Posted in Ֆիզիկա 8

Տատանումներ

Image result for տատանումների

Տատանումներհամակարգի վիճակի այնպիսի փոփոխություններ (շարժումներ), որոնց բնորոշ է կրկնվելիությունը։ Գոյություն ունեն բազմատեսակ տատանումներ, որոնք տարբերվում են ֆիզիկական բնույթով, առաջացման պատճառով, վիճակների փոփոխման արագությամբ, կրկնվելիության աստիճանով և այլն։ Տարբեր տեսակի տատանումներին բնորոշ են որոշակի օրինաչափություններ, որոնց ուսումնասիրությամբ զբաղվում է տատանումների տեսությունը։ Պարբերական տատանումների դեպքում կամայական ֆիզիկական բնույթ ունեցող F տատանվող մեծության արժեքը կրկնվում է ամեն անգամ միևնույն t=ժամանակամիջոցում․ F(t+T)=F(t), — oo<t<oo։

Տատանումների փուլտատանողական պրոցեսի վիճակը ժամանակի ցանկացած պահին որոշող մեծություն։ Օրինակ, ներդաշնակ տատանումներ կատարող լարման {\displaystyle U=U_{0}\cos(\omega t+\varphi _{0})}

հավասարման մեջ cos(ωt+φ0) մեծությունը տատանումների փուլն է (ω-ն անկյունային հաճախությունն Է, t-ն՝ ժամանակը, Ս0-ն՝ ամպլիտուդը, իսկ φ0-ն՝ սկզբնական փուլը)։ Սովորաբար էական են միայն ներդաշնակ տարբեր պրոցեսների տատանումների փուլերի տարբերությունները։ Խիստ առումով տատանումների փուլ հասկացությունը վերաբերում է միայն ներդաշնակ տատանումներին, սակայն այն կիրառում են նաև ոչ ներդաշնակ և նույնիսկ ոչ խիստ պարբերական պրոցեսների (օրինակ, մարող տատանումների) նկարագրության համար։ Ներդաշնակ տատանումների դեպքում տատանումների փուլ չափվում է անկյունային միավորներով, իսկ պարբերական, բայց ոչ ներդաշնակ տատանումների դեպքում՝ պարբերության մասերով։

Օսիլիլացիան վերաբերում է ցանկացած Պարբերական շարժմանը, որը հեռավորության վրա շարժվում է հավասարակշռության դիրքի վերաբերյալ և կրկնվում է իրեն պարբերաբար և ավելի հաճախակի: Օրինակ. Գարնան կողքին ձգձգումը և ցնցումը Գարնան կողքին: Osրհոսքը պտտվում է կողք կողքի մի ճոճանակ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s