Posted in Uncategorized

ուսումնական առցա՞նց, թե՞ ֆիզիկական միջավայրն եմ նախընտրում. տարբերություններ, զուգահեռներ, բացառություններ, համատեղելիություն

Այս պայմաներում ինձ

Ես կարծում եմ, որ այս  իրավիճակում, որում մենք գտնվում ենք այս համաճարակի հետ կապված, մենք կարող էնք մեր դասերը կատարել ներսից, ինչպես սկսեցինք: Բայց ես կարծում եմ, որ անենք դասերը ֆիզիկական միջավայրում կօգնի մեզ լուսավորելու մեր տրամադրությունը և  տեսնել միմյանց, և ավելին ես կցանկանայի դասերը լինի ֆիզիկական միջավայրում , իհարկե հետևելով կանոններին: Կարծում եմ ՝ լավ գաղափար կլիներ բոլորի համար դպրոց գնալը: Video հանտիբման ժամանակ չէի հասկանում ինչ,որ ուսուզիչ եր բացատրում։ Կային ժամանակներ, որ ուսուցչի ձայնը կանգում եր և ես չէի հասկանում ինչ եր նա բացատրում։ Բայս ամեն անգամ այդպես չեր։ Ես ուղակի նախտրում եմ անենք դասերը դպրոցում։ 
Posted in Uncategorized

Առավոտ լուսո հարցազրույց. Հայկ Կիրակոսյանի հետ

Այսօր դիտեցինք Հայկ Կիրակոսյանի հարցազրույցը։ Հայկ Կիրակոսյանը Աստվածաբան և հեքիաթասաց է։ Զրույցի ընթացքում նա խոսաց հեքիաթների մասին։ Հարցազրույցը նվիրված էր Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակին, այդ պատճառով խոսում էին հենց նրա հեքիաթներից։ 

Հայկ Կիրակոսյանը նախ ասաց, որ Հովհաննես Թումանյանը գրել է բազմաթիվ ստեղծագործություններ, կատարել է բազմաթիվ թարգմանություններ հնդկերենից, ռուսերենից և այլ լեզուներից, բայց նա ժողովրդի մեջ ավելի հայտնի է որպես հեքիաթագիր։ Հայկ Կիրակոսյանի համար ամենասիրելի Թումանյանական հեքիաթը «Սուտասանը»-ն է։

Նա նաև խոսեց հեքիաթների մասին, որ հեքիաթը յուրաքանչյուր տարիքի մարդկանց համար է։ Նա ասում էր, որ հեքիաթը փոքրերին քնացնում է, իսկ մեծերին արթնքացնում։

Posted in Uncategorized

Ճամբարային զգացմունքներ

Ես այս դպրոցի մասին միշտ վատ բաներ եմ լսել, բայց ես գալուց հետո տեսա, որ այն բաները, որ ասում են, սխալ է։Այս դպրոցը շատ լավ է ամեն ձեւով։Ինձ համար աշխարհագրության դասը շատ հետաքրքիր էր։Ես ունեցա լիքը ընկերուհիներ։Երեկ մենք ծանոթացանք առաջին տիկինի եւ Վիգեն Ավետիսի հետ։Շատ տպավորված եմ այս ճամբարից։

Posted in Uncategorized

Բոքս

Բոքսը իմ ամենասիրելի սպորտն է։Ես ամեն օր հաճույքով գնում եմ դասի եւ խփում եմ տղաներին ։ Երբ ես չէի իմանում, որ իմ ձեռքը ջարդած էր, ես ավելի ուժեղ էի խփում։ Բոքսը շատ լավ սպորտ է ձեռքի մկանների համար։

Posted in Uncategorized

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.