Posted in Uncategorized

ՃԱՐՊԵՐ

Ճարպերը կենդանական և բուսական հյուսվածքների բաղադրիչներ են։ Կազմված են հիմնականում գլիցերինի և տարբեր ճարպաթթուների միացություններից՝ գլիցերիդներից։ Պարունակում են կենսաբանորեն ակտիվ ֆոսֆատիդներ, ստերիններ և որոշ վիտամիններ։

Ճարպերը սննդի անհրաժեշտ և առավել կալորիական բաղադրամասեր են և օրգանիզմի էներգիայի աղբյուր։ Դրանք նպաստում են սննդի մեջ օգտագործվող այլ մթերքների ավելի լավ ու լիարժեք յուրացմանը, հաճելի համ ու բուրմունք են տալիս մթերքներին։Ճարպերի նկատմամբ մարդու պահանջը կազմում է օրական 1-1,5 գ՝ 1 կգ զանգվածի հաշվով (օրինակ՝ 70 կգ զանգվածով մարդու համար այն կազմում է օրական 70-105 գ)։

Ճարպերի կառուցվածքը հաստատվել է ֆրանսիացի քիմիկաոսներ Է. Շևրելի և Մ. Բերտլոյի կողմից։19-րդ դարի սկզբին Շևրելը հաստատել է, որ ճարպերը հիմքի առկայությամբ ջրի հետ տաքացնելիս ճեղքվում են՝ առաջացնելով գլիցերին և ճարպաթթուներ։ Կենդանական և բուսական ճարպերը մշակելով, նա նկատեց, որ ճարպերի օճառացման ժամանակ առաջացած նյութերի կշիռը, մոտ 5 %-ով գերազանցում է ելանյութային ճարպի կշռին։ Ընդ որում ածխածնի կշիռը մնում է անփոփոխ, իսկ թթվածնի և ջրածնի կշռային քանակությունները մեծանում են այն նույն հարաբերությամբ, ինչ հարաբերութթյամբ որ նրանք պարունակվում են ջրի մեջ։ Այստեղից Շևրելը ենթադրեց, որ ճարպերի օճառացման ժամանակ տեղի է ունենում ջրի միացում։Շևրելը ճարպերը ճեղքելով ստացավ 3 թթուներ, որոնցից երկուսը՝ ստեարինաթթու և մարգարինաթթու, պինդ թթուներ են, իսկ մյուսը՝ օլեինաթթու, որն էլ հեղուկ ճարպ է։Որոշ ճարպերում (օրինակ, կարագի մեջ), բացի նշված 3 թթուներից, Շևրելը գտավ նաև ուրիշ թթուներ՝ այսպես, նա հայտնագործեց կարագաթթուն, կապրոնաթթունև կապրինաթթուն։ Շևրելի հայտնաբերած մարգարինաթթուն դա ստերինաթթվի և պալմիտինաթթվի խառնուրդ է։1854 թվականին Բերտլոն առաջին անգամ ճարպերը սինթեզեց, նա զոդված խողովակներում գլիցերինը տաքացրեց թթուների հետ։Ճարպերի կառուցվածքն արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով՝

Triglyceride.svg

որտեղ՝ R ¹, R² և R³ ճարպերի ածխաջրածնային ռադիկալներն են։ Ածխաջրածնային ռադիկալները հիմնականում տարբեր են լինում։ Օրինակ՝ կովի կաթից ստացված կարագի հիմնական բաղադրամասը բութանաթթվից, պալմիտինաթթվից և ստարինաթթվից առաջացած ճարպն է։Բնական ճարպերը կազմում կան հագեցած (սահմանայի) կարբոնաթթուների (պալմիտինաթթու՝ C15H31COOH, ստեարինաթթու՝ C17H35COOH և այլն) և չհագեցած կարբոնաթթուների (օլիենաթթու՝ C17H33COOH, լինոլաթթու՝ C17H31COOH, լինոլեինաթթու՝ C15H29COOH և այլ) մնացորդներ։Բոլոր ճարպերը հիդրոֆոբ նյութեր են ջրից թեթև և ջրում չեն լուծվում, լավ լուծվւմ են օրգանական լուծիչներում՝ էթանոլում (5-10 %)[1]բենզինում։Բնական ճարպերը պարունակում են հետևյալ ճարպաթթուները՝
Հագեցած.

Չհագեցած
Ալկեններ։

ալկադիեններ։

Որոշ ճարպեր կազմում մտնում են ինչպես հագեցած, այնպես էլ չհագեցած կարբոնաթթուների մնացորդներ.

ԵռգլիցերիդներԹթվային մնացորդներ, ըստ կշռի %
ՊալմիտինաթթուՍտեարինաթթուՕլեինաթթուԼինոլաթթուԼինոլեինաթթու
Կարագաթթու25113465
Արևածաղկի յուղ1143846
Ձիթապտղի յուղ102824
Կտավատի ձեթ5356225
Ոչխարի ճարպ (պինդ)38303539
Տավարի ճարպ (պինդ)31264022
Խոզի ճարպ (պինդ)27144555
Ճարպերը մարդու օրգանիզմում2584610
Posted in Uncategorized

8-12 февраля (Урок 1-2)

1.Отчего старик-банкир впал в отчаяние?

Старик-банкир впал в отчаяние, потому что вспомнил, что должен узнику оплатит два миллиона.

2. Можно ли этим оправдать его намерение убить юриста?

Я думаю, что нет, потому что как можно ради денег убить кого-либо, я это не могу оправдать.

3. Как вы думаете, смог бы он убить узника?

Мне кажется, что он в последний момент осознал бы, что делает и остановился. Думаю его совесть не позволил бы ему совершить такое.

4. Банкир вынашивал план смертного приговора невинному человеку. Дайте оценку его поступку.

Для меня он был очень эгоистичным, жалким и жестоким человеком и его поступки тоже.

5. Как вы думаете, должен ли банкир испытывать чувство благодарности к узнику? Почему?

Конечно должен, потому что узник отказался от денег, которого на самом деле он заслужил, потому что у них был пари.

6. «Жалкий человек»! — подумал банкир о юристе. Кто из двоих более достоин жалости? Почему?

Я считаю, что банкир более достоин жалости, потому что он готов был убить человека ради денег, а юрист был честным, добрым человеком.

7. Опишите узника.

Узник был очень мудрым, точнее стал мудрым, и еще он был честный, добрым, умным. Коротко говоря он был хорошим человеком.

8. Как вы объясните презрение банкира к самому себе? Что его волновало больше: собственная низость или благородство узника, радость обладание деньгами или утраченное самолюбие? 

Я думаю, точнее надеюсь, что банкира волновало собственная низость, утраченное самолюбие, потому что если после этого его будет волновать благородство узника или радость обладание деньгами, то он точно очень жалкий человек.

9.  В рассказе ничего не говориться о дальнейшей жизни добровольного узника. Попробуйте составить небольшое сочинение на тему: “Жизнь среди людей”.

Жизнь среди людей ярко, красиво, весело. Конечно каждый человек живет для себе, сам по себе, но конечно очень важно быть среди людей. Что-то узнавать, что-то понять, что-то или кому-то любить, кому-то ненавидеть. Все эти чувство которые мы чувствуем необходимо и важно для нас, для нашей жизни. То-есть, чтобы жить, надо чувствовать, а для этого нужно жить среди людей, общаться, любить и ненавидеть.

10. Прочитайте цитаты из рубрики “Мудрость великих”. Созвучны ли они содержанию рассказа?

Эти цитаты как-будто были написаны именно для этого рассказы. Каждая цитата была созвучна содержанию рассказа.