Posted in Italian

ՄԱՐՏԻ 17-Ի ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, VOCABOLARIO

vino della casa-տնական գինի

antipasto-նախուտեստ

funghi-սնկեր

bistecca-steak-սթեյք

ben cotta-լավ եփած

il conto-հաշիվ

insalata-աղցան

bicchiere-բաժակ

le porto(portare)– բերել

una bruschetta-սխտորով հաց

vorrei (volere)– կցանկանաք

pagare-վճարել

come la preferisce?-Ի՞նչպեսվ եք նախընտրում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s