Posted in Ուս.պլան

Առցանցուսուցմանշրջանիանհատական պլան

 • Տեսադասեր՝ ըստ դասացուցակի

3 դասչեմմասնակցել։

 • Ընտանեկան մարմնամարզություն (նշել, եթե իրականացնում եք )

Ընտանեկանմարմնամարզությունչենքզբաղվումբայցետարանծինմարզվումեմ։

 • Ընտանեկան նախագծեր (նշել, որ նախագծին եք մասնակցում)

Ես չեմ մասնակցել Ընտանեկան նախագծեր ին ։

 Ինքնակրթություն (նշել, ինչեքկարդում, ինչծագիրեքսովորում)

Եսկարդացի David Williams-իգրքերից Bad dad-ը։

Այնլեզուներըորըխոսումեմփորցումեմարաչտանել։

 • Բլոգային աշխատանք ( նշել ինչ աշխատանք եք տարել)

Շաս աշխատանքներ ունեմ տրա համար ես կնշեմ 3-ը

https://2006online.school.blog/2020/03/31/ֆիլմիդիտում-մարտի-30-ապրիլի-3/

https://2006online.school.blog/2020/04/03/1-проект-формула-дружбы/

https://2006online.school.blog/2020/04/03/առաջադրանք-8-րդ-դասարան-մարտի-30-ապրիլի-10/

 • Այլ աշխատանք դասերից դուրս (նշել, ինչ եք անում)

Երգում եմ , դաս եմ անում, մարզվում եմ և այլն։

 • Այն…
Posted in Uncategorized

Ջրածին

Նախագիծ՝Ջրածինը համար մեկ տարրը տիեզերքում
Նպատակը՝

 1. Ծանոթանալ տիեզերքի քիմիայի հետ՝մոլորակների,աստղերի քիմիակամ բաղադրության հետ
 2. Պատկերացումներ կազմել և տարբերել ջրածին տարրը և ջրածին պարզ նյութը
 3. Ծանոթանալ ջրածնի կիրառման որլորտների հետ
 4. Տեսադասերի միջոցով պարզաբանել սովորողների մոտ առաջացած խնդիրների հետ 

Ընթացքը՝
 Պարզաբանել և պատրաստել պրեզենտացիա հետևյալ  հարցերի շուրջ՝`
1.Ջրածնի անձնագիրը

Քիմիական նշանը — H

Քիմիական բանաձևը — H2

Հարաբերական ատոմային զանգված — 1.008

Ar — 0.0000000000000000000000067 գրամ

Հարաբերական մոլեկուլյին զանգվածը — Mr 2

Կարգաթիվը — 1

Խումբը — 1

Պարբերությունը — 1

Ենթախումբը — Գլխավոր

Ջրածնի ատոմը կազմված է մեկ պրոտոնից և մեկ էլեկտրոնից:

Օքսիդացման աստիճանը — 1
2.Ջրածինը բնության մեջ և համար մեկ տարրը տիեզերքում,մոլորակների,աստղերի քիմիակամ բաղադրությունը
3.Ջրածնի ստացումը լաբորատորիայում,համացանցից գտնել փորձեր  և գրել պատումներ
4.Քիմիական հատկությունները

Ջրածինը քիմիապես ակտիվ է ու փոխազդում է ոչ մետաղների, որոշ մետաղների և բարդ նյութերի հետ։

Ա. Ջրածնի փոխազդեցությունը թթվածնի հետ։
Ջրածնի քիմիական հատկություններից կարևորագույնը թթվածնի հետ փոխազդեցությունն է, որին արդեն ծանոթ եք։ Ստանանք ու հավաքենք ջրածին՝ ինչպես պատկերված է նկ. 4.5-ում, ստուգենք մաքրությանն ու այրենք՝ երկաթե ծայրակալով գազատոր խողովակի ծայրին վառվող լուցկու հատիկ մոտեցնելով։ Գազը բռնկվում է ու հանդարտ անգույն բոցով այրվում։ Իսկ ապակե խողովակից դուրս եկող ջրածինն այրվում է դեղին բոցով (պատճառն ապակու բաղադրությունում առկա նատրիումի միացություններն են։)

Եթե այրվող ջրածնի բոցի վրա սառը բաժակ պահեք, ապա կնկատեք, որ բաժակ պատերին ջրի կաթիլներն են առաջանում։ Այրվող ջրածնով խողովակը թթվածնով լի անոթի մեջ մտցնելիս բոցը պայծառանում է՝ մաքուր թթվածնում այրումն ուժգնանում է։

Այդ ռեակցիայի հավասարումը.

Այս ռեակցիայի հետ կապված էլ՝ ջրածինն ստացել է իր անվանումը։
5.Ջրածնի ֆիզիկական հատկությունները

Ջրածինը սովորական պայմաններում անգույն, անհամ, անհոտ գազ է։ 14,5 անգամ թեթև է օդից (ամենաթեթև գազն է)։Ջրում քիչ է լուծվում՝ 1 լ ջրում 20°С-ում լուծվում է 18 մլ ջրածին։-252,8°С-ում 1 մթնոլորտային ճնշման տակ ջրածինը դառնում է շարժուն հեղուկ, որը ևս անգույն է։

Ջրածինը լավ լուծվում է որոշ մետաղներում (Ni, Pd, Pt) 1 ծավալ պալադիումում լուծվում է 850 ծավալ ջրածին՝ տաքացնելիս այն քանակապես անջատվում է։ Ջրածնի դիրքը 1 և 7 րդ խմբում պայմանավորված է նրանով, որ ջրածնի ատոմը կարող է կորցնել էլեկտրոն նմանվելով ալկալիական մետաղներին եվ վերցնել էլեկտրոն նմանվելով հալոգեններին այսպիսով ջրածնի ատոմը օժտված է վերօքս երկակիությամբ կարող է լինել և օքսիդիչ, և վերականգնիչ։

Ջրածնի ատոմը պարզագույնն է՝ բաղկացած է միջուկից և մեկ էլեկտրոնից, իոնացման պոտենցիալը՝ 13,595 Էվ, էլեկտրոնային խնամակցության էներգիան (հիմնական վիճակում գտնվող ատոմի և բացասական իոնի էներգիաների տարբերությունը)՝ 0,754 էվ։ Քվանտային մեխանիկայի օգնությամբ հաշված են ջրածնի ատոմի հնարավոր էներգետիկ վիճակները։

Այլ գազերի հետ համեմատած ջրածինն ունի ամենամեծ տեսակարար ջերմահաղորդականությունը՝ 4,12• 10−4 կալ/սմ վրկ։ Ջրածինը չափազանց դժվար հեղուկացող գազ է (կրիտիկական ջերմաստիճանը՝ -240°С)։

Հեղուկ ջրածինը թեթև (70,8 կգ/մ3, -253°С), անգույն, դյուրաշարժ հեղուկ է։

Պինդ ջրածինը բյուրեղական է, խտությունը՝ 88 կգ/մ3։ Սովորական պայմաններում ջրածնի մոլեկուլը երկատոմ է՝ Н2 (ատոմների հեռավորությունը՝ 0,7414 А), դիսոցման էներգիան՝ 4,776 էվ (մոլ)։
6.Ջրածնի կիրառումը

Ջրածինն ունի շատ մեծ կիրառություն, որի հիմքում այդ նյութի ֆիզիկական և քիմիական հատկություններն են։ Այսպես, օդից 14,5 անգամ թեթև լինելով՝ ջրածին գազը կիրառվում է օդապարիկները (ներկայումը դրանք օդ են բարձրացնում հիմնականում օդերևութաբանական հետազոտություններ կատարելու նպատակով) դ դիրիժաբլները լցնելու համար։
Ջրածինն օգտագործվում է խիստ արժեքավոր բազմաթիվ նյութեր ստանալիս՝ ազատ վիճակում որոշ մետաղներ (օր. մոլիբդեն՝ Mo վանադիում V, վոլֆրամ W և այլն) քլորաջրածին (HU) ամոնիակ (NH3) մեթանոլ մեթիլ սպիրտ (CH3OH) և այլն։ Մեծ քանակությամբ ջրածին է ծախսվում հեղուկ ճարպերից (ձեթերից) պինդ ճարպեր արանալիս։7.Թթուներ,օրգանական և անօրգանական
8. Գտնել համացանցից հետաքրքիր ֆիլմ,թարգմանություն կամ փաստեր ջրածնի մասին մասին և տեղադրել բլոգներում,հղումները ուղարկել ինձ:
Տևողությունը՝մարտի30-ապրիլի 15

Posted in Uncategorized

ՃԱՊՈՆԻԱ 🇯🇵

Քարտեզի վրա նշել Ճապոնիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Ճապոնիայի հարևան երկրներն են՝ Հարավային Կորեան, Չինաստանն ու Ռուսաստանը: Իսկ ափերը ողողում են Արևելաչինական ծովը, Խաղաղ օվկիանոսը, Օխոտի ծոցը:

2. Բնութագրեք Ճապոնիայի աշխարհագրական դիրքը:

Ճապոնիան գտնվում է խաղաղօվկիանոսյան գեոսինկլինային գոտում այսպես կոչված հրե օղակում, դրանով էլ պայմանավորված է երկրաշարժերի հաճախականությունը։Ճապոնիան տարածքով գերազանցում է եվրոպական տերություններից շատերին։ Հյուսիսից հարավ գրեթե 3500 կմ ձգվածության պատճառով երկրի կլիմայական պայմանները բազմազան են։Ճապոնիան ծովային պետություն է, որի մեծ մասը գտնվում է Հոնսյու, Հոկայդո, Կյուսյու ու Սիկոկու կղզիների, իսկ փոքր մասն էլ՝ Ռյուկյու, Օվկիանիա և այլ կղզեխմբերի վրա։

3. Ի՞նչ դեր ունի Ճապոնիան հվ-արմ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում:

Ճապոնիան համարվում է աշխարհի խոշորագույն ֆինանսական կենտրոններից մեկը: Երկրի տնտեսությունը մշտապես կախված է արտաքին շուկայից՝ ինչպես հումքի և վառելիքի ներկրման, այնպես էլ պատրաստի ապրանքի արտահանման առումով:

4. Որո՞նք են Ճապոնիայի զարգացման նախադրյալները:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ճապոնական արդյունաբերությունը, շնորհիվ ամերիկյան և արևմտաեվրոպական կապիտալ ներդրումների, բուռն վերելք ապրեց: Այսօր Ճապոնիան աշխարհի երկրորդ խոշոր արդյունաբերական տերությունն է ԱՄՆ-ից հետո, իսկ որոշ ճյուղերում նույնիսկ առաջ է անցել նրանից: Մեծ համբավ ունեն ճապոնական նավերը, հատկապես` գերհզոր լցանավերը (սուպերտանկերներ), էլեկտրոնիկան, ավտոմեքենաները, արհեստական գործվածքներն ու մետաքսը, ճենապակե իրերը, խաղալիքները: Զարգացած է էլեկտրոնային և ռադիոտեխնիկական մեքենաշինությունը:

5. Որո՞նք են Ճապոնիայի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

Գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը շատ փոքր է: Տնտեսության կարևոր ճյուղն արդյունաբերությունն է, որը մեծ կախում ունի հումքի և վառելիքի ներկրումից ու առանձնանում է առաջավոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, արտադրական բարձր մշակույթով, արտադրանքի ցածր ինքնարժեքով: Երկրի արդյունաբերությունը բազմաճյուղ է: Բարձր զարգացած ճյուղ է էներգետիկական արդյունաբերությունը, որն օգտագործում են երկրի ածխի ու գետերի ջրաէներգետիկաական պաշարները և ներկրող նավթը, հեղուկացված նավթն ու գազը: Մեքենաշինության ճյուղային կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեն տրանսպորտային, ռադիոէլեկտրոնային, էլեկտրատեխնիկական ու ծանր մեքենաշինությունը, ինչպես նաև հաստոցաշինությունը: Զարգացած են նաև սև և գունավոր մետաղաձուլությունը, նավաշինությունը, քիմիական արդյունաբերությունը, ավտոմոբիլային, թեթև արդյունաբերությունը և սննդի: Գյուղատնտեսությունից առավել զարգացած են բուսաբուծությունն ու բանջարաբուծությունը: Ինչպես նաև անասնապահությունը և տրանպորտը:

Posted in Uncategorized

Նախագիծ՝Զատիկի ծեսը և քիմիան

Նպատակը՝

 1. Սովորողների մոտ զարգացնել ավանդույթների,ծեսերի  կատարման սովորույթները և դրանք դարձնել ուսումնական
 2. Նախագծերը առցանց ուսուցման ժամանակ դարձնել ընտանեկան
 3. Զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու ունակությունը,մեդիակրթությունը
 4. Բացահայտել սննդային ներկերը,որոնք օգտագործվում են զատիկի ծեսի ժամանակ ձվերը ներկելու համար 

Ընթացքը մեկ շաբաթ
Սովորողներին առաջադրվող հարցեր՝

 • Բացատրել ծեսի իմաստը

Զատկի տոնով մենք ապացուցում ենք մեր հավատքը Աստծու հանդեպ: Սուրբ Զատիկը խորհրդանշում է նաև գարնան գալուստը: Հնում ձվերը ներկում էին սոխի կեղևով, որպեսզի ստանան կարմիր գույն: Կարմիր գույնը խորհրդանշում է Հիսուսի արյունը: Սեղանին դնում էին ավանդական գաթա, իսկ մեր այժմյան ժանականերում ձվերը ներկում են տարբեր գույների: Ավանդական գաթաներին այժմ փոխարինում են հատուկ Զատկական թխվածքներ, որոնք կոչվում են՝ կուլիչներ:

Ինչ գույներ է օգտագործում ձեր մայրիկը ձվերը ներկելու համար

Ես և մայրիկս ներկում ենք գունավոր:

 • Ինչ քիմիական բաղադրություն ունեն այդ ներկերը

Գիտնականները վերլուծել են արդյունաբերության մեջ որպես սննդի ներկ օգտագործվող մի շարք միացությունների օպտիկական հատկություններն ու պարզել են, որ դրանցից երեքը կարող են օգտագործվել որպես լուսակլանիչ։ Դրանք են՝ սինթետիկ դեղին ներկը՝ E102 ինդեքսով, բնական դեղին ներկը՝ E100 ինդեքսով ու կարմրա-մանուշակագույնը՝ E163 ինդեքսով։ Բացի այդ՝ որպես կլանիչ պիտանի են նաև ոսկու կենսահամատեղելի նանոմասնիկները։

 • Ինչ վնաս կարող են պատճառել այդ ներկերը մարդու օրգանիզմին

Սննդային ներկերը կարող են տարբեր վնասներ պատճառել մարդու օրգանիզմին: Այդ ներկերը կարող են թունավորել մեր օրգանզիմը և առաջացնել տարբեր տեսակի հիվանդություններ:

Posted in Uncategorized

Մարտի 30- ապրիլի 14 Անհատական աշխատաժամանակ (Նախագիծ 2)

Զատկական ծես
Նախագծի ընթացքը՝

 • Նկարագրել ինչպե՞ս եք պատրաստվում ծեսին

Զատկի տոնը մեր ընտանիքի սիրելի տոներից մեկն է։ Եկեղեցական ավանդույթներին հետևելով պատրաստվում ենք Զատկի ծեսին։

 • Ո՞վ է խնամում ցանած ածիկը

Զատկի ածիկը տատիկս ցանում է Զատկի տոնից 15-20 օր առաջ։ Եվ այն խնամում ենք ընտանիքի բոլոր անդամներով։ Մենք ջրում ենք այն, տեղափոխում այնպիսի վայրեր, որտեղ արև կա։ 

 • Ի՞նչ հաճախականությամբ և որքան են ջրում

Երկու օրը մեկ։ Կախված է նրա չորությունից։

 • Ո՞ր եղանակին և ի՞նչ ինտենսիվությամբ են աճում ծլերը, չափել սմ_ով և գրանցել

Ծլերը աճում են, տաք և արևոտ եղանակին, միջին ինտենսիվությամբ:Posted in Uncategorized

Մարտի 30- ապրիլի 14 Անհատական աշխատաժամանակ (Նախագիծ 1)

Մարսողության համակարգ , կառուցվածքը :Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան: Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը:

Մարսողությունը բարդ ֆերմենտային գործընթաց է,որի ընթացքում բարդ սննդային նյութերը ֆիզիկական և քիմիական մշակման շնորհիվ վեր են ածվում ավելի պարզ օրգանական միացությունների,որոնք անցնում են արյան մեջ և մասնակցում բջջային նյութափոխանակությանը։ Մարսողությունը իրականացնում են մարսողական համակարգի օրգանները։

Մարդու մարսողական ուղու սխեմա։1. Բերանի խոռոչ
2. Լեզու
3. Թքագեղձեր
4. Ենթալեզվային թքագեղձեր
5. Ենթածնոտային թքագեղձեր
6. Հարականջային թքագեղձեր
7. Ըմպան
8. Կերակրափող
9. Լյարդ
10. Լեղապարկ
11. Ընդհանուր լեղածորան
12. Ստամոքս
13. Ենթաստամոքսային գեղձ
14. Ենթաստամոքսային գեղձի ծորան
15. Տասներկումատնյա աղի
16. Բարակ աղիք
17. Ապենդիքս
18. Հաստ աղիք
19. Միջաձիգ աղիք
20. Վերել աղիք
21. Կույր աղիք
22. Վայրէջ աղիք
23. Ուղիղ աղիք
34. Անալ անցք

Մարսողական հյութերի կազմի մեջ ներառվում են ֆերմետներ։Այն նյութերը,որոնց վրա ազդում են ֆերմենտները,կոչվում են սուբստրատներ :Յուրաքանչյուր ֆերմենտ ազդում է համապատասխան սուբստրատի վրա որոշակի պայմաններում: Սննդի մարսումն իրականանում է ինքնաբերաբար, կարգավորվում է ոչ պայմանական և պայմանական ռեֆլեքսներով։ Սննդային նյութերի ներծծումն իրականանում է բարակ աղիների թավիքներով, իսկ ջրի, հանքային աղերի և վիտամինների ներծծումը տեղի է ունենում հաստ աղիքում։Սննդի մարսումն իրականանում է աղիներում ապրող օգտակար մանրէների օգնությամբ։Մարսողական ուղու մեջ հիվանդածին մանրէների ընկնելու պատճառով կարող են զարգանալ մի շարք ծանր հիվանդություններ։Սննդային վարակները և թունավորումները կանխելու համար անհրաժեշտ է պահպանել հիգիենայի կանոնները։

Posted in Uncategorized

1.Проект “ Формула дружбы

Сроки проекта: 30.03-3.04

Участники проекта: учащиеся 8-х классов

Цель проекта: исследовать, как происходит выбор человека, с которым хочется дружить? И почему есть люди, у которых нет друзей? Что им помешало? Или они в этом не нуждаются?

Дружба не может быть без взаимной симпатии, доверия, откровенности, похожих интересов, взаимопонимания.

Направления работы:

Ответить на вопросы( работа в блоге):

 • Есть ли у тебя друг?
да, у меня есть много друзей, которые верны мне, но у меня есть и мои лучшие друзья
 • Сколько лет вы дружите?
У меня есть 4 лучших друга, и я скажу об одном из них. Мы знакомы 7 лет.
 • Есть ли у вас с другом общие увлечения, хобби?
мы поем, танцуем, играем на гитаре и не только
 • Уверен ли ты, что друг может помочь в беде, готов прийти на помощь, когда тебе трудно, выслушать, посочувствовать?
Я думаю, в этом смысл друзей помогать друг другу, несмотря ни на что.
 • Что самое важное при выборе друга?
друг должен быть понимающим, заслуживающим доверия, скрытным и самым важным верным
 • Есть ли разница между другом, приятелем, товарищем, коллегой, соседом?
да, потому что друзья - это то, что вы рассказываете свои секреты важные вещи. Сосед или друг может быть другом, но не может заменить или друзей
 • Какие пословицы и поговорки о дружбе тебе известны?
 • Друзей найти сложно, о потерять легко. Друга на деньги не купишь.
 • Если ли у вас с другом разные взгляды на что-то, разные вкусы, противоположные черты? К примеру, ты активный, веселый, инициативный человек, а твой друг мечтатель, спокойный.
да, я и некоторые из моих друзей не имеют той же точки зрения или вкуса, но один из моих лучших друзей имеет ту же точку зрения и точку зрения, что и мои

Творческое задание( обязательное):

 1. Создать видеоматериал, рассказывающие о твоем друге, передай ему дистанционный привет, скажи, как ты скучаешь без него в эти трудные дни карантина.
 2. Придумать интересную историю о приключениях твоего друга, можно фантастическую).

Результаты поместить в блог.

Posted in Uncategorized

Գարնանային նախագծեր 2020

«Սովորական հավկիթն իրենից ներկայացնում է Երկրի լավագույն  մոդելը: Շատ բարակ կեղև, ինչպես երկրակեղևը, դեղնուցը միջուկն է, իսկ սպիտակուցը` Երկրի միջնապատյանը»:

1.ՆԱԽԱԳԻԾ՝ «ԶԱՏԿԱԿԱՆ ՁՎԻ ՖԻԶԻԿԱՆ»: 

Ծրագրի հեղինակ՝ Նունե ԹԵմուրյան

Ծրագրի ղեկավար՝ Լուսինե Բուշ

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի սովորողներ

Ծրագրի նպատակը. Սովորողներին ներգրավել շրջապատող աշխարհի գիտական գաղափարի ձևավորման գործընթացում, հավաքած տեղեկությունների և ստացված գիտելիքների հիման վրա կատարել փորձեր, նկարագրել այն, բացատրել դիտարկվող ֆիզիկական երևույթը, եզրակացություններ անել, ամփոփել, պատրաստել ուսումնական նյութ և տեղադրել այն անձնական բլոգում, ինչպես նաև զարգացնել նյութերը հավաքելու, մշակելու և համապատասխան ձևով ներկայացնելու հմտություններ:

 1. Ձվի թարմությունն ստուգելու հնարավոր միջոցները:

Ձվի թարմությունը որոշելու համար հարկավոր է ստուգել հոտը։ Բայց դա այնքան էլ վստահելի եղանակ չէ՝ հաշվի առնելով տնտեսվարողների կողմից թույլ տրվող խախտումները։ Ձվի թարմությունը կարելի է ստուգել մեկ բաժակ ջրի օգնությամբ։ Թարմ ձուն մնում է բաժակի հատակին 10-21 օրվա ձուն ուղղվում է վերև։ Հին ձուն հայտնվում է ջրի երեսին։

2.Ինչպես ստուգել՝  եփած է ձուն թե ոչ:

Հենց սկսում է ձուն եռալ, ժամ ենք պահում 5-7 րոպե։Ստուգելու համար կարող, ենք ջրից հանել, դնել սեղանին կամ ինչ-որ հարթ տարածության վրա և պտտել։Եթե լավ է պտտվում, ուրեմն ձուն եփված է։

3.Ինչպես ճիշտ  խաշել ձուն:

Ձուն  դնում ենք եռացրած ջրի մեջ։ 30 վայրկյան անց, երբ ջուրը կսկսի եռալ, մեղմացնում ենք կրակն ու ևս 10-11 րոպե եփում ենք։ Մի քանի րոպե թողնում ենք սառը ջրի մեջ։ Ջրում եփվելու ընթացքում աղ ենք ավելացնում, որպեսզի ձուն չճաքի։ Ձուն եփում ենք փոքր կաթսայի մեջ, որպեսզի դրանք հնարավորինս մոտ լինեն միմյանց ու չկարողանան տեղաշարժվել։ Եթե ձուն թարմ է, ապա եփում ենք 3-4 րոպե ավելի։

4.Որ երևույթն է ընկած ձվի ներկման հիմքում և ինչպես է այն արտահայտվում: Բացատրել:

Ընկած ձվի ներկման հիմքը դա Զատիկն է, ձուն ընդհանրապես խորհրդանշում է առատություն և վերածնունդ։ Քրիստոնեական Զատկի ժամանակ այն Սուրբ գերեզմանի խորհրդանիշն է, որտեղից Հիսուսը հարություն առավ: Բացի այդ, մեկ այլ ավանդույթի համաձայն, Զատկի ձվերը կարմիր գույնով ներկելը խորհրդանշում է Հիսուսի խաչելության ժամանակ թափած արյունը։

5.Ինչու չի կարելի ձուն տեղադրել միկրոալլիքային վառարանի մեջ:

Հում ձուն պայթում է, երբ այն փորձում ես պատրաստել միկրոալիքային վառարանում: Նույնը կարող է տեղի ունենալ մաքրած ու խաշած ձվի հետ։

6.Որ ծայրից է ավելի հեշտ կոտրվում ձուն:

Ձուն ավելի հեշտ կոտրվվում է լայնացող մասից։

7.Ինչպես կարելի է ձվի օգնությամբ որոշել աղաջրի լուծույթի անհրաժեշտ խտության քանակության ստուգումը:

Հում ձուն դնում ենք աղաջրով լի տարայի մեջ ու ինչքան վերև է բարձրանում ձուն, այնքան շատ է աղաջրի աղի քանակը։

Կատարել փորձեր. 

 1. Ինչպես խաշած ձուն ամբողջությամբ տեղավորել ապակե շշի մեջ: Բացատրել այն և ամփոփել:
 2. Գունզարդել ձուն և բացատրել տեղի ունեցած ֆիզիկական երևույթն ու կատարման գործընթացը: Դիֆուզիա:
 3. Ձվի օգնությամբ որոշել աղաջրի լուծույթի անհրաժեշտ խտության քանակը: Բացատրել և կատարել համապատասխան եզրակացություն:
Posted in Uncategorized

Առաջադրանք 8-րդ դասարան, մարտի 30-ապրիլի 10

Համազգային պայքարըՀայոց պատմություն, դասագիրք 8-րդ դասարան, էջ 102-105, համացանց,

Ներկայացրու ցարիզմի ձեռնարկած քայլերը Հայոց եկեղեցու իրավունքները սահմանափակելու համար,նրանց իրական նպատակը, արդյունքը:

Կովկասի կառավարչապետ Գ. Գոլիցինը կազմել էր Հայ առաքելական եկեղեցու ունեցվածքի բռնագրավման ծրագիր: Նիկոլայ II կայսրն ընթացք տվեց դրան ու 1903 թ. հունիսի 12–ին հաստատեց Հայոց եկեղեցու ունեցվածքը բռնագրավելու մասին օրենքը: Հայ առաքելական եկեղեցու կալվածքները, գույքը, ավանդները ենթակա էին պետականացման: Քանի որ Հայոց եկեղեցու ունեցվածքից ստացվող եկամուտների հաշվին էին պահվում հայկական դպրոցները և մշակութային այլ հաստատություններ հայերի մոտ ցարիզմի այդ քայլը մեծ վրդովմունք առաջացրեց գրեթե բոլոր խավերի մեջ: Մայր աթոռն ու հայ ազգային ուժերը կազմակերպեցին ժողովրդի դիմադրությունը: Սկսվեց ազգային իրավունքների պաշտպանության համար շարժում: Բոլոր հայերը համախմբվեցին: Բողոքի առաջին ցույցը տեղի ունեցավ 1903 թ. հուլիսի 29–ին Ալեքսանդրապոլում: Հաջորդ ամիսներին հուժկու ելույթներ ու կառավարական ուժերի հետ բախումներ եղան Երևանում, Գանձակում, Թիֆլիսում, Բաքվում, Լոռիում և այլուր: 1903 թ. հոկտեմբերին Հնչակյանները Գ. Գոլիցինի դեմ մահափորձ կազմակերպեցին, սակայն վերջինս ողջ մնաց: Հայության համազգային պայքարը շարունակվեց երկու տարի և ի վերջո պսակվեց հաջողությամբ: 1905 թ. օգոստոսի 1–ին օրենքը չեղյալ հայտարարվեց: Հայ առաքելական եկեղեցուն վերադարձվեցին բռնագրավված հողերը, գույքը, դրամը, իսկ հայկական դպրոցները նորից հանձնվեցին նրա տնօրինությանը:

Ներկայացրու 1905-1906թթ. հայ-թաթարական հարաբերությունները:

Ռուսաստանում սկսված հեղափոխությունը Նիկոլայ II-ին ստիպեց դիմել կտրուկ քայլերի: Հեղափոխությունը թուլացնելու համար ցարիզմը կրոնական և ազգային թշնամանք բորբոքեց կայսրությունում ապրող ազգերի և ժողովուրդների մեջ: Դրա հետևանքով Այսրկովկասում կռիվներ ծավալվեցին հայերի և թաթարների միջև: Հայ–թաթարական բախումը սկսվեց 1905 թ. փետրվարի 6–ին: Բաքվի նահանգապետ Մ. Նակաշիձեի անմիջական հրահրմամբ տեղում սկսված հայկական ջարդերը շարունակվեցին մի քանի օր: Անակնկալի եկած Բաքվի հայ բնակչությունը պատրաստ չէր դիմադրելու և զգալի կորուստներ ունեցավ: Սակայն հայերը շատ արագ համախմբվեցին և հայդուկապետ Նիկոլ Դումանի գլխավորությամբ արժանի հակահարված տվեցին հակառակորդին: Ազգամիջյան կռիվները շուտով տարածվեցին
երկրամասի այլ նահանգներ: Ընդհարումներ եղան Երևանում, Բաքվում, Թիֆլիսում և Արևելյան Հայաստանի տարբեր գավառներում: Հայ–թաթարական ընդհարումները շարունակվեցին մինչև 1906 թ. սեպտեմբերը: Այդ ժամանակ արդեն առաջին հեղափոխությունն անկում էր ապրում, ուստի ռուսական իշխանությունը որոշեց դադարեցնել ազգամիջյան բախումը:

Պատմիր ինքնապաշտպանական կռիվները ղեկավարած կուսակցության, աչքի ընկնող անձանց մասին/:

Ինքնապաշտպանության ղեկավարումն իր ձեռքը վերցրեց ՀՅԴ կուսակցությունը: Նիկոլ Դումանը Բաքվից հետո ղեկավարեց Երևանի նահանգի, Վարդանը՝ Ղարաբաղի, Արմեն Գարոն՝ Թիֆլիսի ինքնապաշտպանությունը: Կռիվներում աչքի ընկան Քեռին, Սևքարեցի Սաքոն, Դրոն, Համազասպը, Մուրադը և շատ ուրիշներ: Դրոն Բաքվում սպանեց Մ. Նակաշիձեին: Նման պատժի արժանացան նաև Նախիջևանի հայերի կոտորածի կազմակերպիչ գեներալ Դ. Ալիխանով–Ավարսկին և շատ ուրիշ պաշտոնյաներ: Ազգային իրավունքների համար զինված պայքարում զգալի ներդրում ունեցավ նաև Հնչակյան կուսակցությունը: Վերջինիս մարտական խմբերը մասնակցեցին Նախիջևանի, Էջմիածնի և այլ գավառների հայության ինքնապաշտպանությանը: Զանգեզուրում էր մարտնչում հնչակյան հայտնի գործիչ Փարամազի խումբը: Այդ ծանր ժամանակաշրջանում իր ժողովրդի կողքին էր և աջակցում էր Հայոց եկեղեցին՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան Հայրիկի գլխավորությամբ: Հայության երկու հատվածների ազատամարտիկներին մեկտեղել էր ազգային միասնության և սեփական իրավունքների պաշտպանության վեհ գաղափարը:

Հայ-թաթարական ընդհարումներ:

Հովհաննես Թումանյանը որպես հասարակական գործիչ:

20-րդ դարի սկզբին Թումանյանը հայտնի է դառնում նաև որպես հասարակական գործիչ։ 1905-1906 թվականներին հաշտարարի դեր է կատարել ցարական կառավարության հրահրած հայ-թաթարական կռիվների ժամանակ, որի պատճառով 2 անգամ ձերբակալվել է։ 1918 թվականին հայ-վրացական պատերազմի ժամանակ խստագույնս քննադատել է 2 հավատակից ժողովուրդների թշնամությունը հրահրողներին:

Թումանյանին մշտապես մտահոգել և հուզել է հայ ժողովրդի ճակատագիրը, Մեծ Եղեռնի հետևանքով Արևմտյան Հայաստանից տեղահանված հայության վիճակը։ 1916 թվականին 2 անգամ եղել է ազատագրված վայրերում. հասել է մինչև Վան, օգնել հայ գաղթականներին, հատկապես Էջմիածնում հավաքված որբ երեխաներին։ 1914 թվականին Թումանյանը միանում է Պատերազմից վնասվածներին օգնող կոմիտե-ին, որ հետագայում օգնեց մազապուրծ եղած հայ գաղթականներին Էջմիածնում հաստատվել: