Posted in Ֆիզիկա 8

Դաս.15

Թեմա՝

§14. ԷներգիաՄեխանիկական էներգիա

§15.Կինետիկ էներգիա

§16.Պոտենցիալ էներգիա

1.Որ մեծությունն է կոչվում էներգիա:

Այն ֆիզիկական մեծությունը,որը բնութագրում է մարմնի աշխատանքկատարելու ունակությունը,կոչվում է էներգիա:

2.Բերել օրինակներորոնք ցույց են տալիս էներգիայի և աշխատանքիկապը:

3.Ինչ միավորով է չափվում էներգիան ՄՀում:

Էներգիան ՄՀում չափվում է ջոուլով  (Ջ),ինչպես և աշխատանքը:

4.Մեխանիկական էներգիայի ինչ տեսակներ գիտեք:

Մեխանկայում ուսումնասիրում են  կինետիկ էներգիան և պետենցիալէներգիան:

5.Որ էներգիան են անվանում կինետիկ:

Կինետիկ են անվանում այն էներգիան,որը ուսումնասիրում էմարմինների շարժմամբ պայմանավորված էներգիան:

6.Ինչ մեծություններից է կախված մարմնի կինետիկ էներգիան:

Մարմնի կինետիկան կախված էvարագությունից ևmզանգվածից:

7. Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կինետիկ էներգիան:

Eկ =mv2 : 2

8. Երբ է մարմնի կինետիկ էներգիան զրո:

Երբ որ մարմինը գտնվում է դադարի վիճակում:

9.Ինչպես է փոխվում մարմնի կինետիկ էներգիան ՝

Հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում։

10.Որ էներգիան են անվանում պոտենցիալ:

Պոտենցիալ էներգիա անվանում են մարմինների փոխազդեցությամբպայմանավորված էներգիան։

11.Բերեք պոտենցիալ էներգիայով օժտված մարմինների օրինակներ:

Սեղմված զսպանակը կամ ճկված քանոնը:

12.Ինչ բանաձևով է որոշվում Երկրից որոշակի բարձրությամբ մարմնիպոտենցիալ էներգիան:

Eպ = mgh

13.Փոխվում է արդյոք Երկրի մակերևույթին զուգահեռ թռչող մարմնիպոտենցիալ էներգիան:

14.Մարմինն ընկնում է որոշակի բարձրությունիցԻնչպես է փոխվում նրապոտենցիալ էներգիան անկման ընթացքում:

15.Ինչպես կարելի է համոզվելոր սեղմված զսպանակն օժտված էպոտենցիալ էներգիայով:

16.Կատարելով անհրաժեշտ չափումներ՝ հաշվեք սեղանին դրված որևէառարկայի պոտենցիալ էներգիան հատակի նկատմամբ:

Posted in Հայոց լեզու 8

Միասնության խնդիր

Ամբողջ օրը բակում ընկերոջս հետ հեծանիվ քշեցի:

Ընտանյոք հանդերձ  (կամ ՝ ընտանիքով) եկել էին խնջույքի:

Միասնության խնդիրը ցույց է տալիս այն առարկան կամ անձին, որի հետ միասին է արվում գործողությունը:

Կետերի փոխարեն գրիր միասնության խնդիր (երեք ձևն էլօգտագործիր):

• Նուբարն ամեն առավոտ հոր հետ բարձրանում էր սարը:

• ընկերներով մասնակցեցինք նրա մեծարման երեկոյին:

• Վարդգեսը ժամանակ չուներ նրանց հետ այդ հարցը քննարկելու:

• Նա միշտ որսի էր գնում ընկերների և բարեկամների հետ:

• Մինչև ուշ երեկո տղամարդիկ աշխատեցին դաշտում:

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:
• Նրանք, սառը տունդրայում կամ արեւադարձային ջունգլիներում սառը հող վարողները, համարյա միշտ կյանքից գնում են քաղաքի ստվերների հետ, առանց հետք թողնելու:

Նրանք-ենթակա.
տունդրայում- տեղի պարագա.
սառը-որոշիչ.
ջունգլիներում-տեղի պարագա.
արեւադարձային-որոշիչ.
հող վարողները-բացահայտիչ.
սառը-որոշիչ.
գնում են -ստորոգյալ.
կյանքից-անջատման խնդիր.
քաղաքի-հատկացուցիչ.
ստվերների հետ -միասնության խնդիր.
հետք-ողիղ խնդիր.
թողնելու-ստորոգյալ

Կետադրիր։

 1. Մարդը՝ Երկրի համեմատությամբ այդ անսահման փոքր էակը, իր մահկանացու։
 2. Հետաքրքիր հետազոտությունների ճանապարհորդները, այժմ մի փոքր տրորված՝ նորից հեռուն են տանում:
 3. Բնության մեծ գաղտնիքը ՝ կյանքի ծագումը գուշակելու համար, ինքն իրեն բանտարկել էր փորձասենյակում:
 4. Անիվ չունեցող սահնակները շարժվում են ձյան վրայով, իսկ նրանց նման ուրիշ սահակողավոր քարշակները ՝ սալով
 5. Մանեն կարդում էր բոլորովին հանգիստ, և նրա ձայնը հնչում էր հարթ ու հավասար:
Posted in Հայոց լեզու 8

Անջատման խնդիր

Արսենը քեզնից (ումի՞ց) երբեք չի կարող բաժանվել:

Մարդիկ սարսափահար փախչում էին այդ կեղծիքից(ինչի՞ց):

Այն առարկան, որից ծագում է, սկսում է կամ անջատվում, բաժանվում է գործողությունը, կոչվում է անջատման խնդիր:

Հարցերի փոխարեն գրիր անջատման խնդիրներ:

• Նա վաղուց էր ձանձրացել նրանից:

• Նա թաքցրեց իր անհանգստությունը մայրիկից:

• Ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում զգեստից ազատվել:

• Նա մեզ չզրկեց երջանկությոնից:

• Աշխարհն էս է, ի՞նչ ես ուզում շրջապատից,մարդուց:

Ընդգծիր անջատման խնդիրները:

• Ինձ հանդիպած մարդկանցից իմացա, որ գյուղը դեռ շատ հեռու է:
• Հայրը խորշում էր զավակների վարած ցոփ ու աննպատակկյանքից:
• Հոգնեցի գրքերից անհամար,
Աշխարհից այս խավար ինձ տարեք….
Փրկեցեք մտքերից այս անծայր,
Փրկեցեք խոսքերից այս խելոք…
• Բախտը ինձնից թռավ գնաց վերջալույսի շողերի պես: • Երկրաբանները քարտեզը նշված վայրից տեղափոխել էին:

Վերլուծիր նախադասությունը:

• Փղերի լրիվ ոչնչացում է սպառնում նաև շատ ուրիշ վայրերի, որտեղ որսագողերի և փղոսկր վաճառողների դեմ ոչինչ չի ձեռնարկվում:
ոչնչացում-ենթակա.
սպառնում է-ստորոգյալ.
փղերի-հատկացուցիչ
վայրերի-հատկացուցիչ.
ուրիշ-որոշիչ.
որտեղ-տեղի պարագա.
որսագողերի-հատկացուցիչ.
վաճառողների-հատկացուցիչ.
փղոսկր-որոշիչ.
չի ձեռնարկվում-ստորոգյալ.
ոչինչ-

Կետադրիր.

 1. Աղթամար կղզին՝ որ հայտնի է հին հիշատակներով, տարածվում է Վանա լճի հարավարևելյան մասում:
 2. Կանաչ կղզին՝ խոշոր կետ ձկան տեսքովերկարում է հարավից հյուսիս՝ պոչն ու մեծ գլուխը դեպի վեր երկարած:
 3. Լուսաբացի առաջին սարսուռը՝ թարմ ու պայծառ սահում էր արթնացած մակերեսի վրայից:
 4. Ձայնը գլխին էր տալիս, գովերգում անսահման երեկոն, որն օրորվում էր բլուրների վրա՝ եկեղեցու հնչուն զանգակի պես:
 5. Նրա հրացանը նշանից շեղվեց և իր թնդյունով՝ աղավնուն քնից զարթնեցրեց:
 6. Ինքնաթիռն ուժգին ցնցվեց, և նրա աջ թևը շլացուցիչ բոցերով պարուրվեց:
 7. Հայաստանը՝ ուր որոշել էր գնալ մանուկ հասակիցչէր տեսել:
 8. Դժվարին չարքաշ կյանքի ընթացքում, հեռավոր հայրենիքը հաճախ այցելել էր նրան՝ երազի պես շքեղացած, քաղցր:
 9. Լուրը՝ իբրև ժանտախտ, սողոսկում էր բոլորի տները:
 10. Ցանքսերը երաշտից փրկելու հույսը ոգեշնչել էր բոլորին՝ ծեր թե մանուկ, կին թե տղամարդ:

Որոշիչ, ենթակա, խնդիր նախադասությունները դարձրեք բառակապակցություններ (դերբայական դարձվածներ):

• Ով իր նպատակը լավ է պատկերացնում, դրան հասնելումիջոցը կգտնի:
Իր նպատակը լավ պատկերացնողը, դրան հասնելու միջոցը կգտնի։

• Թե ինչ եղավ իրեն այդ պահին, ինքն էլ չիմացավ:
Իր հետ այդ պահին եղածը, ինքն էլ չիմացավ։

• Ումից բոլորովին չէր սպասում, նարնից էլ հարված ստացավ:
Բոլորովին չսպասված մարդուց էլ, հարված ստացավ։

• Պատրաստ էր իր մտադրությունը բարեկամին հայտնելու՝ պայմանով, որ ուրիշը չիմանար:

• Հետո այնպիսի մրրիկ բարձրացավ, որ երկինք ու երկիրխառնեց իրար փոշով ու աղբով: