Posted in Uncategorized

Ջուրը համար մեկ նյութը երկրագնդի վրա

We're Drinking so Much Water That We're Actually Making the Ocean ...

1. Ջուրը համար մեկ նյութը բնության մեջ

Ջուրն ամենատարածված ու ամենաանհրաժեշտ նյութն է Երկիր մոլորակում և կենդանի նյութի էվոլյուցիայի հիմքը տիեզերքում։ Առանց ջրի հնարավոր չէ բույսերի, կենդանիների և մարդու գոյությունը։ Ջուրը բնության մեջ հանդիպում է պինդ, հեղուկ, գազային վիճակներում։ Մոլորակի մակերեսի ավելի քան 71%-ը ծածկված է ջրով: Երկիր մոլորակի ջրի 96.5%-ը պատկանում է օվկիանոսներին։

2. Ջրի աղտոտման պատճառները և պայքարը դրանցդ եմ

Մարդու առողջության վրա բացասաբար ազդող ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական աղտոտիչների թափանցումը, առաջացումն ու կուտակումը բնական ջրերում կոչվում է աղտոտում: Սովորաբար այդ ջրի աղտոտումը կապված է մարդու տնտեսական գործունեության հետ: Ջրի աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են արդյունաբերական և կենցաղային հոսքաջրերը: Արդյունաբերական հոսքաջրերն առավել հաճախ աղտոտված են նավթամթերքներով, ֆենոլներով, ծանր մետաղներով օրինակ` սնդիկով, կապարով, կադմիումով, պղինձով և այլն:

Adriatic sea: 5 reasons why it's the most wonderful sea in the world

Նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կիրառվում են նաև բնական ջրերի արհեստական մաքրման եղանակներ: Մեխանիկական եղանակով մաքրվում են ջրի մեջ լողացող և կախված նյութերը այլն։ Այդ նպատակով օգտագործվում են տարբեր չափերի անցքերով ցանցեր, զտիչ ավազաններ։

Water Pollution Facts, Types, Causes and Effects of Water ...

Մեծ տարածում ունի ջրերի մաքրումն արհեստական ակտիվ տիղմով, տիղմի մեջ բազմացող մանրէներն արագ խժռում են ջրում եղած վնասակար մանրէներին։

3. Խմելու ջրի համամոլորակային հիմնախնդիր

Ջուրը մեծ ազդեցություն ունի մարդու վրա, որպեսզի մարդ լինի առողջ, պետք է օգտագործի մաքուր և որակյալ ջուր: Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հիվանդությունների մոտ 90% — ը անորակ ջրի օգտագործումից է:

Glass Of Water | Free Vectors, Stock Photos & PSD

Այսօր ամբողջ աշխարհում կա խմելու ջրի խնդրի: Երկիր մոլորակի ջրի 96.5%-ը պատկանում է օվկիանոսներին: Երկրագնդի ջրային ռեսուրսներից անսպառ է համարվում միայն Համաշխարհային օվկիանոսը: Խմելու ջուրը կազմում է համաշխարհային օվկիանոսի ընդամենը 2-2,5%-ը, իսկ այս տեմպերով օգտագործման դեպքում այն կբավականացնի մոտ 350-400 տարի:

1453183124_snimok

5. Ջրի մաքրումը

Նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կիրառվում են նաև բնական ջրերի արհեստական մաքրման եղանակներ: Մեխանիկական եղանակով մաքրվում են ջրի մեջ լողացող և կախված նյութերը։ Այդ նպատակով օգտագործվում են տարբեր չափերի անցքերով ցանցեր, զտիչ ավազաններ։ Քիմիական եղանակներից կիրառվում են մակարդումը՝ քիմիական որոշ նյութերի ազդեցությամբ ջրում եղած խառնուրդները մակարդվում, նստում են հատակին, ապա՝ հեռացվում, կլանումը՝ քիմիական որոշ նյութերի միջոցով ջրից կլանվում և հեռացվում են վնասակար նյութերը, քլորացումն ու օզոնացումը: Կենսաբանական մաքրման դեպքում հոսող ջրերը բաց են թողնում խիտ բուսածածկի կամ փայտի, թեփի միջով։ Մեծ տարածում ունի ջրերի մաքրումն արհեստական ակտիվ տիղմով, տիղմի մեջ բազմացող մանրէներն արագ խժռում են ջրում եղած վնասակար մանրէներին։

6. Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները

Ջրի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրություններն սկսվել են դեռևս դրա քիմիական բաղադրության հաստատումից առաջ։ Այսպես, 1612 թ. իտալացի գիտնական Գ. Գալիլեյն ուշադրություն է դարձրել սառույցի փոքր խտության վրա հեղուկ ջրի համեմատ՝ որպես ջրի մակերեսին սառույցի լողալու պատճառ։ Հետագա ուսումնասիրությունները պարզել են, որ  պարզագույն քիմիական բանաձևի հետևում թաքնված է մի նյութ, որն օժտված է յուրահատուկ կառուցվածքով և ոչ պակաս յուրահատուկ հատկություններով։

download.jpg

Գ. Գալիլեյ (1564−1642)

Ջուրը, ի տարբերություն մյուս նյութերի, չի ենթարկվում ֆիզիկայի և քիմիայի մի շարք օրենքների։ Այն օժտված է, այսպես կոչված, անոմալ հատկություններով.

 1. Ջուրը միակ նյութն է Երկրի վրա, որ սովորական ջերմաստիճանի ու ճնշման պայմաններում կարող է գտնվել երեք ագրեգատային վիճակներում՝ պինդ, հեղուկ և գազային:

2.Ջուրը եռում է և վերածվուվ է գոլորշու (+100°C) և պնդանում (վերածվում է սառույցի) (0°C) ջերմաստիճանում։:

Should You Be Using Hot Water To Get Better Bong Hits? | Herb
ջրի եռալը
Interesting facts about ice | Just Fun Facts
ջրի պնդանալը

3. Ջուրն օժտված է  բարձր ջերմունակությամբ: Կլանելով հսկայական քանակությամբ ջերմություն՝ ջուրը համարյա չի տաքանում։

11.jpg
ջրի տաքացումը բնության մեջ

4.Ջրի անոմալ առանձնահատկություններից  են այն, որ սառույցը ջրի փոխարկվելիս տեղի է ունենում խտության թռիչքաձև փոքրացում, այն դեպքում, երբ մյուս նյութերի բյուրեղացման պրոցեսն ուղեկցվում է խտության մեծացմամբ։

Նման անոմալիան բացառիկ նշանակություն ունի Երկրի վրա կյանքի գոյության համար։
Եթե սառույցի փոխարկվելիս ջրի խտությունը մեծանար, ապա սառույցը ծանր կլիներ ջրից և կիջներ դեպի հատակը, ձմռանը ջրամբարները կսառչեին մինչև հատակը, ինչը կհանգեցներ ջրաշխարհի բոլոր կենդանի արարածների ոչնչացմանը։ Բարեբախտաբար ջուրը

ամենամեծ խտությունն ունի +4°C— ում (1գ/ սմ³, կամ 1000 կգ/ մ³):

Posted in Uncategorized

Фильм о Ван Гоге

3.Просмотр фильма о художнике  из цикла передач “ Энциклопедия»

В блогах написать, что вы узнали из фильма о Ван Гоге.

Из фильма о Ван Гоге я узнала, что он родился 30 марта 1853 года, ровно через год после рождения его брата, который умер в младенчестве. В октябре 1880 года Ван Гог пешком отправился с Брюсель, чтобы научиться живописи. На лето он отправился к родителям в Вакен и влюбился в свою кузину по имени Кея Вос. Его чувства остались безответными, это повергло Ван Гога в отчаяние. Страдая от одиночества, он пригласил в Арль Поля Гогена. Но уже через два месяца Гоген заявил, что уезжает, поскольку больше не в силах переносить постоянные перепады настроения Винсента. В приступе ярости Винсент бросился на него с бритвой. Затем возвратился домой и, ужасаясь того, что чуть не убил друга, отрезал себе ухо.

Posted in Uncategorized

И. Стоуна “ Жажда жизни”

Ответьте на вопросы:

  • Как к Ван Гогу относились окружающие?

Люди не любили и не общались с Ван Гогом. Ван Гогу даже дали прозвище «Фу-Ру», что означало рыжий дурак. Когда он просил у них еды, они всегда отказывали.

  • Как он относился к людям?

Ван Гог не относился к людам всерьёз. Когда его називали рыжим дураком, он говорил: «Может быть, я и в самом деле рыжий дурак, но что же делать?»

  • Много ли общался, много ли у него было друзей?

У Ван Гога не было много друзей. Его единственным другом был доктор Гаше.

  • Как  звали лечившего Ван Гога доктора и о чем они разговаривали?

Ван Гога лечил доктор по имени Гаше, который также был его единственным другом. Гаше всю жизнь мечтал стать художником и говорил: «Если бы я написал хоть одно такое полотно, Винсент, я считал бы, что моя жизнь не прошла даром».

Posted in Uncategorized

История хорошо знакомых слов

Задание №1

1. Век

Любопытно, что первоначальное значение этого общеславянского слова – «сила», «доровье». Кстати, значение слова увечье (в котором имеется отрицательная приставка «у» и корень веч/век) – «лишенный силы, здоровья» – лишний раз свидетельствует об изначальном значении существительного век.

2. Зелёный

Прилагательное, образованное от общеславянского zelb, давшего также слова желтый, золото, злак. Zeh> в свою очередь восходит к еще более древней основе, давшей, скажем, английское gold (золото), yellow (желтый) и целый ряд других слов.

3. Красный 

Общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и краса, и имевшее исходное значение – «красивый» (как в сочетаниях Красная площадь или красна девица). Впоследствии прилагательное красный стало употребляться в значении цвета

4. Неряха

Это слово образовано приставочным способом от еще сохранившегося в диалектах существительного ряха – «щеголиха». Однокоренные слова: наряд, ряд.

5. Глупый 

Общеславянское слово, образованное от основы глу-, присутствующей и в прилагательном глухой. Смысловая связь слов глухой и глупый состоит в том, что плохослыщащих нередко считают глупыми.

6. Весна

Общеславянское слово, образованно от той же основы, что и веселый. В древнеиндийском языке vasantas – «весна».

Задание№2

История слова Цветок

Я думаю слово «цветок» произошло от слова «цвет», потому что цветы самые разноцветные и красивые растения.

Этимологическое значение

Цветок — Общеслав. Суф. уменьшит.-ласкат. производное (суф. ък > ок) от květъ «цветок» (см. цвет).

Posted in Uncategorized

А. Чехов ″Хамелеон″

1. Читаем

Прочитать рассказ А. Чехова “ Хамелеон”

Проработать в блоге:

1. Назовите имена главных героев рассказа и опишите их характер, ориентируясь на их «говорящие» фамилии.

Очумелов, Хрюкин

Очумелов был полицейским надзирателем в небольшом провинциальном городке. В течение нескольких минут Очумелов несколько раз меняет свое отношение и к собаке, и к Хрюкину — в зависимости от того, что ему выгоднее. Он был лицемерным человеком, как хамелеон. Поэтому и Чехов назвал свой рассказ «Хамелеон». Очумелов ведет себя строго и грубо с людьми, которые ниже его по статусу, то есть с простыми жителями, подчиненными и т.д. При этом Очумелов ведет себя вежливо, когда дело касается людей, которые выше его по статусу, например, генерала, его брата и т.д.

Хрюкин был простым жителем провинциального городка. Он работал золотых дел мастером, то есть ювелиром. Хрюкин был нечестным человеком. Когда собака укусила его за палец, он потребовал найти ее хозяина и заставить его заплатить за ущерб. Однако, по словам очевидцев, Хрюкин сам был виновен в случившемся, так как вел себя жестоко с собакой. О нечестности и подлости Хрюкина также говорит его фраза о брате-жандарме. Хрюкин надеялся, что такие связи помогут, если история с собакой дойдет до суда. Также Хрюкин был хитрым человеком. Он льстил Очумелову о его уме и справедливости, чтобы добиться нужного для себя решения. Хрюкин также, как и Очумелов, ведет себя как настоящий «хамелеон»,  свое поведение в зависимости от того, с кем имеет дело. Возможно, Очумелов назвал его свеньёй как раз из-за его фамилии.

2. Дайте определение понятию хамелеонство. Приведите примеры проявления хамелеонства из рассказа.

Хамелеонство — это отрицательное качество личности, склонность приспособиться к обстановке, легко меняя свое поведение, симпатии, убеждения и верования, то есть менять свое поведение в зависимости от того, в какой обстановке он находится и с кем имеет дело.

Например, проявлением хамелеонства является отношение Очумелова к собаке. Когда он не знает, чья это собака, он обзывает её бродячим скотом, бешеной тварью, которую нужно истребить. А когда ему говорят, что это собака генерала или его брата, то он начинает защищать её, ласково с ней обращаться, называть шустрой собачонкой, которую нужно вернуть хозяину.

И Хрюкин, и толпа тоже ведут себя по-хамелеонски — они меняют свое мнение и поведение в зависимости от обстоятельств.

3. Какое событие привлекло внимание народа и стало центром развития событий в рассказе?

Внимание народа привлёк крик полупьяного Хрюкина, палец которого укусила собачка.

4. Что обличает (критикует) Чехов в произведении «Хамелеон»

Чехов, в рассказе «Хамелеон» с помощью юмора обличает одну из самых актуальных проблем — проблему двуличия, а также льстивое угодничество, лицемерие, грубость, трусость, наглость сильных и заискивание слабых перед сильными и вообще приспособленчество к любой обстановке для собственной выгоды.

5. В связи с чем меняется отношение Очумелова к ситуации?

Отношение Очумелова к ситуации менялось в связи с тем, чья была собака, то есть он всегда становился на сторону сильного или от кого у него будет больше выгоды.

Posted in Uncategorized

Задание 2.

Найдите предложение, в котором выделенное слово представляет собой категорию состояния. 

I.1. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустночернели в однообразных берегах. 2. Столичный шум меня тревожит; всегда в нем грустно я живу. З. Как грустномне твое явленье, весна, весна! пора любви!

II.1. Она по-русски плохознала, журналов наших не читала и выражалася с трудом на языке своем родном. 2. Жду ответа, но плохо надеюсь. 3. Однако уж мне становилось плохо.(Из произв.А. Пушкuна.)

III.1. Ищу напрасно впечатлений: она прошла, пора стихов, пора любви, веселых снов, пора сердечных вдохновении. 2. Так увидимся мы вскоре, а теперь поранам в море. 3. Довольно, сокройся! Пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась. 4. Стояла чудная пора.(Из произв.А. Пушкина.)