Posted in Uncategorized

Իտալիա

 1. Նշել Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:
 2. Նշել Իտալիայի բնական պայմանների առավելություններն ու թերությունները:
 3. Ի՞նչ դեր ունի Իտալիան ժամանակակից աշխարհում:
 4. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Իտալիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները, արդյունաբերական խոշոր կենտրոնները:

1.Իտալիայի դիրքը Միջերկրական ծովի կենտրոնական մասում պատմական վաղ ժամանակներից դրական ազդեցություն է ունեցել նրա զարգացման համար:

2.Իտալիան աղքատ է ածխից ու երկաթի հանքաքարից: Հարուստ է քիմիական հումքով և բազմատեսակ շինանյութերով:Առավել նշանավոր են Սիցիլա կղզու ծծմբի և Ապենինյան թերկաղզու մարմարի պաշարները, ինչպես նաև սնդիկի պաշարները:

3.Իտալիան արտահանում է գինի, ցիտրուսներ ու բանջարեղեն, սննդհամի զանազան արտադրանքներ:

4.

Posted in Uncategorized

Քիմիական կապի տեսակները

Կովալենտ են կոչվում այն կապերը, որոնք առաջանում են ոչ մետաղների միջև ընդհանուր էլեկտրոնային զույգի միջոցով: Այն լինում է տեսակի՝ բևեռային և ոչ բևեռային: Ոչ բևեռային, որոնք առաջանում են միևնույն ոչ մետաղների միջև ընդհանուր էլեկտրոնային զույգի միջոցով: Օրինակ՝ H2:Բևեռային, որոնք առաջանում են տարբեր ոչ մետաղների միջև ընդհանուր էլեկտրոնային զույգի միջոցով: Ատոմի էլեկտրոնային զույգ ձգելու հատկությունը կոչվում է Էլեկտրաբացասականություն (ԷԲ): Իոնային է կոչվում այն կապը, որն առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների միջև: Իոնները դրանք լիցքավորված մասնիկներ են, որոնք առաջանում են ատոմներից էլեկտրոններ կորցնեուց կամ ստանալուց ժամանակ: ՄԵտաղները կորցնում են էլեկտրոններ, շերտը ավարտելու համար, ավելացնեոլվ դրական + իոններ: Ոչ մետաղները ընդունում են էլեկտրոններ, շերտն ավարտելու համար, առաջացնելով բացասական – իոններ: Տարբեր լիցքերով ատոմները միմյանց ձգում են:

Posted in Uncategorized

Домашнее задание: 21-25 октября.Урок 1.

 1. Прочитайте и перескажите текст. Сделайте вывод.

В одной стране жил чудесный певец. Он пел прекрасные песни. Его песни были не только прекрасными, но они имели цвет. Они были разноцветными. Вы скажете – так не бывает. В сказке всѐ бывает. Его разноцветные песни были так хороши, что скоро он стал любимым народным певцом. Но он не был счастлив. Он не был счастлив потому, что ни разу он не спел песню, которая понравилась бы всем. Когда он пел розовые и зеленые песни, его слушали все юноши и девушки, а старики проходили мимо. Когда же певец пел красные и синие песни, то все люди средних лет открывали окна и двери, зато маленькие дети не обращали на них внимания. Но люди были разными не только по возрасту, но и по характеру. Веселые люди любили желтые и ярко-красные песни. Грустным и скучным людям нравились песни темные, коричневые и лиловые. Легко-мысленным людям нравились песни любого цвета, но чтобы они были яркими и нарядными. Всю жизнь певец искал такую песню, которая понравилась бы всем – старым и молодым, жизнерадостным и печальным, задумчивым и легкомысленным. Из его светлой души вылетали песни удивительной красоты. Но каждый раз был человек, которому эта песня не нравилась. И певец сказал себе: «Значит, я плохо пел, если ни одна моя песня не понравилась всем». Его слова услышало Солнце. – Мой брат! – сказало Солнце. – Каждому нравится свое. И это очень хорошо. – Что же здесь хорошего? – Как что? – сказало Солнце. – Если всем будет нравиться одно и то же, у всех будут одинаковые чувства и одинаковые мысли. Тогда жизнь остановится и тебе не надо будет сочинять новые песни, а мне каждое утро появляться на небе. Певец понял, и ему стало легко и весело. Он снова запел свои песни. Они были разные. Но каждый слушал ту, которая ему больше нравится.

Из этого текста я узнала, что у каждого человека свой стиль, чувсто, и будет очень не интересно, когда у нас будут одинаковые мысли. И чем больше людей в мире, тем больше мысли.

Posted in Uncategorized

Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրը

Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրը ստորագրվել է Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միջև Ղարաբաղի Գյուլիստան (Խաչեն) գյուղում: 

 1. Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրով Ռուսաստանին անցան Դաղստանը, Վրաստանը, Մեգրելիան, Իմերեթիան, Գուրիան, Աբխազիան, Բաքվի, Ղարաբաղի, Շիրվանի, Դերբենդի ու Թալիշի խանությունները, Լոռու, Ղազախի, Շամշադինի, Իջևանի, Շիրակի և Զանգեզուրի շրջանները։ 
 2. Ռուսաստանը Կասպից ծովում ռազմական նավատորմ պահելու բացառիկ իրավունք ստացավ։ Երկու երկրների վաճառականներին ազատ առևտրի իրավունք տրվեց։ Առաջադիմական նշանակություն ունեցավ Անդրկովկասի ժողովուրդների համար: 
 3.  Նրանք ազատվեցին պարսկական և թուրքական զավթիչների մշտական արյունալի և կործանարար հարձակումներից, վերջ գտավ ֆեոդալական տարանջատվածությունը։ 1828թ.-ի Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրի կնքումով Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրը չեղյալ համարվեց:
Posted in Uncategorized

Հոկտեմբերի 21-27. Առաջադրանք 1

 • Նկարագրել Արևելյան Հայաստանի 19-րդ դարի սկզբին վարչաքաղաքական կացությունը:/գրավոր/

Արևելյան Հայաստանի տարածքը հիմանականում ընդգրոկում էր  Երևանի, Նախիջևանի, Գանձակի և Ղարաբաղի խանությունները։ Ամենաազդեցիկ վարչական միավորը Երևանի խանությունն էր։ Երևանի խանը՝ սարդարը, նաև ամբողջ Արևելյան Հյաստանի կառավարիչներից ամենաազդեցիկն էր։ Երևանի խանությունը բաժանված էր 15 մահալի՝ գավառի։ Առանձին վարչական միավոր էր Երևան քաղաքը, որի գլխավոր պաշտոնյան քալանթարն էր՝ քաղաքապետը։ 

 • 1804-1813թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի նախադրյալները, ընթացքը, ավարտը, արդյունքները:/գրավոր/

1804 թվականի հունվարի 3-ին տեղի ունեցավ Գյանջայի հարձակումը, որի արդյունքում Գյանջայի խանությունը մտավ ռուսական կայսրության կազմի մեջ։ Հունիսի 10-ին պարսկական շահ Բաբա Խանը (1797-1834 թթ.), մտնելով Բրիտանիայի հետ դաշինքի մեջ, պատերազմ հայտարարեց Ռուսաստանին։1813 թվականին պատերազմն ավարտվեց Ռուսաստանի հաղթանակով։ Հոկտեմբերի 12-ին Արցախի Գյուլիստան գյուղում կնքվեց հաշտության պայմանագիր, որով պարսիկները հօգուտ ռուսների հրաժարվեցին Արաքս գետից հյուսիս ընկած բոլոր խանություններից (բացի Երևանից ու Նախիջևանից)։ Հաշտության պայմանագիրը խախտվեց 1826 թվականին, երբ պարսիկները երկրորդ անգամ պատերազմ սկսեցին Ռուսաստանի դեմ: 

 • Գյուլիստանի պայմանագիրը

Գյուլիստանի Հաշտության Պայմանագիրը 1813, ստորագրվել է Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միջև հոկտեմբերի 24–ին, Ղարաբաղի Գյուլիստան (Խաչեն) գյուղում, 1804-1813 ռուս–պարսկական պատերազմից հետո։Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրով Ռուսաստանին անցան Դաղստանը, Վրաստանը, Մեգրելիան, Իմերեթը, Գուրիան, Աբխազիան, Բաքվի, Ղարաբաղի, Շիրվանի, Դերբենդի ու Թալիշիխանությունները, Լոռու, Ղազախի, Շամշադինի, Իջևանի, Շիրակիև Զանգեզուրի շրջանները։ Ռուսաստանը Կասպից ծովումռազմական նավատորմ պահելու բացառիկ իրավունք ստացավ։ Երկու երկրների վաճառականներին ազատ առևտրի իրավունք տրվեց։ Առաջադիմական նշանակություն ունեցավ Անդրկովկասիժողովուրդների համար. նրանք ազատվեցին պարսկական և թուրքական զավթիչների մշտական արյունալի և կործանարար հարձակումներից, վերջ գտավ ֆեոդալական տարանջատվածությունը։ 1828–ի Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրի կնքումով Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրը չեղյալ համարվեց։

«Բախտորոշ պայմանագրեր» , ուսումնասիրել էջ 26-31, յուրաքանչյուր կետը մեկ նախադասությամբ ամփոփել, գրավոր/

Posted in Uncategorized

անհատական նախագիծ

Նախագծի վերնագիր

, նախագծի ժամանակահատված շուրջտարիյա , ամփոփում մեկ ամսվա կտրվածքով ։

,նախագծի մասնակից

, նախագծի նպատակ

, նախագծի ընթացք

, նախագծի ամփոփում կարող է լինել postcardով կամ video ով

Posted in Uncategorized

Ուղեղիկ

Ուղեղիկի սպիտակ նյութերում են գտնվում գորշ նյութի զույգ կորիզները, որոնք տեղավորված են ուղեղիկի յուրաքանչյուր կեսում։ Միջին գծի երկու կողմերում, որտեղ ուղեղիկի մեջ է ներհրվում վրանի գագաթը, գտնվում է ամենամիջային կորիզը՝ nucleus fastigil։ Սրանից կողմնայինորեն տեղավորված են գնդաձև կորիզի փոքր կղզյակները (nucleus globosus), իսկ ավելի դուրս՝ խցանաձև կորիզը (nucleus emboliformis)։ Վերջապես, կիսագնդի կենտրոնում գտնվում է ատամնավոր կորիզը (nucleus dentatus)։ Նա նման է օլիվի կորիզին և ունի ծալծլված գորշ թիթեղի տեսք, որը բացված է (hilus nuclei dentati) դեպի ներս։ Ուղեղիկի և ստորին օլիվի ատամնավոր կորզների նմանությունը պատահական չէ, քանի որ երկու կորիզներն էլ իրար հետ կապված են հաղորդչական ուղիներով (tibrae olivocerebellares), և յուրաքանչյուր կորիզի ամեն մի ծալքը նման է մյուս ծալքին։ Այսպիսով, երկու կորիզները միասին են մասնակցում հավասարակշռության ֆունկցիայի իրականացմանը։
Ուղեղիկի սպիտակ նյութը կտրվածքի վրա ունի բույսի մանր տերևների տեսք, որը համապատասխանում է յուրաքանչյուր գալարին և արտաքուստ պատված է գորշ նյութի կեղևով։ Այդ մանր տերևները դեպի կենտրոն միանում են՝ կազմելով ավելի խոշոր թիթեղներ. վերջիններս ձուլվում են սպիտակ նյութի զանգվածին, որտեղ տեղավորված են վերոհիշյալ գորշ կորիզները։ Սրա արդյունքը լինում է այն, որ ուղեղիկի կտրվածքի վրա գորշ ու սպիտակ նյութերի պատկերը նմանվում է ծառի և կոչվում է կենաց ծառ (arbor fitae) (այսպես է կոչվում է արտաքին տեսքի համար, քանի որ ուղեղիկի վնասվածքը անմիջական մահվան վտանգ չի ներկայացնում)։ Ուղեղիկի սպիտակ նյութը կազմված է տարբեր տիպի նյարդաթելերից։ Նրանցից մի քանիսը միացնում են գալարները և բլթակները, մյուսները կեղևից գնում են դեպի ուղեղիկի ներքին կորիզները և, վերջապես, երրորդները ուղեղիկը կապում են ուղեղի հարևան բաժիններին։ Այս թելիկները մտնում են ուղեղիկի երեք զույգ կոթոնների կամ ոտիկների կազմության մեջ։

Ես օգտվել եմ WIKIPEDIA.COM

Posted in Uncategorized

как люди изобрели рождественские огни?

До того, как были изобретены электрические фонари, многие люди украшали елки настоящими свечами. Что может пойти не так с открытым огнем, прикрепленным к мертвым ветвям, усеянным сухими хрупкими иголками, которые все находятся внутри вашего дома? Однако, даже когда стали доступны электрические фонари, люди были более обеспокоены тем, что электричество сжигает их дома, а не свечи.Но к 1917 году люди стали более привыкать к электричеству, и 15-летний Альберт Садакка был готов извлечь выгоду из своего доверия. До этого времени те, кто достаточно смел, чтобы попробовать электрические лампочки для рождественской елки, должны были выложить примерно 2000 долларов на сегодняшние деньги за эту привилегию. У Садакки была идея создать доступный набор рождественских огней, и они были изготовлены компанией по освещению новизны его родителей. Именно из-за него огни стали повсеместной частью курортного сезона.

Posted in Uncategorized

Գործնական աշխատանք

Գործնական  աշխատանք.՝Տարբեր   քիմիական  կապերով  մոլեկուլների  և բյուրեղացանցերի  մոդելների  հավաքում  և  քիմիական  միացությունների  բանաձևերի  կազմում   ըստ ատոմներիվալենտականության::                         1.Ներքոբերյալ   նյութերում՝H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, , NaCl, Fe որոշեք  քիմիական  կապերի  տեսակները, լրացրեք  աղյուսակ1,նյութերը  դասակարգեք  պարզ  և  բարդերի ,անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ 1.,2.

Ոչբևեռային կով. կապԲևեռային կով. կապԻոնային կապՄետաղական կապ

H2

HCl
NaClFe

O2

H2O,


N2
NH3


P4
CH4,


P4Պարզ նյութերԲարդ նյութեր

H2
HCl

O2

H2O
N2

NH3
P4
CH4
Fe
20191104_114353.jpg