Posted in Գրականություն 8

Մատթէոս Զարիֆյան (Ծովուն դիմաց)

Ծովուն դիմաց

Կարդալ բանաստեղծությունը և կատարել առաջադրանքները:

Առաջադրանքներ

Բանաստեղծությունը փոխադրել արևելահայերեն (շարադրանքըազատ)

Հոգիս այսօր մութ-կապո՜ւյտ է ծովի պես,
Եկուր լռել իր ամայի ափին․․․
Հոգիս այսօր ե՜րգ ունի ճի՛շտ ծովի պես,
Եկուր լսել՝ մինչև աչքերդ թրջվեն․․․

Գիշեր է, մե՜ծ լուսնընկայով արծաթե,
Բայց լույսն այս ցուրտ, օ՜, չե՛մ կարող սիրել ես․
Իմ լուսնընկան դո՛ւ ես, ամպե մի կտոր,
Եղիր Աստվա՜ծն իմ երկննքին տրտմերես․․․

Հոգիս այսօր խենթացե՜լ է ծովի պես․․․

Տրտմերես բառը բարդ բառ էորովհետև  Գտիր բառի բոլորարմատները և առանձինառանձին դրանցով կազմիր ևս մի քանիբառ:

Տրտմերես=տրտում+երես

 • տրտմաբար, տրտմություն
 • երկերեսանի, աներես

Ծովին նկարագրող հատվածները դուրս գրիր:

Հոգիս այսօր մութ-կապո՜ւյտ է ծովուն պես,
Եկուր լըռել իր ամայի ափունքին․․․
Հոգիս այսօր ե՜րգ ունի ճի՛շտ ծովուն պես,

Հոգիս այսօր խենթեցե՜ր է ծովուն պես․․․

Քանի որ քնարական հերոսն իր հոգին նմանեցնում էր ծովինդուրսգրածդ հատվածների միջոցով փորձիր նկարագրելթե ինչհոգեվիճակում էր նա:

Ինձ թվում է, որ նա ցածր տրամադրություն ուներ և իրեն նմանեցնում էր երեկոյի հանդարտ, հանգիստ և մռայլ ծովին:

Ստեղծագործական աշխատանք – Հոգիս ծովի պես …

Դարերի ընդացքում մարդիկ իրենց հոգին փորձել են արտահայտել բնության երևույթներով, բայց ամենահաճախը օգտագործել են որպես նմանություն ծովը: Ծովը իսկապես նման է մեր տրամադրությանը: Կան ժամանակներ երբ ծովը հանգիստ հանդարտ է, իսկ կան ժամանակներ, երբ ալիքները փորձում են ամեն ինչ ոչինչացնեն կատաղած գաձանի նման: Այդ նույն տրամադրությունները ունի մարդը: Բայց ամենակարևորն այն է, որ ծովը ունենում է նաև մռայլ բայց նաև հանդարտ ժամանակներ, ինչ որ հաճախ լինում է մարդկանց հետ: Այդ երևույթը հաճախ լինում է մայրամուտուն, երբ արևը դանդաղ և մռայլ իջնում է հորիզոնի գծից, իսկ ծովը մռայլ նայում է արևին և մարդկանց տհաճություն պարգևում:

Բանաստեղծությունը սովորել անգիր:

Posted in Русский 8

25-29 ноября (Урок 1)

Упр. 43 (пособие » Чистая грамматика», сл. 259.)

Упражнение 43. (ТРКИ-1 и выше.) Раскройте скобки.

 1. Здесь можно переходить через дорогу? Я хочу перейти на другую сторону улицы.
 2. Расскажи про этого человека!
 3. Мусор следует бросать в урну.
 4. Заверни подарок в красивую бумагу.
 5. Зачем он носит эту бороду?
 6. Зачем он обманывает своих родителей?
 7. Осторожно, не наступайте мне на ноги!
 8. Я поеду в Финляндию, Швецию, Норвегию на каникулах.
 9. Если я поеду в Европу, надо поменять рубли на евро. 10 Его тошнит в автобусе.
 10. На самолёт напали бандиты и захватили заложников.
 11. Она положила в кошелёк тысячу рублей и повесила кошелёк на шею.
 12. Выходи за меня замуж! -А на что мы будем жить? Только на стипендию?
 13. Женщины борются за равноправие с мужчинами.
 14. Она очень любит художественные фильмы, потому что там она видит своих любимых артистов.
 15. Этот артист хорошо загримирован под Ленина.
 16. Не садитесь на стол, это плохая примета. Сядьте лучше на дивану или табуретку. 
 17. Меня всегда раздражает, когда люди ведут себя неделикатно.
 18. Я не променяю мою подругу на никакую другую.
 19. Возьми меня под руку.
 20. Ты можешь рассчитывать на мою поддержку.
 21. Вы можете обратиться за помощью на кафедру.
 22. При нагревании лёд превращается в обычную воду, а затем в пар.
 23. На таможне семье разрешается заполнить одну таможенную декларацию на всех членых семье.
Posted in Պատմություն 8

Դիվանագիտություն

Դիվանագիտություն, պաշտոնական գործունեության ձև, որը վարում են պետության ղեկավարները, կառավարություններն ու հատուկ մարմինները՝ պետության արտաքին քաղաքականությունը, արտասահմանում նրա իրավունքներն իրականացնելու, շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Գրականության մեջ դիվանագիտությունը հաճախ բնութագրվում է որպես գիտություն արտաքին հարաբերությունների մասին։ Համապատասխանում է «դիպլոմատիա» տերմինին։ Դիվանագիտության ընդհանուր ղեկավարը պետության գլուխն է, ներկայացուցչական մարմինն ու կառավարությունը, անմիջական օպերատիվ ղեկավարը՝ արտաքին գործերի հատուկ մարմինը։ Պետության արտաքին քաղաքական ամենօրյա հարցերով զբաղվում են

 • դիվանագիտական ներկայացուցչությունը
 • հյուպատոսություն
 • առևտրական ներկայացուցչությունները
 • միջազգային կազմակերպություններին առընթեր՝ պետությունների ներկայացուցիչները

Կոնկրետ հանձնարարություններ կատարելու համար գործուղվում են նաև ժամանակավոր առաքելություններ։ Դիվանագիտական գործունեությունը կարգավորվում է դիվանագիտական իրավունքի միջոցով։ Արտաքին քաղաքականությունն իրականացնելու նպատակով պետությունը դիվանագիտության միջոցով ներգործում է այլ պետությունների, նրանց պաշտոնական ներկայացուցիչների, ազդեցիկ քաղաքական շրջանների ու հասարակության, ինչպես նաև միջազգային դրությաև վրա։ Պետությաև արտաքիև քաղաքակաևության հաջողության գրավականը դիվանագիտության խելացի կազմակերպումն է, քաղաքական իրադրության ճիշտ գնահատումը։ Դիվանագիտական գործունեության ձևերը բազմազան են՝

 • դիվանագիտական
 • կոնֆերանս
 • խորհրդակցություն
 • դիվանագիտակաև գրագրություն
 • միջազգայիև պայմանագրերի նախապատրաստում
 • կնքում