Posted in Կենսաբանություն 8

Նյարդային համակարգ

1.նյարդային համակարգը կարգավորում է բոլոր օրգանների և օրգան-համակարգերի փոխկապակցված գործունեությունը։

2.նյարդային համակարգը կազմված է կենտրոնական և ծայրամասային բաժիններից։

3.կենտրոնական նյարդային համակարգի մեջ մտնում են գլխուղեղը և ողնուղեղը։

4.զգայական,ներդիր և շարժողական նեյոններ։

5.նյարդերը նեյոնների երկար ելուստների՝ նյարդաթելերի խրձեր են։

6.նյարդերը ըստ գործառական բնույթի լինում են զգայական, շարժողական և խառը։

Posted in Աշխարագրություն 8

ֆրանսիա

  1. ֆրանսիան գտվում է եվրոպայի ծայր արեւմուտքում եւ ունի շատ հարմար տնտեսաաշխարական դիրքո ւպ։

2. Ածխահորերով,Էլեկտրակայաններով, երկաթուղիներով , ՌԵՆՈՅԻ ավտոգործարաներով։

3. Ֆրանսիան օգուտ է տալիս էլեկտրականությունով , երկաթուղաներով եւ մեքենաշինությամբ ։

4.

Posted in Ֆիզիկա 8

ՖԻԶԻԿԱ

ինչ է մեխանիկական շարժումը

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում։

2.մեխանիկայի որ բաժինն են անվանում կինեմատիկա

Կինեմատիկա է կոչվում այն բաժինը, որն ուսումնասիրում է մարմինների շարժումների երկրաչափական հատկությունները։

3.ինչն են անվանում նյութական կետ

Այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել, կոչվում է նյութական կետ։

4.ինչն են անվանում շարժման հետագիծ(թվարկել տեսակները )

Նյութական կետը մի տեղից մյուսը տեղափոխվելով շարժվում է մի որոշ գծով, որն անվանում են շարժման հետագիծ։Հետագծերը կարող են լինել ուղիղ, շրջանագիծ, բեկյալ կամ կամայական տեսքի կոր գիծ։ 5.ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ

Հետագծի երկարությունը, որով մարմինը շարժվում է որոշ ժամանակահատվածում, կոչվում է անցած ճանապարհ։

6.ինչով է տարբերվում հետագիծը մարմնի անցած ճանապարհից:

7.որ շարժումն են անվանում հավասարաչափ և որը ՝անհավասարաչափ:

Այն շարժումը, որի ժամանակ գոնե երկու հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինն անցնում է անհավասար ճանապարհներ, կոչվում է անհավասարաչափ կամ փոփոխական շարժում:

Հավասարաչափ շարժում կոչվում է այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ:

8.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին

Հաշվարկման մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկվում է այլ մարմինների կամ նյութական կետերի շարժումը, ընտրվում է ըստ նպատակահարմարության. օրինակ, հաշվարկման մարմին կարող է լինել աշխատասեղանը, որևէ բնակավայր, Երկիրը, Արեգակը, Գալակտիկայի կենտրոնը և այլն։

  9.Որ շարժումն է կոչվում անհավասարաչափ:Բերել օրինակներ

Այն շարժումը, որի ժամանակ գոնե երկու հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինն անցնում է անհավասար ճանապարհներ, կոչվում է անհավասարաչափ կամ փոփոխական շարժում:

Օրինակ ՝փողոցում քայլող մարդը, սարից իջնող դահուկորդը, պատշգամբից ընկնող գնդակը, կանգառից հեռացող ավտոբուսը, վայրէջք կատարող ինքնաթիռը և այլն

 10.Սահմանել անհավասարաչափ շարժման 

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի հետագծի որևէ տեղամասի երկարության և այդ տեղամասն անցնելու ժամանակի հարաբերությանը, կոչվում է փոփոխական շարժման միջին արագություն այդ տեղամասում:

 11.Գրել միջին արագության բանաձճևը

Vմիջ=St (1)

 12.Ինչ ֆիզիկական իմաստ ունի անհավասարաչափ շարժման միջին արագությունը

13.Ինչ է ակնթարթային արագությունը

Ժամանակի տվյալ պահին (կամ հետագծի տվյալ կետում) մարմնի արագությունը կոչվում է ակնթարթային արագություն: