Posted in Uncategorized

Ամփոփում (2021 սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

Նախագծեր՝

Nirvana presentation

Vivienne Westwood presentation

Characters who changed the world

A hard choice

Սիրադեղյանական ընդերցումներ

Վահան Թոթովենց 1 2

Արևմտահայերեն բանաստեղծություններ

Ես ունեմ շաս նախագծեր , բայց ես որոշեցի նշեմ իմ ամենա սիրածները։