Posted in Русский 9

Такой необычный человек- Ашот Блеян

Ашот Блеян играет большую роль в армянском образовании, потому что он первым в Армении начал компьютерное обучение. Он основал учебный комплекс, колледж и детский сад. Он создал новую отрасль образования в Армении – компьютерное обучение. Он дает студентам возможность выбора. Ашот Блеян болтает со студентами как друг.

Posted in գրաբար

Մայրենիի ընթերցարան (գրաբար)

Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Կարդա այսպես.

լաւ – լավ

կոյր – կույր

Բառարան

աչօք – աչքով

մտօք – մտքով

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։

Իմ կարծիքով այն ավելի գեղեցիկ է հնչում աշխարհաբար։

  • Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

Կույրմիտքով– զարգացած

  • Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ):

Այո, մարդ կարող է անսիրտ լինել, ոչ մեկի մասին չմտածել և ոչ մեկին չօգնել:

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևով կարող ես արտահայտել:

3 ձևով

  • Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր):

Լավ է ոչինչ չտեսնել, քան թե իմանալ: