Posted in Uncategorized

ԱՐԵՒԵԼՅԱՆ ԱՍԻԱ

  1. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի Արևելյան Ասիա տարածաշրջանը:

Արևելյան Ասիան ամենաարագ զարգացող տարածաշրջանն է: Այստեղ մեծ է թե մարդկային, թե տնտեսական ներուժը: Արևելյան Ասիայի երկրներն Եվրոպական երկրներից ավելի ուշ են սկսել զարգանալ, բաւց կարճ ժամանակահատվածում դարձան տնտեսապես հզոր:

2. Ի՞նչ դեր ունի Արևելյան Ասիան համաշխարհային տնտեսությունում:

Տարածաշրջանն աշխարհում առաջատար է ածխի հանույթով, սև մետաղաձուլությամբ, մեքենաշինության որոշ արտադրատեսակների, տեքստիլ արդյունաբերության, հացահատիկի, ոչխարների և խոզերի գլխաքանակով, ձկնորսույթյամբ և այլն: Տնտեսական ներուժով այս տարածաշրջանն աշխարհի առաջատարներից է, իսկ զարգացման տեմպերով՝ ամենաարագ զարգացողը:

3. Որո՞նք են Արևելյան Ասիայի երկրների տնտեսության մասնագիտացված ճյուղերը:

Արևելյան ասիայի մասնագիտացված ճուղերն են արդյունաբերությունը,մեքենաշինությունը, սպասարկման ոլորտը և բուսաբուծությունը, որոշ չափով նաև գյուղատնտեսությունը:

4. Քարտեզի վրա նշել Արևելյան Ասիայի երկրները և այդ երկրների ափերը ողողող ջրային ավազանները: