Posted in Italian

NUOVE PAROLE

alto-բարձրահասակ

magro-նիհար

amici-ընկերներ

stranieri-օտարեկրացիներ

stanchi-հոգնած

simpatico-գրավիչ

bella-գեղեցիկ

bicicletta-հեծանիվ

soldi-գումար

biglietto-տոմս

cellulare-բջջային հեռախոս

anni-տարեկան

molti fratelli-շատ եղբայրներ

documenti-թղթեր

Posted in Italian

ESERCIZIO:METTIAMO AVERE E ESSERE

Essere 

1-Tu sei alto.
2-Io sono magro.
3-Noi siamo amici
4-Loro sono stranieri.
5-Voi siete stanchi.
6-Lui è simpatico. 7-Lei è bella.

Fai la frase negativa e interogativa

1. Tu non sei alto.Sei tu alto?
2.Io non sono magro.Sono io magro?
3. Noi non siamo amici.Siamo noi amici?
4. Loro non sono stranieri.Sono loro stranieri?
5. Voi non siete stanchi.Siete voi stranchi?
6. Lui non è simpatico.È lui simpatico?
7. Lei non è bella.È lei bella?

Avere

1-Noi abbiamo la bicicletta.
2-Voi avete i soldi.
3-Lui ha il biglietto.
4-Lei ha il cellulare.
5-Io ho 20 anni.
6-Loro hanno molti fratelli.
7-Tu hai i documenti.

Posted in Italian

COMPITI A CASA-ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Essere alto-բարձրահասակ

Io sono alto-Ես բարձրահասկ եմ  Noi siamo alto-Մենք բարձրահասակ ենք

Tu sei alto-Դու բարձրահասակ ես  Voi siete alto-Դուք բարձրահասակ եք

Lui, lei è alto-Նա բարձրահասակ է  Loro sono alto-Նրանք բարձրահսակ են

Essere alto ժխտական,հարցական

Io non sono alto-Sono io alto? Noi non siamo alto-Siamo noi alto?

Tu non sei alto-Sei tu alto?  Voi non siete alto-Siete voi alto?

Lui,lei non è alto-è lui,lei alto?  Loro non sono alto-Sono loro alto?

Essere basso-ցածրահասակ 

Io sono basso-Ես ցածրահասակ եմ  Noi siamo basso-Մենք ցածրահասակ ենք

Tu sei basso-Դու ցածրահասակ ես  Voi siete basso-Դուք ցածրահասակ եք

Lui,lei è basso-Նա ցածրահասակ է  Loro sono basso-Նրանք ցածրահասակ են

Essere basso ժխտական,հարցական

Io non sono basso-Sono io basso? Noi siamo basso-Siamo noi basso?

Tu non sei basso-Sei tu basso? Voi non siete basso-Siete voi basso?

Lui,lei non è basso-è lui,lei basso? Loro non sono basso-Sono loro basso?

Posted in Italian

ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ. NUOVE PAROLE

buonamattina-բարի առավոտ

buongiorno-բարև ձեզ

buonasera-բարի երեկո

buonanotte-բարի գիշեր

buonpomeriggio-բարի կեսօր

ciao-ողջույն

salve-ողջույն

1-uno

2-due

3-tze

4-quattro

5-cinque

6-sei

7-sette

8-otto

9-nove

10-dieci

11-undici

12-dodici

13-tredici

14-quattordici

15-quindici

16-seidici

17-diciasette

18-diciotto

19-diciannove

20-venti

casa-տուն

musica-երաժշտություն

ascoltare-լսել

cosa-իր, բան

scuola-դպրոց

cucina-խոհանոց

regalo-նվեր

gusto-ճաշ

lingua-լեզու

dialogo-դիալոգ

pagina-էջ

amica-ընկերուհի

amico-ընկեր

Posted in Italian

ALFABETO ITALIANO E PRONUNCIA. ԻՏԱԼԵՐԵՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ ԵՒ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ALFABETO ITALIANO

L’alfabeto italiano è composto da 21 lettere, di cui.

 • 16 consonanti
 • 5 vocali
A;aaB;bbiC;cci
D;ddiE;eeF;feffe
G;ggiH;haccaI;ii
L;lelleM;memmeN;nenne
O;ooP;ppiQ;qqu
R;rerreS;sesseT;tti
U;uuV;vvu\viZ;zzeta

Երբ c տառից հետո գրվում են i, e տառերը, կարդացվում է ՝ չ:

Երբ c տառից հետո գրվում են a, o, u տառերը, կարդացվում է՝ կ:

Երբ gli-ից հետո գրվում են a,o,u տառերը, կարդացվում է՝ գլ:

Երբ g տառից հետո գրվում են i,e տառերը, կարդացվում է՝ ջ:

Երբ g տառից հետո գրվում են a,o,u տառերը, կարդացվում է՝ գ:

Երբ բառի գրության մեջ ունենում ենք C+h+i, կարդացվում է՝ կ:

Երբ գրվում է gn, կարդում ենք նյ (gnomo,signora):

Բառամիջում կրկնակի zz-դեպքում  կարդացվում է ց: Բառասկզբում կարդացվում ՝ ձ: (piazza,pazzo,belezza):

x-  կարդում ենք  ICSK —  կարդում ենք   cappa

w — doppia vu

y-  ipsilon/ i greca

j—  i lunga

Բառապաշար

pranzo-նախաճաշ

negozi-խանութ

mercoledì-չորեքշաբթի

giocare-խաղալ

con-հետ

casa-տուն

rilassante-ռելաքս

faccio la doccia- ցնցուղ ընդունել

colazione-նախաճաշ

denti-ատամներ

mi trucco-հարդարվել

La sera-Երեկոյան

rifaccio il letto-անկողինն հավաքել

cane-շուն

cinema- չինեմա- կինոթատրոն

gelato-պաղպաղակ

guera-պատերազմ

gatto-կատու

Posted in Uncategorized

Պատճառի պարագա

Գտի՛ր պատճառի պարագաները:

 • Տիկինը սարսռաց սեփական մտքից:
 • Մեր մոլորակի կենդանիները զանգվածաբար ոչնչացել են կլիմայի փոփոխության պատճառով:
 • Փորձարարները զղջում էին, որ կանգ առան կես ճանապարհին:
 • Նա բոլորովին չէր վախենում, որ իրեն չեն հասկանա:
 • Բոլորի հայացքներն ուղղվեցին նավի կողմը, քանի որ այն անսպասելի հայտնվեց:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պատճառի պարագաներ:

 • Շների ծառայությունների մասին պետք է խոսել, քանի որ նրանք անհանհստացնում են բնակիչներին (ինչո՞ւ):
 • Ոչ մի հնար չօգնեց, որովհետև նա չէր լսում մեզ (ինչո՞ւ):
 • Լճում ձկների տեսակները շատացել են ջրի քաղցրությունից (ինչի՞ց):
 • Նա աշխատանքից դուրս եկավ զբաղվածության պատճառով (ինչի՞ պատճառով):
 • Երեխաները հասարակությունից (ինչի՞ց) կաշկանդվում էին:

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

 • Գետերի հոսանքում (տեղի պարագա) ձուկն (ենթակա) ազատ երթևեկելու (ստորոգյալ) հնարավորություն չունի, քանի որ ամենուրեք սեփականատերերի կողմից (վերաբերության խնդիր) դրված են (ստորոգյալ) ջրմուղ սարքեր ու կայաններ (ենթակա) (պատճառի պարագա):

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայական դարձվածներ:

 • Քանի որ լույսը շատ էր, ձկները խորն էին իջել:

Լույսի պատճառով ձկները խորն էին իջել։

 • Երեկոն շատ խաղաղ էր, որովհետև մեքենաներ չկային:

Երեկոն շատ խաղաղ էր մեքենաների չլինելու պատճառով։

 • Խանութն արդեն երկար ժամանակ փակ էր, քանի որ հարկերը չէր մուծել:

Խանութն արդեն երկար ժամանակ փակ էր հարկերը չմուծելու պատճառով։

 • Հրամանները շատ արագ էին կատարվում, քանի որ նրանցից էր կախված հայրենիքի ճակատագիրը:

Հրամանները շատ արագ էին կատարվում հայրենիքի ճակատագիրն իրենցից կախված լինելու պատճառով։

 • Մեծ գիտնական Նյուտոնը քիչ աշակերներ է ունեցել, որովհետև սիրում էր մենակ աշխատել:

Մեծ գիտնական Նյուտոնը քիչ աշակերտներ է ունեցել մենակ աշխատել սիրելու պատճառով։

Կետադրի՛ր:

 • Նրանց մարմինը համեմատաբար կարճ է, վիզը՝ երկար:
 • Մորթին ամռանը շիկակարմիր է, ձմռանը՝ գորշ:
 • Ուղտապանները կերակրում են իրենց ուղտերին, և անվերջ շոյում՝ փայփայում նրանց:
 • Սևանում համեմատաբար բարվոք է սիգ ձկան վիճակը, որը՝ դրսից ռուսական Լադոգա և Չադ լճերից բերվել է Հայաստան:
 • Որպես սառն անուշեղեն, չինացիները գործածել են ձյունը՝ լիմոնի, նարնջի կտորների ու նռան հատիկների հետ խառնած:
Posted in Italian

FACCIAMO ESERCIZIO-ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

A1 1. Scrivi in lettere i seguenti numeri.Գրել տառերով հետևյալ թվերը

 1. 8-otto
 2. 15-quindici
 3. 23-venti tre
 4. 44-quaranta quattro
 5. 51-cinquata uno
 6. 66-sesetanta sette
 7. 88-ottanta otto
 8. 91-novanta uno
 9. 97-novanta sette
 10. 100-cento

A2 2. Scrivi in lettere i seguenti numeri.

1.  101-cento uno
2.  110-cento dieci
3.  180-cento ottanto
4.  500-cinque cento
5.  678-sei cento setanta otto
6.  1001-mile uno
7
.  5000-cinque mile
8.  8990-otto mile nove cento novanta
9.  10.000-dieci mile
10. 115.000-cento quindici mile

Թարգմանել

1․Քանի՞ տարեկան ես դու։-Quanti anni hai?

2․Ես 20 տարեկան եմ։-Io ho venti anni.

3․Որտեղի՞ց ես դու։-Da dove se?

4․ Ես Հայաստանից եմ։-Io sono di Armenia.

5․Ես Մարիան եմ,հայուհի եմ։-Io sono Maria, io sono armena.

6․ Մենք գեղեցիկ ենք-Noi siamo belle.

7․ Նա ունի 1 քույր և 1 եղբայր:- Lui ha una sorela e uno fratello.