Posted in գրաբար

Մայրենիի ընթերցարան (գրաբար)

Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Կարդա այսպես.

լաւ – լավ

կոյր – կույր

Բառարան

աչօք – աչքով

մտօք – մտքով

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։

Իմ կարծիքով այն ավելի գեղեցիկ է հնչում աշխարհաբար։

  • Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

Կույրմիտքով– զարգացած

  • Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ):

Այո, մարդ կարող է անսիրտ լինել, ոչ մեկի մասին չմտածել և ոչ մեկին չօգնել:

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևով կարող ես արտահայտել:

3 ձևով

  • Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր):

Լավ է ոչինչ չտեսնել, քան թե իմանալ:

Posted in գրաբար

Գրաբար1

լավ է կույր աչով , քան կույր մտքով ։

1)Իմ կարծիքով գրաբարը ավելի սիրուն է հնչվում ։

2) Կոյր մտօք ես հասկանում եմ դեպիլ, անհասկացող հասկացողությունը ։

3) Այո կարող է լինել կույր սրտով , որովհետեւ մարդիկ կան որ ոչ մի բան չեն հասկանում ։

4) ավելի լավ է կույր աչով , քան կույր մտքով ։ նշանակում է , որ մարդիկ լինում են կույր բայց խելացի իսկ այն մարդիկ , որը կույր չեն բայց անհասկացող են լինում կույր մարդիկ պետք է լինեն խելացի , որպեսի նրանք կարողանան ապրեն։

5) Այս նախադասությունից հասկանում եմ , որ գան մարդիկ , որ իրենց միայն ազատ են զգում կամ ընդարձակ ։