Posted in Գրականություն 8

Առցանց ուսուցման փաթեթ

Մենք պատրաստեցինք տեսանյութ corona virus-ի մասին։ Մենք գնացինք քաղաք և պատահական անցորդներից տվեցինք 3 հարց։ Ես հիմա միքիչ կպատմ եմ corona virus-ի մասին։

Coronaviruses- ը (CoV) վիրուսների մեծ ընտանիք է, որոնք առաջացնում են հիվանդություն ՝ սկսած սովորական ցրտից մինչև ավելի ծանր հիվանդություններ, ինչպիսիք են Մերձավոր Արևելքի շնչառական համախտանիշը (MERS-CoV) և Սուր սուր շնչառական համախտանիշ (SARS-CoV): Վեպի կորոնավիրուսը (nCoV) նոր լարում է, որը նախկինում չի հայտնաբերվել մարդկանց մոտ:

Կորոնավիրուսները կենդանաբանական կենդանիներ են, այսինքն ՝ դրանք փոխանցվում են կենդանիների և մարդկանց միջև: Մանրամասների քննության արդյունքում պարզվել է, որ SARS-CoV- ն կրծկալ կատուներից մարդուն է փոխանցվել և MERS-CoV- ից ՝ ցամաքային ուղտերից մարդկանց: Մի քանի հայտնի կորոնավիրուսներ շրջանառվում են այն կենդանիների մեջ, որոնք դեռ չեն վարակել մարդկանց:

Վարակման ընդհանուր նշանները ներառում են շնչառական ախտանիշներ, ջերմություն, հազ, շնչառության թուլություն և շնչառության դժվարություններ: Ավելի ծանր դեպքերում վարակը կարող է առաջացնել թոքաբորբ, սուր սուր շնչառական համախտանիշ, երիկամների անբավարարություն և նույնիսկ մահ:

Վարակման տարածումը կանխելու համար ստանդարտ առաջարկությունները ներառում են ձեռքի կանոնավոր լվացում, հազի և փռշտոցների ժամանակ բերանը և քիթը ծածկելը, միսը և ձվերը մանրակրկիտ պատրաստելը: Խուսափեք սերտ շփումից յուրաքանչյուրի հետ, ով ցույց է տալիս շնչառական հիվանդության ախտանիշներ, ինչպիսիք են հազը և փռշտոցը:
Posted in Ֆիզիկա 8

Տատանումներ

Image result for տատանումների

Տատանումներհամակարգի վիճակի այնպիսի փոփոխություններ (շարժումներ), որոնց բնորոշ է կրկնվելիությունը։ Գոյություն ունեն բազմատեսակ տատանումներ, որոնք տարբերվում են ֆիզիկական բնույթով, առաջացման պատճառով, վիճակների փոփոխման արագությամբ, կրկնվելիության աստիճանով և այլն։ Տարբեր տեսակի տատանումներին բնորոշ են որոշակի օրինաչափություններ, որոնց ուսումնասիրությամբ զբաղվում է տատանումների տեսությունը։ Պարբերական տատանումների դեպքում կամայական ֆիզիկական բնույթ ունեցող F տատանվող մեծության արժեքը կրկնվում է ամեն անգամ միևնույն t=ժամանակամիջոցում․ F(t+T)=F(t), — oo<t<oo։

Տատանումների փուլտատանողական պրոցեսի վիճակը ժամանակի ցանկացած պահին որոշող մեծություն։ Օրինակ, ներդաշնակ տատանումներ կատարող լարման {\displaystyle U=U_{0}\cos(\omega t+\varphi _{0})}

հավասարման մեջ cos(ωt+φ0) մեծությունը տատանումների փուլն է (ω-ն անկյունային հաճախությունն Է, t-ն՝ ժամանակը, Ս0-ն՝ ամպլիտուդը, իսկ φ0-ն՝ սկզբնական փուլը)։ Սովորաբար էական են միայն ներդաշնակ տարբեր պրոցեսների տատանումների փուլերի տարբերությունները։ Խիստ առումով տատանումների փուլ հասկացությունը վերաբերում է միայն ներդաշնակ տատանումներին, սակայն այն կիրառում են նաև ոչ ներդաշնակ և նույնիսկ ոչ խիստ պարբերական պրոցեսների (օրինակ, մարող տատանումների) նկարագրության համար։ Ներդաշնակ տատանումների դեպքում տատանումների փուլ չափվում է անկյունային միավորներով, իսկ պարբերական, բայց ոչ ներդաշնակ տատանումների դեպքում՝ պարբերության մասերով։

Օսիլիլացիան վերաբերում է ցանկացած Պարբերական շարժմանը, որը հեռավորության վրա շարժվում է հավասարակշռության դիրքի վերաբերյալ և կրկնվում է իրեն պարբերաբար և ավելի հաճախակի: Օրինակ. Գարնան կողքին ձգձգումը և ցնցումը Գարնան կողքին: Osրհոսքը պտտվում է կողք կողքի մի ճոճանակ: