ՀԴԲ քրեական պրոֆիլի հեղինակ Ուիլ Գրեհեմը անթաքույց ունակություն ունի համակրելու դոկտոր Հանիբալ Լեկտերին ՝ դատահոգեբույժ: Սակայն նա տեղյակ չէ, որ ինքը մարդակեր է:

Ես անկեղծ կլինեմ, բայց ես դեր չե ավարտել այս սերիալը , բայց հանցագործության իսկական սիրահարների համար դա իսկապես հետաքրքիր պատմություն է։ Սերիալի յուրաքանչյուր պահը նոր ու հետաքրքիր բան է: Շարքն ունի 3 եթերաշրջան, ես դեռ 1-ին եթերաշրջանում եմ, քանի որ աշխատում եմ քննությունների վրա, բայց մինչ այժմ սերիան շատ հետաքրքիր է, և ես 100% -ով խորհուրդ կտայի:
Posted in Թարգմանություն

Ֆիլմատարան

երիտասարդ հետախույզ Գիլ Կարրիլոն և սպանությունների լեգենդար քննիչ Ֆրենկ Սալերնոն մրցում են ժամացույցի դեմ ՝ կանգնեցնելու գիշերային հրեշին, որը պատասխանատու է 1985 թվին անկանոն սպանությունների և սեռական ոտնձգությունների համար: Լոս Անջելեսում:
Ինձ  շատ հետաքրքիր էր և այն փաստը, որ իսկական պատմություն էր,Այս վերջերս շատ եմ սիրում իրական հանցագործություներ, որովհետև հետաքրքիր է իմանալ դրդապատճառը և ինչու են մարդասպաններն անում այն, ինչ նրանք արեցին:
Posted in Թարգմանություն, Իրավունք

Death Penalty

Capital punishment, death penalty or execution is considered as the infliction of death upon a person by judicial process as a punishment for an offence. Crimes that result in a death penalty are known as capital crimes. Death penalties are enforced on people who have performed profound malpractices and crimes.

In ancient times, the death penalties were more of a torture than that of punishments. The methods were torturous, and it would strain the body of the culprit in such a way that the pain would lead to their death.

Traditional methods of death penalties included devouring by animals like being thrown away to the lions, alligators or death by snake bites. Back-breaking was an ancient method of execution that avoided spilling of blood on the ground. Crucifixion was also a standard method of execution in the past which involved nailing the person to a cross and allowing it to perish.

Suffocating the criminal by carbon monoxide poisoning was also another method of execution. It was performed by burning coal inside a sealed room where the criminal would ultimately choke to death. Modern techniques are much quicker and less painful than the traditional methods of execution. Modern means of death penalties involve electrocution where the criminal is tied to the chair, and a high voltage current is passed through his body which can ultimately kill him. It mainly causes the failure of the heart.

Tranquilization or lethal injection is a method that gives the person a slow but painless death. It takes quite long for the criminal to die. The toxins in the injections act slowly and cause the slow death of the criminal. Hanging the criminal is the most common method of execution in recent times. The criminal is hung till death.

Another form of the death penalty in recent times is the shooting method where the culprit is shot in the head or the chest, which causes immediate death. In the Arabian and the Gulf Countries, the beheading method is used as the death penalty for the criminals. Beheading is decided based on the crime committed. It is a painful method where the head is cut off from the culprit’s body.

The role of public opinion and collective conscience plays a vital role in the imposition of death penalties in many countries. The punishment must befit the crime so that the court reflects the public abhorrence of the crime. The court must consider both the rights of the criminal as well as the rights of the victim and society at large while deciding the mode of execution.

Many think that death penalties are violating human rights, but still, it is practised in many countries. It not only prevents future crimes, but it makes a person think twice before committing a deadly crime. Death penalties are a harsh reality showing that the world is filled with culprits and criminal activities. Crimes have risen to such a level that  execution is the only way to stop deadly crimes.

Posted in գրաբար

«Կտակ վասն գանձի» Վարդան Այգեկցի

Իմաստասէր ոմն աղքատ ունէր ծոյլ որդիս եւ ի ժամ մահուն կոչեաց զորդիսն եւ ասէ.

 — Ո՛վ որդեակք, բազում գանձ կայ պահեալ ի հարցն իմոց յայգին մեր, իսկ զտեղին ոչ ցուցանեմ ձեզ, այլ որ աշխատի ևւ խորագոյն փորէ, նա գտանէ զգանձն:

Եւ յետ մահուն հօրն, սկսան որդիքն ջանալ մեծաւ աշխատութեամբ եւ խորագոյն վարէին, եւ ամէն մէկ իւրն ջանայր, զի ինքն գտցէ զգանձն:

Եւ սկսաւ այգին աճիլ եւ զօրանալ եւ ետ բազում պտուղ եւ ելից զնոսա գանձիւ:

Բառարան

ոմն                    — մի մարդ, մեկը (ոմն աղքատ – մի աղքատ մարդ)
որդիս                — որդիներ
ի ժամ մահուն — մահվան ժամին
կոչեաց              — կանչեց
զորդիսն            — որդիներին
որդեակք           — որդյակներ
պահեալ            — պահված
ի հարցն իմոց   — իմ հայրերից, իմ հայրերի կողմից
յայգին                — այգում
զտեղին              — տեղը
ոչ ցուցանեմ      — ցույց չեմ տալիս
որ                                       — ով, ով որ
խորագոյն                         — ավելի խոր
փորէ                                  — այստեղ` փորի
գտանէ                               — այստեղ` կգտնի
յետ մահուան հօրն         — հոր մահվանից հետո
մեծաւ աշխատութեամբ — մեծ չարչարանքով
վարէին                              — վարում էին
իւր ջանայր                        — ինքն էր ջանում (ձգտում էր)
զի                                         — որ, որպեսզի
գտցէ                                    — գտնի, կգտնի, պիտի գտնի, գտնելու է
ետ                                        — տվեց
ելից                                      — լցրեց
զնոսա                                 — նրանց
գանձիւ                                — գանձով

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Ճիշտ կարդա այս բառերն ու բառակապակցությունները.

Կոչեաց, որդեակք, պահեալ, աշխատութեամբ, յայգին, յետ, զտեղին, զգանձն, զնոսա, մահուան, խորագոյն, իւրն:

2.Հետևյալ բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբար դարձրու.

Ասէ – ասել
որդիքն – որդիները
սկսան – սկսեցին
յայգին մեր – մեր այգին
զգանձն – գանձը
սկսաւ – սկսեց
բազում պտուղ – բարիք
ետ բազում պտուղ – տվեց բազում պտուղներ

3. Աշխարահաբար դարձրու առակը:

Իմաստասեր աղքատ  մեկն ուներ ծույլ որդիներ և մահվան ժամանակ կանչեց որդիներին և ասեց.
— Ո՛վ որդիներ, բազում գանձեր կա պահված իմ հայրերի կողմից մեր այգում, իսկ տեղը ցույց չեմ տալու, այլ ով որ աշխատի և խորագույն փորի, նա կգտնի գանձերը:
Եվ հոր մահվան օրվանից սկսած, սկսեցին որդիները ջանալ մեծ չարչարանքով և խորագույն վարել, և ամեն մեկն ինքն էր ջանում, որ ինքը գտնի գանձերը:
Եվ սկսեց այգին աճել և զորանալ և տվեց բազում պտուղ և լցրեց նրանց գանձով:

4.Ինչի՞ց է երևում հոր իմաստասեր լինելը:

Հայրը գիտակցում էր, որ իր մահը մոտ է և չէր ցանկանում, որ իր մահից հետո իր որդիները լինեն ալարկոտ, չունենան իրենց ապրուստի միջոցը և ժառանգությունը վատնելուց հետո ձեռնունայն մնան։ Նա որդիներին պատմեց գանձերի մասին, որոնք իրականում գոյություն չունեին։ Որդիները գանձերը գտնելու նպատակով սկսեցին աշխատել հեղի հետ և հողը բերրի դարձնել։ Հենց այստեղ էլ կայանում է հոր իմաստունությունը։

5.Մեկ նախադասությամբ գրիր` ի՞նչ է ցույց տալիս առակը:

Առակը սովորեցնում է, որ յուրաքանչյուրն իր աշխատանքի միջոցով պետք է հասնի հարստության, ձեռք բերի համբավ և ստեղծի իր ապրուսի միջոցը։