Posted in English

December 9-13 (lesson 1)

Homework: choose 1 of the topics fro the discussion box and write an essay ( app. 200 words) English in mind , slide 28

1.PNG

2. I agree with Jess she did say something important on my opinion to, there is no purpose of not achieving something. When we have a goal, we can do all we can to achieve our goals. It’s not easy work but you need to try anyway. When you set your goals and try to achieve them they will be the most amazing and rightest thing that you can ever do.There are people that don’t wanna work or achieve any goal they stay where they were . But that is not the case, you have to strive, and work to make it possible to achieve what you want and get to your dream .🥰🥰🥰

Posted in Գրականություն 8

Առաջին շրջանի հաշվետուցուն

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

 • բացակայություներ չունեմ ։
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
 • Русский-27
 • English – 16
 • Համաշխարհային պատ -14
 • Հայոց լեզու – 16
 • Հայոց պատ. – 18
 • Հանրահաշիվ -23
 • Քիմիա -5
 • ՖԻԶԻԿԱ  – 7
 • Աշխարագրություն – 14
 • Գրականություն -29
 • Երկրաչաբություն – 12
 • Կենսաբանություն – 6
 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
 • Մասնակցել եմ սահմնաված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին ուշացել եմ 5 անգամ։ 
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության 
  • բացակայել եմ 4 անգամ։
  • խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   1 անգամ։
   ուսումնասիրություն
   լուսաբանում
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում
   անհատական աշխատանքը նախագծում
  • Ջրիկ tv
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
   1 անգամ
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
   Այս կիսամյակ չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
   Չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
   Այս կիսմյակ չեմ մասնակցել։
 • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
  • Խախտում չունեմ։
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
  Ձեռքբերումներ չունեմ։
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • Русский  — վատ
 • Հայոց լեզու-Գրականություն  — նորմալ
 • Հանրահաշիվ-Երկրաչափություն — վատ
 • Պատմություն — նորմալ
 • Քիմիա  — լավ
 • քինո ֆոտո – գերազանց
 • English  — գերազանց
 • Աշխարհագրություն  — լավ
 • Տրամաբանական մաթեմատիկա – նորմալ
 • Կենսաբանություն  — նորմալ
 • Ֆիզիկա  – նորմալ
 • Ֆիզկուլտուրա — գերազանց
 • Երգ —գերազանց
 • Պար —գերազանց
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
  Առաջարկներ չունեմ։
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք

Ֆիլմերի դիտում։

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
 • Ընթեցանություն
 • Բլոգավարություն
 • Ես ազատում եմ ինձ ցանկապատերից(12)
 • Մտափունջ
 • Քիմիան և սնունդը 
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
   Առաջարկներ չունեմ։
  • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը