Posted in Uncategorized

Դասեր 8, 9,10

ԹԵՄԱ՝ Դինամիկա: Ներածություն:Նյուտոնի առաջի օրենք:Նյուտոնի երկրորդ օրենք:Նյուտոնի երրորդ օրենք:

Լաբորատորիայում փորձերի միջոցով քննարկվող հարցեր

1.Նյուտոնի առաջի օրենքի ձևակերպումը:

Ամեն մի մարմին շարունակում է պահպանել դադարի կամ հավասարաչափ ուղղագիծ շարժման վիճակը, քանի դեռ հարկադրված չէ փոփոխել այդ վիճակը կիրառված ուժերի ազդեցությամբ:

Մարմինը պահպանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները համակշռված են:

2.Բերել Նյուտոնի առաջի օրենքը հաստատող օրինակներ:

Երբ մեքենանայի շարժիչի քարշի ուժը համակշռում է շփման և օդի դիամդրության ուժերը մեքենան շարժվում է ուղղագիծ հավասարաչափԼ

3.Ինչ պայմաններում է մարմինը շարժվում ուղղագիծ հավասարաչափ:

4.Մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է: Մարմինը շարժվում է,թե գտնվում է դադարի վիճակում:

5.Ինչն է մարմնի արագության փոփոխության պատճառը:

6.Նյուտոնի երկրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը:

Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական՝ մարմնի զանգվածին: 

7.Որ դեպքում է մարմինը շարժվում արագացմամբ:

Այն դեպքում, երբ մարմինը կատարում է հավասարաչափ շրջանագծային շարժում:

8.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ:

9.Նյուտոնի երրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը:

Երկու մարմիններ միմյանց հետ փոխազդում են մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված ուժերով:

Սովորել Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ.13-էջ20-ըև էջ23-ից էջ36-ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

Պատրաստեք տեսանյութ՝ ձեր շրջապատում,առօրյայում հանդիպած հավասարաչափ,անհավասարաչափ,շրջանագծային,հավասարաչափ արագացող  շարժումների վերաբերյալ:Տեսանյութում լինի  մեկնաբանություն և եզրակացություն,այն տեղադրեք ձեր բլոգներում ,հղումը ուղարկեք ինձ:

Posted in Uncategorized

Домашнее задание: Поступки бывают хорошие и плохие. Кстати, плохие поступки называются » проступки». Наверняка, в школе ты совершал и хорошие, и плохие поступки. Напиши о них, расскажи, какие чувства ты испытывал при этом.

Я собираюсь рассказать вам о том, что плохого и хорошего я делалa в своей старой школе Из хорошо, что я былa в студенческом совете, потому что я люблю помогать людям, нравятся они мне или нет. Из плохого, мы сбежали вместе с моими друзьями с уроков. Сказали директору, что мы больны, и она поверила. Вот и все, что я могу рассказать.