Posted in Պատմություն 8

Օսմանյան կայսրություն և Իրան

Արևելքի ավանդական հասարակությունները/Օսմանյան կայսրություն և Իրան/,/Համաշխարհային պատմույթուն, 8-րդ դասարան, էջ 48-53/

Տանը

 • Սահմանել  «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը, նրան առնչվող 10 հասկացություն:

Ավանդական հասարակության մյուս բնորոշ գիծը գյուղական համայնքիամրությունն էր ։ Պետական հարկերը գանձվում էին ոչ թե առանձին հողագործներից, այլհամայնքից:

 • Ավանդականությունը Արևմուտք- Արևելք հակադրության մեջ:

Նոր ժամանակներում Ասիայի երկրներն իրենց զարգացմամբ սկսեցին հետմնալ եվրոպական երկրներից։ Դապայմանավորված էր արևելյան հասարակություններին բնորոշ մի շարք առանձնահատկություններով։ Արևելքում հողի միակ և գերագույն սեփականատերը պետությունն էր։ Դագալիս էր հնուց։ Ամբողջ երկրի մաս շտաբով հասարակական աշխատանքները իվիճակի էր կազմակերպել ևղեկավարել պետությունը։

 • Կազմել  նոր ժամանակներ ի/ XVII-XX դարի սկիզբ/ Օսմանյան  Թուրքիայի,  շահական Իրանի ժամանակագրությունը: 

1789-1807թթ.-Սելիմ 3 սուլթան անցկացրեց ռազմական,  տնտեսական,  վարբականհողային այլ բարեփոխումներ։

1808-1839թթ.-Գործը շարունակեց Մահմուդ 2 սուլթանը

1826թ.-Մահմուդ 2 ոչնչացրեց ենիչերիների զորաբանակը

1839 և 1856թթ.-Աբդուլ Մեջիդսուլթանի օրոք հրապարակվեցին հրովատարակներ բարենորոգումների մասին

1863թ.- Հայգործիչները մշակեցինար և մտահայությաններ քինկյանքը կարգավորող «Ազգայինսահմանադրությունը»

1796թ.-Իրանում Աղա Մահմեդ խանի հռչակվելը որպեսշահ

 • «Հայերը Իրանում»/ փոքրիկ հետազոտական աշխատանք/:

 Իրանում հայերի հաստատումը դարավոր պատմություն ունի։ Հայկական էթնոսը ժամանակակից Իրանի տարածքում, որի հյուսիսային շրջանները պատմական Հայաստանի մաս են կազմել, հայտնվել է անհիշելի ժամանակներից։ Վաղ միջնադարի ընթացքում հայերի ներգաղթ են կազմակերպել Իրանի տարբեր արքաներ՝ Շապուհ 2 Երկարակյացը, Հազկերտ 2, Խոսրով 2 Փավրեզը և ուրիշներ: Հայաստանի երկրորդ բաժանումից և արաբական արշավանքներից հետո հետո Մեծ Հայքից վերջնականապես անջատվել և Ատրպականին են կցվել Պարսկահայքը և Վասպուրականի մի քանի գավառներ: Ուշ միջնադարում շահ Աբաս 1 հրամանով այստեղ են տեղափոխվում հազարավոր հայեր՝ Արարատյան դաշտից ու հարակից տարածքներից։ Նրանց բռնի բնակեցնում են մայրաքաղաք Սպահանից ոչ հեռու՝ Նոր Ջուղա քաղաքում: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունից հետո ձևավորվում է հայկական սփյուրքը, հայերի որոշ քանակություն Արևմտյան Հայաստանից տեղափոխվում են Իրան։ Հետագայում նրանց են միանում հայերի այլ խմբեր՝ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հազարավոր հայերն հայրենադարձվում են։ Նախքան Իրանի իսլամական հեղափոխությունը հայության թիվը հասնում էր 200 հազարի: 20-րդ դարի ընթացքում Թեհրանում, մասամբ նաև՝ Թավրիզում ու Սպահանում հիմնադրվել են բարեգործական, գիտական, կրոնական, հասարակական, մարզական, մշակութային ու քաղաքական կազմակերպություններ։

Posted in Գրականություն 8

Հայ-ռուսական համալսարանում

Դասերից հետո մենք գնացինք Հայ-ռուսական համալասարան, ավագ դպրոցի աշակերտների հետ: Սկզբում գնացինք համալսարանի մարզական հատվածը: ԻՆձ հատկապես դուր եկավ բասկետբոլի դահլիճը: Հետո ծանոթացանք համալսարանի կանոնների հետ: Բավականին հետաքրքիր ներկայացրեցին մեզ համալսարանի պատմությունը: Տեսանք նաև համալսարանի այգին, որն ուներ հետաքրքիր հատվածներ: Համալսարանում մեզ հյւորսիրեցին: Հետո գնացինք ֆիլմի ցուցադրությանը, վերնագիրն էր՝ ”Я подарю тебе победу”: Այս պատմությունը հիմնված էր պատերազմական իրադարձությունների վրա: Այն բավականին հետաքրքիր, խորը ֆիլմեր: Ֆիլմի պատմությունը իրական էր: Այդ օր, ինձ համար շատ հետաքրքիր անցավ, բավականին հագեցած:

Posted in Հայոց լեզու 8

Միջոցի խնդիր

Վարդանը քարերով (ինչո՞վ) ամրացրել էր իր նկուղը:

Ծանոթների միջոցով (ումո՞վ) նա տեղավորվեց աշխատանքի:

Այն առարկան, ինչով կամ ինչի միջոցով կատարվում է գործողությունը, կոչվում է միջոցի խնդիր:

Հարցերը փոխարինիր միջոցի խնդիրներով:

 • Ժայռի գագաթը միայն խմբով կարելի է բարձրանալ:
 • Փոքրիկ տունը գյուղում կարմիր տանիքով էր առանձնանում:
 • Նա իր սև գործն անում էր հանցագործի միջոցով:
 • Աղջկա մազերը կապված էին ժապավենով:
 • Այդ օրերին քաղաքն ապրում էր Շառլ Ազնավուրով:
 • Հարցերին պատասխանող պարոնը լրագրողի միջոցավ մոտեցավ մեքենային:

Ընդգծիր միջոցի խնդիրները:

 • Ջեքը նկարահանող խցիկով կաշկանդում էր ներկաներին:
 • Նավաստին նրանց խուճապին հետևում էր ներողամիտ ժպիտով:
 • Նավը սուրի նման հսկա քթամասով ճեղքում էր ջուրը:
 • Ընկերոջ միջոցով լուրը հասցրեց գյուղացիներին:
 • Սպիտակ ձին թռչում էր, ոտքերով դոփում գետինը:
 • Ծերունին հաճախ էր իր թոռնիկ Կարոյով հպարտանում:

Վերլուծիր նախադասությունը:

 • Արտերում հասած ցորենները ծփում էին, հողի մշակները մրսում էին խրամատներում և անվարժ ձեռքերով շարժում էին հրացանի ձգանը:

Կետադրիր:

 1. Արյունոտվում էր զորավարի սիրտը, իր հայրենիքի` Իտալիայի թշվառ վիճակից:
 2. Մենք` երեխաներս, հիանում էինք նորելուկ գառնուկով:
 3. Ես` երկու ձեռքով գրկել էի նորածին երեխային, և նա խաղաղ քնել էր իմ գրկում:
 4. Ընկերս` շրջապատում հայտնի իր անասելի չարություններով, բակից տուն չէր գալիս:
 5. Անձրևների և հալոցքի, ջրի լեռնային ապարները, մաշեցնող շիթերը քայքայում են, նաև շատ հանքային աղեր:
 6. Քամին` շպրտում է փեթակների տանիքները, և փեթակների մեջ անձրև է լցվում:
 7. Երեխան` ձին բերելու գնացած ձորի այս լանջին մոլորվում է:
 8. Ճաք է տվել մեծ ժայռը և չի փլվում՝  մարդ չգիտի, թե որտեղ կառուցի իր տունը:
 9. Պայծառ է նա, որպես մշտաբորբոք փարոս և վառվում է հրով՝ անշեջ բոսոր:
 10. Այդ բոլորի փոխարեն ունեինք մի գեր, անհաջող գեներալ Վիտտորիո Էմմանուել՝ բարակ, երկար վզով:

Գտնել ուղիղ և հանգման խնդիրները:

 1. Ջրաղացպանը չիբուխը դրել էր բերանին և գոհ ծխում էր:
 2. Հայրս մեզ գնում էր խաշխաշով բլիթներ:
 3. Այդ օրը տեսուչը կանչեց ինձ և մանրամասն հարցեր տվեց:
 4. Բոլորին հետաքրքրող երիտասարդը վերադարձավ գյուղ:
 5. Փորձված զինվորն անընդհատ խրատում էր նորեկներին:
 6. Վասոն մոտեցավ խորտկարանին և բացեց ժանգոտած դուռը:

Posted in English

November 25-29 (Lesson 2)

English in mind, slide 18, Culture in mind

Homework: Retell the text

Everyone in the world loves to listen to music, but they don’t know how music was created. In 1900 the piano was released. A player piano plays music that is programmed on paper rolls with holes in them and you can also play it like a ‘player pianos’. In 1910, phonographers became fashionable. In the 1920s and 1940s, gramophones became fashionable, and from the 1960s cassettes.  And finnaly they could listen to music whenever they want.