Posted in Աշխարագրություն 8

Հարավային Եվրոպա

  1. Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընթացքում:
  2. Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը
  3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները: 

1.Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրքը ծովային է, ընդգրկում է Պիրենյան, Ապենինյան, Բալկանյան թերակղզիները և Միջերկրական ծովի բազմաթիվ կղզիներ: Քանի որ երկրների մեծմասը գտնվում է Միջերկրական ծովի ավազանում, որոշ աշխարհագետներ այս տարածաշրջաննանվանում են նաև Միջերկրածովյան Եվրոպա:  Թեև ժամանակի ընթացքում աշխարհագրականդիրքը փոփոխվել է, բայց միշտ բարենպաստ է եղել տարածաշրջանի երկրների զարգացմանհամար, հատկապես հին ժամանակներում:

2.Հարավային Եվրոպայում զարգացած է բուսաբուծությունը և գյուղատնտեսությունը: ՀարավայինԵվրոպան աշխարհի զբոսաշրջության և հանգստի խոշոր շրջաններից է: Ունի բուսաբուծությանհամար հարմար կլիմա:

3.

Posted in Աշխարագրություն 8

Մեծ Բրիտանիա և Գերմանիա

Նմանություններ
Երկուսնել գերտերություններ են, Մեծ Յոթնյակի երկրներ են
Պատկանում են հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին 
Աշխարհագրական դիրքով
Պառլամենտական կառավարում
Արդյունաբերական երկիր են
Դեռևս ԵՄ երկիր են համարվում
Տարբերություններ
Կլիմայական պայմաններով
Գերմանիան ունի զարգացած գյուղատնտեսություն,ի տարբերություն Մեծ Բրիտանիայի 
Մեկը կղզիախումբ է, մյուսը մայրցամաքի մաս
Տնտեսությամբ 
Վարչական բաժանումներով

Posted in Գրականություն 8

Գլուխ Բ (մինչև՝վերջ)

Բառային աշխատանք

պրկել- Կապը՝ կապանքը ձգելով ամրացնել՝ սեղմել 

անխոնջություն- Տքնաջանություն, փութաջանուծ, հոգնաջանություն, մշտաջանություն, հարաջանություն: Տոկունություն, համառություն: Անձաձրալիություն, անձանձիրություն: 

զառամած-հին, հնամենի, զառամյալ

կռթնել- Հենվել, ապավինել

աչքակապություն-  Խաբեբայություն, Աճպարարություն 

անողորկ- Անհարթ, անհավասար, խորդուբորդ (չողորկված):

երախ- Բերան 

տնտղել- Զննել, քննել, դիտել, նայել, որոնել, փնտրել, պրպտել, հետախուզել 

լերդանալ- Թանձրանալ, մակարդվել, մածվել, մածնել, մածնանալ, դոնդողել:

կզակ- Ծնոտ, դունչ:

հանդիպակաց- Դիմացի, դեմուդեմի, հանդիմանակա:

ընդարմանալ- Թմրել, անզգայանալ, փայտանալ, կարկամել, չորանալ, զմրել:

կարկամել- Կարկամեցնել, կծկել, պրկել, կորացնել, ծռել, ծռմռկել, ծռմռել, ոլորել, գալարել, կուչ ածել, ճմել:

շեղբ- Սայր, բերան, ծայր (դանակի, ածելիիյ. 

անհողդողդ- ամուր, անշարժ, անխախտ, անսասան, անխախուտ; անփոփոխ, կայուն, անհեղ; վճռական:

տոկալ- Դիմանալ, տանել, կրել, համբերես ուժել:

Ներկայացրու ծերունու վերաբերմունքը ձկան նկատմամբ՝ մեջբերելով դրվագներ կարդացածդ հատվածից:

Համեմատիր այդ վերաբերմունքը Ջեկ Լոնդոնի «Ոսկե կիրճը» պատմվածքի հերոսի՝ ոսկու հանքի հանդեպ վերաբերմունքի հետ: Նշիր նմանություններ:

Բացատրիր՝ ինչ էր ծերունին պահանջում ինքն իրենից, ծերունու՝ իր նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունքի պատճառը ո՞րն էր: Կարո՞ղ ես քո սեփական փորձով համոզել մեզ այդ մեթոդի արդյունավետ լինելը: