Posted in Գրականություն 9

Վիլյամ Սարոյան

Վիլյամ Սարոյանը, ինչպես և յուրաքանչյուր մարդ, զգում է կյանքի ազատությունը յուրովի՝ հոգով, սրտով, ինչպես նաև իր ապրելակերպով։ Նա գրող էր իր էությամբ, զգում է, կյանքը սիրում է ու գնահատում, անգամ ասում է՝ առանց ժպտալու պարզապես չի կարելի հայհոյել մարդկանց ցեղին: Պետք է ժպտալ, քանի որ առանց հումորի հույս չկա, իսկ մարդ առանց հույսի չի կարող ապրել: Նա կարծում է, որ ծննդյան կողքին մահը լավագույն նվերն է, իսկ ճշմարտության կողքին` լավագույն բարեկամը: Նրա տողերը կարդալով ՝զգում ես մեծ փիլիսոփայություն: Ամեն բառի մեջ մի մեծ միտք կա։ Ամեն բառի մեջ մի մեծ ճշմարտություն և մեծ խորհուրդ: Նա սիրում է կյանքը իր լավ ու վատով: Նա չէր եկել ինչ որ մեկին դաստիրակելու: Չէ որ յուրաքանչյուր մարդ, կարծում եմ, ապրում է իր խղճի և հոգու ազատության համար: Սարոյանի դաստիրակչական խրատները՝ ինչու չէ մեզ՝ նոր սերունդիս ավելի խելացի է դարձնում, օգնում կյանքին ճիշտ դատողություներ անել և ինչու չէ ՝ ապրել ճիշտ։ Ապրել և ամենուրեք փնտրել բարին, գնալ դեպի լույսը։ Ընկածին մի տրորիր, այլ ապրեցրու թեկուզ քո բարի խոսքով, նոր լուսավոր լույս արարելով նրա սրտում:

Posted in Գրականություն 9

Վիլյամ Սարոյան “Հայ մուկը”

Պատմվածք

Վերլուծություն

Կարծում եմ, որ այս պատմվածքում Վիլյամ Սարոյանը ուզում էր հատուկ միտք հաղորդել հայերին։ Ինձ թվում է, որ կենդանիները խորհդանշում էին մարդկանց և նա հերոսներին ստեղծել է կենդանիների կերպարներով, որպեսզի ավելի արտահայտիչ լինի իր ասելիքը: Այս դեպքում գլխավոր հերոսը մուկ էր, փոքր, շատերին վախկոտ թվացող մի կենդանի, որոնցից շատ կան, ուղղակի շատ չեն երևում: Իմ կարծիքով պատմվածքում այս մկներն էլ են խորհրդանշում իրենց նման մարդկանց, ովքեր չերևացող են ու փակ: Իսկ հայ մուկը արդեն երևի խորհրդանշում է ընդհանուր հայ բնավորությանը, կամ ընդհանրապես հայ ժողովրդին, իսկ օձը՝ նրանց թշնամին: Եվ կարծում եմ, որ պատմվածքի ամենակարևոր հատվածը վերջն էր, որովհետև այնտեղ Վիլյամ Սարոյանը, իմ կարծիքով, արտահայտել է պատմվածքի հիմնական ասելիքը: 

Posted in Հայոց լեզու 9

Գրաբար 1 մաս․ Շարունակություն․

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Կարդա այսպես.

լաւ – լավ

զթագաւոր – ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր – քան թագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղ պետք է և՞, թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այս արտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ – աղքատ, բայց իմաստուն մանուկ:

Այս նաղադասւթյան մեջ «եւ» բառը պետք է օգտագօրծվի բայց իմաստով․

2. Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ – զույգ դո՛ւրս գրիր:

Լավ է-վատ է, մանուկ-ծեր, աղքատ-հարուստ, իմաստուն-անգետ․

3. Եթե կարող ես, շրջի՛ր նախադասության իմաստը, թող գրաբար լինի`

Ծեր և անմիտ թագավորն ավելի լավ է, քան աղքատ, բայց իմաստուն մանուկը:

4. Որպեսզի նախադասությունդ ճիշտ լինի, զ մասնիկը (նախդիրը) դիր քան– ին հաջորդող բառի վրա:

Posted in Русский 9

Домашняя работа. Прямая и косвенная речь.

/\/ 7

l. Преподаватель сказал нам, чтобы мы прочитали эту книгу. Он сказал, что эта книга очень интересная. 2. Врач сказал больному, что у него неопасная болезнь. Он сказал, чтобы больной принимал лекарство. 3. Отец написал мне, чтобы летом я приехал домой. Он написал, что они с мамой очень хотят видеть меня. Я написал родителям, что летом я обязательно приеду к ним. 4. Я сказал товарищу, что я куплю билет в кино. Товарищ сказал мне, чтобы я купил ему два билета. 5. Преподаватель сказал, что сегодня мы будем писать сочинение. Он сказал, чтобы мы писали внимательно. 6. Мой друг сказал мне, чтобы я посмотрел балет «Лебединое озеро». Он сказал, что он смотрел этот балет в Большом театре.

/\/8

А) 1. Мой друг спросил меня: «Почему ты не был вчера на вечере?»-почему я не был вчера на вечере. 2. Он спросил нас: «Вы пойдѐте завтра в театр?»-пойдем ли мы завтра в театр 3. Анна сказала Павлу: «Позвони мне сегодня вечером»-чтобы он позванил ей сегодня. 4. Я сказал ей: «Подожди меня здесь»-чтобы она подаждала меня здесь. 5. Она спросила брата: «Ты можешь помочь мне?»-может ли он помочь ей. 6. Он спросил меня: «Ты помнишь этого человека?»-помню ли я етого человека. 7. Мой друг спросил меня: «Куда ты положил мой портфель?»-куда я положил его портфель. 8. Я спросил Виктора: «Ты приходил ко мне вчера?»-приьодил ли он ко мне вчера. 9. Он попросил меня: «Помоги мне, пожалуйста»-помочь ему.. 10. Олег попросил меня: «Ты прочитаешь эту книгу до субботы?»-прочитаю ли я ету книгу до субботы.

Б) 1. Он спросил нас: «Куда вы идѐте?» Мы ответили ему: «Мы идѐм в кино». 2. Он спросил меня: «Ты читал эту книгу?» Я ответил: «Нет, не читал». Он сказал мне: «Я могу дать тебе книгу на два дня». 3. Мать спросила сына: «Ты был вчера в кино?» Сын ответил: «Да, был». Мать спросила: «С кем ты ходил в кино?» Он ответил: «Я ходил Ее товарищем». 4. Товарищ попросил меня: «Объясни мне эту задачу». Я сказал ему: «Попроси Антона, потому что я сам не знаю, как решать еѐ». 5. Я попросил друга: «Расскажи мне, как ехать в театр». Он

сказал: «Спроси Анну, потому что она была в этом театре».

Posted in Русский 9

Такой необычный человек- Ашот Блеян

Ашот Блеян играет большую роль в армянском образовании, потому что он первым в Армении начал компьютерное обучение. Он основал учебный комплекс, колледж и детский сад. Он создал новую отрасль образования в Армении – компьютерное обучение. Он дает студентам возможность выбора. Ашот Блеян болтает со студентами как друг.

Posted in գրաբար

Մայրենիի ընթերցարան (գրաբար)

Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Կարդա այսպես.

լաւ – լավ

կոյր – կույր

Բառարան

աչօք – աչքով

մտօք – մտքով

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։

Իմ կարծիքով այն ավելի գեղեցիկ է հնչում աշխարհաբար։

  • Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

Կույրմիտքով– զարգացած

  • Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ):

Այո, մարդ կարող է անսիրտ լինել, ոչ մեկի մասին չմտածել և ոչ մեկին չօգնել:

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևով կարող ես արտահայտել:

3 ձևով

  • Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր):

Լավ է ոչինչ չտեսնել, քան թե իմանալ:

Posted in Ֆիզիկա 9

Մարմինների էլեկտրականացումը։ Էլեկտրական լիցք

1. Ինչպիսի՞ ուժերի եք ծանոթ ֆիզիկայի նախորդ դասընթացից։

Միավորների ՄՀ-ում ուժի միավորը մեկ նյուտոնն է (1 Ն)։ 1 Ն -ն այն ուժն է, որը 1 կգ զանգվածով մարմնի արագությունը 1վ -ում փոխում է 1մ/վ -ով։

Ուժի թվային արժեքը սովորաբար նշանակում են F տառով, սակայն կան նաև այլ նշանակումներ: Եթե մարմնի վրա ուժ չի ազդում, այսինքն՝  F=0, դա նշանակում է, որ նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում, ուստի, նրա արագությունը չի փոխվում։ Իսկ եթե ուժը՝  F≠0, մարմնի վրա ազդում է այլ մարմին կամ մարմիններ, և նրա արագությունը փոխվում է։ Ընդ որում, որքան մեծ է F ուժը, այնքան զգալի է արագության փոփոխությունը: Եթե ուժը նշվում է գծագրում, քանի որ այն վեկտորական մեծություն է, դա ցույց է տրվում փոքրիկ սլաքով, որը դրվում է F տառի վերևում՝  F⃗  :

2. Ինչո՞ւ ապակե բաժակի և թղթի կտորների գրավիտացիոն փոխազդեցությունը նկատելի չէ։

Որովհետև ապակու և թղթի կտորները այնպիսի մատերալներից են պատրաստված, որոնցով հնարավոր չի ստեղծել մագնիսական դաշտ:

3. Ինչպե՞ս են փոխազդում շփված պլաստմասսայե գրիչը և թերթիշերտը։

Նրանք սկսում են ուժեղ կպչել, բայց մի քանի վարկյան հետո անջատվել իրարից:

4.Ինչպե՞ս են փոխազդում նույն ձողով շփված թղթի երկու շերտերը:

Նրանք սկսում են վաննել իրարից:

5.Ինչպե՞ս է կոչվում իրար շփելիս մարմինների միջև ծագող նոր բնույթի ուժերը

Գրավիտացիա:

6.Ինչպես է առաջացել <<էլեկտրականություն>> անվանումը?

Հույները սաթն անվանում էին «էլեկտրուն», որից էլ առաջացել է <<էլեկտրականություն>> անվանումը։

7.Էլեկտրական լիցքերի ի՞նչ տեսակներկան:

Մինուս և պլյուս:

8.Ինչպե՞ս են փոխազդում նույն նշանի լիցքունեցող մարմինները:

Նրանք իրար վաննում են:

9.Ձևակերպեք Կուլոնի օրենքը:

Երկու անշարժ կետային լիցքերի էլեկտրական փոխազդեցության ուժի մոդուլն ուղիղ համեմատական է լիցքերի մոդուլների արտադրյալին և հակադարձ համեմատական է դրանց միջև հեռավորության քառակուսուն։

10.Որն է էլեկտրական լիցքի միավորը ՄՀում։

Էլեկտրական լիցքի միավորը ՄՀ-ում կոչվում է Կուլոն (1 Կլ)`ի պատիվ Շ.Կուլոնի։

Posted in English

Present continuous , stative verbs

B.

1. Gordon? I think he is writing a letter at the moment.

2. Yes, the match is on the tv now, but we are losing

3. Right now, Margret is having a shower. Do you want a ring later?

4. Sally stays with her aunt for a few days.

5. Im not lying! I did see Madonna at the supermarket

6. Josh is always using my bike! Its so annoying

7. We are having lunch, but i can come round and help you later.

8. Are you playing music up there? Its really noisy!

C.

1. Do top musicians study for many years?

2. Whats going on? I hope you didn’t touch my things

3. Its a small business, so each person does lots of different jobs.

4. Is Christine listening to the radio , or the tv i can hear .

5. I usually buy a special ticket each week for the bus because its cheaper.

6. Our washing machine is going to start when you press this button.

7. Hows the match going? Is our team winning?

8. Many people enjoy spending time on the beach holiday

D.

1. I am working at the local library for this summer.

2. We dont go to the theatre very often .

3. Stacy is getting ready for school, so she cant come to the phone.

4. Does Gary ever talk about his expedition to the Amazon jungle?

5. In squash, you hit a ball against a wall

6.I read a newspaper at least once a week.

7. Do you practice the piano for two hours every day?

8. Nadine and Clare are doing quite well at school at the moment

9. A good friend knows when you’re upset about something

10. How do you spell your name?

1. In Monopoly , you move around the board, buying houses and hotels.

2. Are you watching this program or can i turn the tv off?

3. Regular exercise helps you to stay healthy.

4. I am using my brother’s guitar until i get a new one.

5. Does Simon always help washing-up after lunch?

6. Have you ever had any sweaters in a large size?

7. You aren’t using the kite right. Let me show you.

Dad belongs to the local astronomy club.

One game I 𝗮𝗺 𝗹𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 – 𝗹𝗼𝘃𝗲 is backgammon. You 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 – 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘄 the dice and then you move your pieces around the board. It 𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗲𝗺𝗶𝗻𝗴 – 𝘀𝗲𝗲𝗺𝘀 quite easy, but in fact you 𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴 – 𝗻𝗲𝗲𝗱 to be quite careful.When your piece lands on one of the other person’s pieces, you 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 – 𝘁𝗮𝗸𝗲 it off the board and you send it back to the beginning. You 𝗮𝗿𝗲 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 – 𝘄𝗶𝗻 by getting all your pieces to the end and off the board. Some people 𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗿𝗶𝗻𝗴 – 𝗽𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿 chess, but I 𝗮𝗺 𝗻𝗼𝘁 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 – 𝗱𝗼𝗻’𝘁 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 that game. Right now, 𝗜 𝘄𝗮𝗶𝘁 – 𝗜’𝗺 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 to have a game with my brother. 𝗛𝗲 𝗱𝗼𝗲𝘀 – 𝗛𝗲’𝘀 𝗱𝗼𝗶𝗻𝗴 his homework. I usually win, so I think he doesn’t want to play a game with me!

Posted in English

Present simple

1.Helen gets up at half past seven every day.

2.Helen often eats fast food for lunch .

3.Helen usually meets her friends for coffee in the evening.

4.Helen watch a film at the cinema once a week.

5.Helen rarely goes to the gym.

6.Helen has a driving lesson twice a week.